Sponsorer

Biotech Academy Camp afholdes hvert år i tæt samarbejde med virksomheder og fonde.

Nedenfor kan du se en liste over de sponsorer, som valgte at støtte Campen i 2011.

null

Novozymes er en verdensførende virksomhed indenfor især hvid bioteknologi. Med fokus på hvorledes almene mikroorganis-mers egenskaber kan hjælpe til udviklingen af bedre og mere miljøvenlige produkter, er de med til at danne fremtidens bioteknolo-giske løsninger. Læs mere om Novozymes her.

null

Industriens Fond’s formål er at udvikle og støtte nyskabende, inspirerende og økonomisk bæredygtige projekter og initiativer, der styrker dansk industris og erhvervslivs konkurrenceevne. Læs mere om Industriens Fond her.

Industriens Fond støttede Biotech Academy Camp 2011 med et økonomisk bidrag.

null

DTU er Danmarks Tekniske Universitet. Civilingeniøruddannelsen på DTU er Danmarks ældste og mest traditionsrige ingeniøruddannelse. Lige siden 1829 har DTU uddannet civilingeniører, der har været med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv. Læs mere på DTUs hjemmeside her.

DTU støttede Biotech Academy Camp 2011 med logi og laboratorieplads.

null

Symphogen benytter diversiteten og specificiteten i det naturlige immune respons til at udvikle rekombinante antistoffer til bekæmpelse af blandt andet cancer og infektiøse sygdomme. Læs mere om Symphogen her.

Symphogen var en af de virksomheder, deltagerne kom på virksomhedsbesøg hos.

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond støttede Biotech Academy Camp 2011 med et økonomisk bidrag.

Du kan læse mere om fonden her.

null

Citroën Center Birkerød støttede Biotech Academy Camp 2011 med et økonomisk bidrag, samt bil under campen.

Du kan læse mere om Citroën Center Birkerød her.

null

Carlsberg laboratorium er et moderne bioteknologisk forskningscenter, som støttede Biotech Academy Camp 2011 med et virksomhedsbesøg.

Du kan læse mere om Carlsberg laboraturium her.

null

Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer det gode liv indenfor sundhed, motion, natur og kultur. Nordea-fonden støttede Biotech Academy Camp 2011 med et økonomisk bidrag.

Du kan læse mere om Nordea-fonden her.