Camp 2014

 

Biotech Academy har igen i år budt velkommen til 24 unge talenter på Biotech Academy Camp 2014. Årets tema var: “Værdiskabelse og cellefabrikker”. Campen var 100 % gratis for deltagerne og afholdtes på DTU i uge 42.

I 2013 havde vi stor succes med at designe en E. coli-stamme med præcis de knock-out gener, der medførte en voldsom forøgelse af cellens naturlige succinat-udbytte. På baggrund heraf, arbejdede vi igen med E. coli og succinat, men denne gang fokuserede vi på det i et større perspektiv. Deltagerne skulle, udover intensivt og lærerigt laboratoriearbejde, deltage i workshops og virksomhedsbesøg, hvor de oplevede hvordan det arbejde, vi udfører i laboratoriet, kan skabe værdi og vækst.

Helt konkret anvendte deltagerne bioinformatiske værktøjer til at forudsige, hvilke gener der skulle deleteres for at øge produktionen af en metabolit. Herefter blev den bioinfomatiske analyse afprøvet i laboratoriet, hvor vi afslutningsvis målte metabolit-produktionen i en lab-scale fermentor. Deltagerne fik lov at prøve kræfter med metaboliske netværk, lineær programmering, E. coli, homolog rekombination, plasmiddesign, resistensgener, fermentering og transformationer m.m. Derudover gav virksomhedsbesøg, workshops og oplæg give deltagerne viden og ballast nok til at kunne vurdere og forholde sig til den værdi og det potentiale, der findes i det arbejde, vi lavede.

Ugen gav deltagerne et nyt sæt briller at se verden gennem, og på den måde fik de et ”sneak peek” på fremtiden.

Christian Førgaard Nielsen & Rasmus Kirstrand
Camp-ansvarlige for Biotech Academy Camp 2014

 
 

Kort info

Afholdt:
Efterårsferie 2014 (d. 11. – 18. oktober)
Sted:
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Deltagerniveau:
HTX-, HF- og STX-elever, der som
minimum har biologi- og/eller
kemi-relaterede fag på B-niveau
Deltagerantal:
24 deltagere
Arrangører:
Christian Førgaard Nielsen
Rasmus Kirstrand