Sponsorer

 

Biotech Academy Camp 2018 bliver støttet af nedenstående virksomheder og fonde.

Dette er vi meget taknemmelige for, og vi håber på et fortsat godt samarbejde i fremtiden.

 

null

Institut for Bioteknologi og Biomedicin (DTU Bioengineering) arbejder indenfor for områderne bioteknologi, fødevareteknologi og biomedicin, og ønsker at fremme bæredygtige bioprocesser og på at forbedre menneskers sundhed. Læs mere her.

null

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond er en erhvervsdrivende fond stiftet i 1973 af Tømmerhandler Johannes Fogs datter, Ingrid Bang og ægtefællen Ole Bang. Fonden støtter almennyttige og almenvelgørende formål, samt formål der forbedrer miljøet og samfundsudviklingen. Læs mere her.

null

Novozymes er verdensførende inden for forskning og produktion af enzymer. Novozymes søger at inspirere fremtidens forskere.Læs mere her.

null

Nakskov Mill Foods producerer morgenmadsprodukter af høj kvalitet

null

Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål. Et vigtigt led i fondens virksomhed er støtte til talentfulde og initiativrige uddannelsessøgende, som ønsker at supplere den hjemlige uddannelse med videregående studier i udlandet. Læs mere her.

null

Oticon Fondens fokus er at fremme forskning og udbredelse af viden inden for audiologi. Men Oticon Fonden er også en væsentlig bidragsyder til unges uddannelse og til sociale projekter for udsatte grupper samt initiativer til fremme af kunst og kultur. Læs mere her.

null

Otto Mønsteds Fond blev stiftet i 1916 af Otto og Anna Sophie Mønsted. Otto Mønsteds Fond støtter bl.a. formål, der kan virke til fremme af dansk handels- og erhvervsliv, herunder projekter, der har til formål at øge tilgangen af studerende til de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Læs mere her.

null

Rawbite producerer lækre barer, der består af økologiske frugter og nødder. Læs mere her.

null

Legatet støtter unges uddannelse i udlandet inden for det tekniske, merkantile, juridiske, samfundsvidenskabelige og medicinske område samt projektet, der fremmer samme formål.

null

Ole Kirk’s Fond blev oprettet i 1964 i erindring om LEGO virksomhedens stifter, Ole Kirk Kristiansen.
Ole Kirk’s Fond er en almennyttig og almen velgørende fond, der støtter humanitære, kirkelige, kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige initiativer og projekter. Læs mere her.