Sponsorer 2023

 

Biotech Academy Camp 2023 bliver støttet af nedenstående virksomheder og fonde.

Dette er vi meget taknemmelige for, og vi håber på et fortsat godt samarbejde i fremtiden.

 

William Demant Fonden

William Demant Fonden er en erhvervsdrivende fond, hvis hovedformål er at sikre og udbygge erhvervsaktiviteterne i Demant A/S og William Demant Invest A/S og at yde støtte til velgørende formål.
 

Leo Fondet

 

Leo Fondet er en af Danmarks største erhvervsdrevet fonde. Fonden støtter op om international hudforskning, men støtter samtidigt også projekter, der skal være med til at uddanne fremtidens forskere.

Læs mere her.

Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to formål; at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen (Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S), og at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Læs mere her.

Knud Højgaards Fond

Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål. Et vigtigt led i fondens virksomhed er støtte til talentfulde og initiativrige uddannelsessøgende, som ønsker at supplere den hjemlige uddannelse med videregående studier i udlandet.

Læs mere her.

Ole Kirk’s Fond

Ole Kirk’s Fond er en almennytting fond, som har det sociale område som omdrejningspunkt med primær fokus på at skabe tryghed, trivsel og udfoldelsesmuligheder for børn.

Læs mere her.

Novozymes

Novozymes er verdensførende inden for forskning og produktion af enzymer. Novozymes søger at inspirere fremtidens forskere.

Læs mere her.

Pearson

Pearson udvikler studiebøger, blandt andet inden for natur- og biovidenskaberne. Læs mere her.

Chr. Hansen

Chr. Hansen er en global bioscience virksomhed som udvikler naturlige løsninger for fødevarer-, ernærings-. pharma- og landbrugssektoren. 

Læs mere her.

DTU Bioengineering

Institut for Bioteknologi og Biomedicin (DTU Bioengineering) arbejder indenfor for områderne bioteknologi, fødevareteknologi og biomedicin, og ønsker at fremme bæredygtige bioprocesser og på at forbedre menneskers sundhed. Læs mere her.