Sponsorer

 

Biotech Academy Camp 2017 bliver støttet af nedenstående virksomheder og fonde.

Dette er vi meget taknemmelige for, og vi håber på et fortsat godt samarbejde i fremtiden.

null

DTU Biosustain – The Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability (CFB) er et forsknings – og innovationscenter etableret i 2011.Læs mere her.

Sheila Ingemann Jensen er forsker på DTU Biosustain, og har været kontaktperson, samt en stor hjælp i forbindelse med udviklingen af laboratoriearbejdet.Læs mere her.

null

Institut for Bioteknologi og Biomedicin (DTU Bioengineering) arbejder indenfor for områderne bioteknologi, fødevareteknologi og biomedicin, og ønsker at fremme bæredygtige bioprocesser og på at forbedre menneskers sundhed. Læs mere her.

null

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond er en erhvervsdrivende fond stiftet i 1973 af Tømmerhandler Johannes Fogs datter, Ingrid Bang og ægtefællen Ole Bang. Fonden støtter almennyttige og almenvelgørende formål, samt formål der forbedrer miljøet og samfundsudviklingen. Læs mere her.

null

Karl Pedersen og Hustrus Industrifonds formål er at fremme og styrke den danske eksportevne, ved at støtte projekter der omfatter både nye værktøjer, der styrker eksporten af eksisterende produkter/serviceydelser, samt udviklingen og teknologiudvikling af nye produkter/serviceydelser med stort eksportpotentiale. Læs mere her.

null

Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål. Et vigtigt led i fondens virksomhed er støtte til talentfulde og initiativrige uddannelsessøgende, som ønsker at supplere den hjemlige uddannelse med videregående studier i udlandet. Læs mere her.

null

Novozymes er verdensførende inden for forskning og produktion af enzymer. Novozymes søger at inspirere fremtidens forskere.Læs mere her.

null

Ole Kirk’s Fond blev oprettet i 1964 i erindring om LEGO virksomhedens stifter, Ole Kirk Kristiansen.
Ole Kirk’s Fond er en almennyttig og almen velgørende fond, der støtter humanitære, kirkelige, kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige initiativer og projekter. Læs mere her.

null

Oticon Fondens fokus er at fremme forskning og udbredelse af viden inden for audiologi. Men Oticon Fonden er også en væsentlig bidragsyder til unges uddannelse og til sociale projekter for udsatte grupper samt initiativer til fremme af kunst og kultur. Læs mere her.

null

Otto Mønsteds Fond blev stiftet i 1916 af Otto og Anna Sophie Mønsted. Otto Mønsteds Fond støtter bl.a. formål, der kan virke til fremme af dansk handels- og erhvervsliv, herunder projekter, der har til formål at øge tilgangen af studerende til de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Læs mere her.

null

Pearson Education tilbyder undervisningsmateriale verden over.Læs mere her.

null

Polyteknisk Boghandel er en specialboghandel for det professionelle Danmark, og en af landets førende specialboglader indenfor professionel fag- og studielitteratur. Læs mere her.