Sponsorer

 

Biotech Academy Camp afholdes hvert år i tæt samarbejde med virksomheder og fonde.

Nedenfor kan du se en liste over de sponsorer, som valgte at støtte Campen i 2012.

null

Novozymes er en verdensførende virksomhed indenfor især hvid bioteknologi. Med fokus på hvorledes almene mikroorganismers egenskaber kan hjælpe til udviklingen af bedre og mere miljøvenlige produkter, er de med til at danne fremtidens bioteknologiske løsninger. Læs mere om Novozymes her.

Novozymes var hovedsponsor af Biotech Academy Camp 2012 og var en af de virksomheder deltagerne, kom på virksomhedsbesøg hos.

null

Oticon Fonden’s fokus er at fremme forskning og udbredelse af viden inden for audiologi. Men Oticon Fonden er også en væsentlig bidragsyder til unges uddannelse og til sociale projekter for udsatte grupper og initiativer til fremme af kunst og kultur. Læs mere om Oticon Fonden her.

Oticon Fonden støttede Biotech Academy Camp 2012 med et økonomisk bidrag.

null

DTU er Danmarks Tekniske Universitet. Civilingeniøruddannelsen på DTU er Danmarks ældste og mest traditionsrige ingeniøruddannelse. Lige siden 1829 har DTU uddannet civilingeniører, der har været med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv. Læs mere på DTUs hjemmeside her.

DTU støttede Biotech Academy Camp 2012 med logi og laboratorieplads.

null

Haldor Topsøe er førende inden for procesteknologi og heterogen katalyse til olieraffinaderier, fremstilling af kemiske produkter og miljørigtige energiprocesser. Læs mere om Haldor Topsøe her.

Haldor Topsøe støttede Biotech Academy Camp 2012 økonomisk og stillede desuden med en foredragsholder.

null

Symphogen benytter diversiteten og specificiteten i det naturlige immune respons til at udvikle rekombinante antistoffer til bekæmpelse af blandt andet cancer og infektiøse sygdomme. Læs mere om Symphogen her.

Symphogen støttede Biotech Academy Camp 2012 med et virksomhedsbesøg.