Camp 2009

Biotech Academy Camp 2009 var den anden af rækken af bioteknologiske camps arrangeret af studerende ved DTU Systembiologi med støtte fra den danske industri. 23 enthusiatiske HTX- og STX-elever fra hele landet ofrede deres efterårsferie for at tilbringe en uge med bioteknologien i højsæde. Campen var en kæmpe succes ikke mindst grundet det individuelle og unikke præg deltagerne satte på campen.

Deltagerne på Biotech Academy Camp 2009 oplevede på tæt hold hvordan nutidens bioteknologi anvendes i industrien og på universitetet. Gennem campen kom deltagerne til at arbejde med avanceret udstyr i højteknologiske laboratorier, der til dagligt benyttes af Danmarks dygtigste forskere. Vejen var hermed lagt for en række spændende eksperimenter, hvor de bl.a. dyrkede celler i en bioreaktor, “legede” med GFP-klone mikroorganismer og meget mere.

 

Store virksomheder og hygge

Der var fra starten lagt et ambitiøst program for ugen. Deltagernes dage vekslede mellem avancerede laboratorieøvelser og spændende virksomhedsbesøg på henholdsvis Novozymes og Danisco. Derudover var der dog også lagt tid af i programmet til, at de kunne hygge indbyrdes ved diverse sociale aktiviteter. Endeligt sluttede campen af med en rundvisning og en kæmpe festmiddag på Nørrebro Bryghus.

 

Kort info

Afholdt:
Efterårsferie 2009 (d. 12. – 18. oktober)
Sted:
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Deltagerniveau:
HTX-, HF- og STX-elever, der som
minimum har biologi- og/eller
kemi-relaterede fag på B-niveau
Deltagerantal:
23
Arrangører:
Anne-Mette Meisner Hviid & Christian Simon