Sponsorer

 

Biotech Academy Camp 2010 blev støttet af nedenstående virksomheder. Vi er utrolig stolte af, at så mange danske virksomheder havde valgt at støtte vores projekt. Uden deres opbakning ville denne ekskluvise camp aldrig være blevet en realitet.

null

Novozymes er en verdensførende virksomhed indenfor især hvid bioteknologi. Med fokus på hvorledes almene mikroorganis-mers egenskaber kan hjælpe til udviklingen af bedre og mere miljøvenlige produkter, er de med til at danne fremtiden bioteknologiske løsninger.

null

Danisco er en anerkendt bioteknologisk virksomhed der vha. nytænkende og bæredygtig teknologi laver løsninger til almene hverdagsgøremål. Med udgangspunkt i microorganismer har Danisco haft en afgørende rolle på udviklingen og forbedrigen af gængse fødevarer.

null

Den 1. oktober 1938, på 50-års dagen for Carlsbergfondets overtagelse af brygger J.C. Jacobsens bryggeri, Gamle Carlsberg, oprettede Fondet Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsensom en hyldest og tak til Fondets stifter, hvis store samfundsengagement er velkendt.

null

Oticon Fonden er en erhvervs-drivende fond hvis hovedformål er at sikre og udbygge William Demant Holding-koncernens virksomhed og yde støtte til forskellige erhvervs-mæssige og velgørende formål.

null

Ingeniørforeningen, IDA er en moderne interesseorganisation for alle ingeniører og for andre, der har et beskæftigelses- eller interessemæssigt fællesskab med ingeniører i løsningen af opgaver af teknisk eller teknologisk karakter.