Billede: Twitter

Biotech Academy Camp 2022

Biotech Academy camp 2022 sætter fokus på: Enzymer.

Enzymer er proteiner, der katalyserer kemiske reaktioner uden selv direkte at indgå i reaktionen. De findes i alle levende organismer og er essentielle, for at det liv vi kender, kan eksistere. Ved hjælp af bioteknologiske metoder er det blevet muligt at anvende enzymer til flere forskellige industrier. Klassiske eksempler på dette er vaskepulver, hvis enzymer hele tiden optimeres for at de effektivt fjerner snavs og pletter på tøj, eller laktase tabletter, som benyttes af folk der ikke kan fordøje laktose.

I laboratoriet vil du lære at fremstille et enzym fra bunden. Derfor kommer du bl.a. til at prøve kræfter med PCR, kloning, bakteriedyrkning mm. Derudover vil campen også byde på klasseundervisning, virksomhedsbesøg samt oplæg fra relevante forskere. Du vil også få indblik i alle de anvendelsesmuligheder enzymer har, og hvordan bioteknologi i det helt store perspektiv er med til at løse komplekse verdensomspændende problemer.
Udover at sørge for undervisning på højt fagligt niveau, så er der også et stort fokus på det sociale. Derfor er der i løbet af ugen sat tid af til teambuilding og hygge, så du får gode venner blandt de andre deltagere. De kan komme fra hele Danmark og er lige så interesserede i bioteknologi som dig. Der er også gjort plads til fritimer, som f.eks. kan bruges på at slappe af, bruge lidt tid for sig selv, spille fodbold eller lignende. Du skal overnatte på DTU (Lyngby campus), og vi sørger for forplejning og transport til de udflugter vi skal på. Campen er dermed 100% gratis og det bliver både sjovt, lærerigt og udfordrende.

Målet med campen

Målet med campen er at give dig, som deltager, indblik i hvad det vil sige at studere bioteknologi på en videregående uddannelse og udvikle dine bioteknologiske kompetencer. Når campen er afsluttet vil du have en dybere forståelse for enzymer, hvordan forskellige bioteknologiske laboratoriemetoder fungerer og du vil have ”hands-on” erfaring med disse. Du vil også nemmere kunne afklare om bioteknologi er det rigtige studievalg for dig. Du vil f.eks. have rig mulighed for at spørge ind til hvordan det er at studere bioteknologi på universitetet.

Hvis alt dette lyder som noget for dig, og du har lyst til at tilbringe din efterårsferie sammen med 29 andre passionerede gymnasieelever ude på DTU, så send en ansøgning til camp@bio.dtu.dk. Du skal skrive en motiveret ansøgning på maks. én side, hvor du fortæller, hvorfor netop du skal på Biotech Academy Camp 2022 og evt. tilføje et CV samt en anbefaling fra din lærer. Alle dokumenter samles i en enkelt PDF-fil.

Ansøgningsperioden er åben til og med den 7. september 2022.

Hvis du har spørgsmål til årets camp kan du skrive til camp@bio.dtu.dk

Campen koordineres i år af Anita Skovbjerg Hjort-Gregersen (askhjo@dtu.dk) der læser bacheloren Teknisk biomedicin og Mads Emil Mikkelsen (maemmi@dtu.dk), der læser kandidaten Bioteknologi.

Vedrørende behandling af persondata

Som en del af ansøgningsprocessen i forbindelse med Biotech Academy Camp 2022 behandler campens koordinatorer følgende persondata, som du selv har angivet: Navn, email, gymnasium og andre oplysninger, du opgiver i din ansøgning.
Oplysningerne anvendes kun til arbejdet med Biotech Academy Camp 2022, herunder udvælgelse af deltagere. Disse oplysninger videregives ikke til tredjepart. Hvis du ikke udvælges som deltager, slettes dine data. Hvis du udvælges som deltager, gemmer vi dine data, indtil campen og det opfølgende arbejde er overstået. Dine data slettes senest ved udgangen af 2022.
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af disse oplysninger om dig.
Hvis du ønsker yderligere informationer om disse, kan du kontakte undervisningschef på DTU Bioengineering, Malene Bonné Meyer: mbme@dtu.dk eller læse mere på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.
Hvis du ønsker at få fjernet informationer kan du kontakte Biotech Academy Camp: camp@bio.dtu.dk

 
 

Kort info

Tilmelding:
Ansøgningsperioden er åben til og med den 7. september 2022.
Ansøgningen til campen sendes til camp@bio.dtu.dk, og skal indeholde en motiveret ansøgning på maks. én side, samt et CV og evt. en anbefaling fra din lærer. I din motiverede ansøgning fortæller du, hvorfor netop du skal på Biotech Academy Camp 2022. Alle dokumenter samles i en enkelt PDF-fil.
 Afholdes:
Campen foregår fra den 15. til og med den 22. oktober (efterårsferien, uge 42)
Sted:
Danmarks Tekniske Universitet (DTU, Lyngby)
Deltagerniveau:
HTX-, HF- og STX-elever, der som
minimum har biologi- og/eller
kemi-relaterede fag på B-niveau
Deltagerantal:
30 deltagere
Arrangører:
Hvis du har spørgsmål til årets camp kan du skrive til camp@bio.dtu.dk
Campen koordineres i år af Mads Emil Mikkelsen (maemmi@dtu.dk) og Anita Skovbjerg Hjort-Gregersen (askhjo@dtu.dk ), der læser hhv. kandidaten i bioteknologi på DTU og bacheloren i Teknisk Biomedicin på DTU.