Sponsorer

 

Biotech Academy Camp 2014 blev støttet af nedenstående virksomheder og fonde.

Dette er vi meget taknemmelige for, og vi håber på et fortsat godt samarbejde i fremtiden.

null

Novozymes er en verdensførende virksomhed indenfor især hvid bioteknologi. Med fokus på hvorledes almene mikroorganis-mers egenskaber kan hjælpe til udviklingen af bedre og mere miljøvenlige produkter, er de med til at danne fremtiden bioteknologiske løsninger, læs mere.

null

Bioneer er en bioteknologisk servicevirksomhed, som arbejder med forskningsbaseret innovation i virksomheder inden for biomedicin, bioteknologi og medicoteknologi, samt faciliterer kommercialisering af bioteknologisk forskning, læs mere.

null

Evolva er en virksomhed, hvis hovedfokus er biosyntese. Evolva har en fermenteringsbaseret platform, der anvendes til at fremstille og producere specifikke molekyler til brug i produkter inden for ernæring, sundhed og medicin, læs mere.

null

Otto Mønsteds Fond blev stiftet i 1916 af Otto og Anna Sophie Mønsted. Otto Mønsteds Fond støtter bl.a. formål, der kan virke til fremme af dansk handels- og erhvervsliv, herunder projekter, der har til formål at øge tilgangen af studerende til de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, læs mere.

null

Ole Kirk’s Fond blev oprettet i 1964 i erindring om LEGO virksomhedens stifter, Ole Kirk Kristiansen.
Ole Kirk’s Fond er en almennyttig og almen velgørende fond, der støtter humanitære, kirkelige, kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige initiativer og projekter, læs mere.

null

Ellab Fonden er ejer af Ellab A/S og støtter forskningsprojekter der er relateret til fødevare-, medicinal- og medicoindustrien.
Ellab A/S leverer måleudstyr, der kan måle og dokumentere tempe-raturer, fugt og tryk i forskellige processer til medicinalindustrien, fødevareindustrien og hospitaler, læs mere.

null

Oticon Fondens fokus er at fremme forskning og udbredelse af viden inden for audiologi. Men Oticon Fonden er også en væsentlig bidragsyder til unges uddannelse og til sociale projekter for udsatte grupper samt initiativer til fremme af kunst og kultur, læs mere.

null

Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål. Et vigtigt led i fondens virksomhed er støtte til talentfulde og initiativrige uddannelsessøgende, som ønsker at supplere den hjemlige uddannelse med videregående studier i udlandet, læs mere.

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fonds hovedformål er, at yde støtte til uddannelse og dygtiggørelse af uformuende, yngre mennesker inden for de fag, der efter bestyrelsens skøn til enhver tid har eller forventes at ville få samfundsgavnlig betydning, læs mere.