Billede: DNA sequencing – CC – by The Jackson Laboratory

Biotech Academy Camp 2021

Biotech Academy camp 2021 har temaet: mikrobiomet.

Mikrobiomet er defineret som et økologisk samfund af mikroorganismer og findes bl.a. i tarm, mund og planters overflader. Tarmmikrobiomet har vist stort potentiale i sygdomsbekæmpelse og -forståelse fx i sammenhæng med diabetes. De seneste år er det blevet tydeligt, at ”vi er, hvad vi spiser”, da forskellige bakteriers vækst afhænger af deres miljø – og næring.

Campen byder på spændende bioteknologiske øvelser, hvor du får lov til at analysere komplekse, men hverdagskendte, mikrobiomer ved hjælp af højteknologiske sekventeringsmetoder. Derudover vil der blive formidlet en række relevante oplæg om emnet, der gennemgår teori, men også forklarer, hvordan bioteknologi og mikrobiomet kan blive brugt til at løse komplekse problemer og hvilke etiske- og teknologiske udfordringer, der er herved. Campen byder dermed klasseundervisning, oplæg, laboratorieøvelser og bioinformatiske øvelser på computeren.

Udover at være en faglig camp, er der også et stort fokus på det sociale. På Biotech Academy camp 2021 vil du lære 23 motiverede unge at kende fra hele landet, som alle er lige interesseret i bioteknologi som dig og du vil som udgangspunkt overnatte på DTU gennem hele campen. Derudover vil der også være sat tid af hver dag til teambuilding øvelser, som vil ryste alle deltagerne sammen. Du vil også have en del fritimer hvor der er lagt op til hygge i form af fodbold, spil, afslapning og hvad du ellers kunne have lyst til.

 

Målet med campen

Målet med campen er at give dig, som deltager, et dybere indblik i hvad det vil sige at studere bioteknologiske fag på en videregående uddannelse og udvikle dine bioteknologiske kompetencer. Når campen er afsluttet vil du have en dybere forståelse for hvad mikrobiomet er, og du vil have ”hands-on” erfaring med disse. Du vil også være afklaret om bioteknologi er det rigtige studievalg for dig. Der vil også være tid til at du kan spørge ind til, hvordan det er at studere bioteknologi på universitetet.

Hvis alt dette lyder som noget for dig, og du har lyst til at tilbringe din efterårsferie sammen med 23 andre passionerede gymnasieelever ude på DTU, så meld dig til Biotech Academy Camp 2021.

 

Vedrørende behandling af persondata

Som en del af ansøgningsprocessen i forbindelse med Biotech Academy Camp 2021 behandler campens koordinatorer følgende persondata, som du selv har angivet: Navn, email og gymnasium samt eventuelt andre oplysninger, du opgiver i din ansøgning.

Oplysningerne anvendes kun til arbejdet med Biotech Academy Camp 2021, herunder udvælgelse af deltagere. Disse oplysninger videregives ikke til tredjepart. Hvis du ikke udvælges som deltager, slettes dine data. Hvis du udvælges som deltager, gemmer vi dine data, indtil campen og det opfølgende arbejde er overstået. Dine data slettes senest ved udgangen af 2021.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af disse oplysninger om dig.
Hvis du ønsker yderligere informationer om disse, kan du kontakte undervisningschef på DTU Bioengineering, Malene Bonné Meyer: mbme@dtu.dk eller læse mere på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.
Hvis du ønsker at få fjernet informationer kan du kontakte Biotech Academy Camp: camp@bio.dtu.dk

Kort info

Tilmelding:

Ansøgningsperioden er åben fra den 1. august til og med den 19. september 2021.

Ansøgningen til campen sendes til camp@bio.dtu.dk, og skal indeholde en motiveret ansøgning på maks. én side, hvor du fortæller, hvorfor netop du skal på Biotech Academy Camp 2021 og evt. et CV og en anbefaling fra din lærer. Alle dokumenter samles i en enkelt PDF-fil.

 Afholdes:
Campen foregår fra den 16. til og med den 23. oktober (efterårsferien, uge 42)
Sted:
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Deltagerniveau:
HTX-, HF- og STX-elever, der som
minimum har biologi- og/eller
kemi-relaterede fag på B-niveau
Deltagerantal:
24 deltagere
Arrangører:
Hvis du har spørgsmål til årets camp kan du skrive til camp@bio.dtu.dk
Campen koordineres i år af Mads Emil Mikkelsen (maemmi@dtu.dk) og Charlotte Høy Andersen (choan@dtu.dk ), der læser hhv. kandidaten i bioteknologi på DTU og bacheloren i molekylær biomedicin på KU.