CAMP 2019

Udvidet ansøgningsperiode: Ny frist er 19. september!

Du kender sikkert skimmelsvampe som en trussel mod vores indeklima, når de infiltrerer væggene i vores boliger eller som en ubehagelig overraskelse på den nederste fersken i frugtskålen. I boligen kan de være årsag til eksempelvis astma, allergi og koncentrationsbesvær, og vi kasserer muggen mad for ikke at indtage svampenes giftstoffer. Herudover betyder svampeangreb i landbruget, at store mængder afgrøder kasseres hvert år.

I hverdagen tænker du nok ikke over, at skimmelsvampe, også kendt som filamentøse svampe, er en vigtig bioteknologisk modelorganisme, der producerer forskellige sekundære metabolitter. Blandt disse er eksempelvis penicillin, som Sir Alexander Fleming opdagede i sit laboratorium ved et tilfælde for knap 100 år siden.

I industrien bliver filamentøse svampe brugt til et bredt spektrum af opgaver som eksempelvis udvikling af smag og tekstur i ost og produktion af naturlige farvestoffer. Herudover kan filamentøse svampe også producere en lang række forskellige proteiner, eksempelvis enzymer. Derfor anvendes de også i industriel masseproduktion.

Enzymer kan gøre synteseprocesser både mere bæredygtige og mere effektive, og enzymteknologi er derfor relevant i forhold til at løse mange af de problemer, som verden står overfor. Enzymer har derfor potentiale til at mindske forurening, spild i industrien, fattigdom og vores afhængighed af fossile brændstoffer. Brugen af filamentøse svampe hertil er imidlertid et relativt uudforsket område, der har stort potentiale, og derfor har vi valgt at fokusere på dette på årets Biotech Academy Camp.

Biotech Academy Camp 2019 giver 24 dygtige gymnasieelever med passion inden for biologi og bioteknologi mulighed for at komme være med til at finde løsninger til nogle af de globale problemer inden for miljø, klima og fødevareindustrien.  På campen vil vi gå i dybden med de udfordringer, som filamentøse svampe kan bidrage til at løse. Vi skal se nærmere på, hvilken slags organisme, filamentøse svampe er, hvordan virksomheder arbejder med dem og hvilke etiske og teknologiske udfordringer, der er herved. I laboratoriet vil vi bruge vores bioinformatiske viden til at øge proteinudbyttet af vores svampestammer ved brug af både traditionelle og nyere molekylær- og mikrobiologiske metoder.

Som deltager får du derfor et realistisk indblik i, hvad det vil sige at forske i bioteknologi på universiteter og i industrien. Du vil komme på besøg hos firmaer og institutioner, der arbejder med netop disse problemstillinger og dertilhørende løsninger. Derved får du et nuanceret billede af potentialet for filamentøse svampe og hvilke roller, man som bioingeniør kan spille i løsningen af fremtidens problemer.

Så hvis du har lyst til at få et dybere indblik i bioteknologisk forskning, udvikle dine bioteknologiske kompetencer, samt udvide din viden omkring brugen af filamentøse svampe som bioteknologisk proteinfabrik sammen med 23 andre engagerede gymnasieelever, så kom og få en uforglemmelig oplevelse på Biotech Academy Camp 2019.

Campen foregår fra d. 12. til og med 19. oktober (efterårsferien, uge 42).

Ansøgningsperioden er åben fra 12. august til og med 12. september 2019.

Ansøgningen til campen sendes til camp@bio.dtu.dk, og skal indeholde en motiveret ansøgning på max. én side, hvor du fortæller, hvorfor netop du skal på Biotech Academy Camp 2019, et kort CV (max. én side), karakterer og evt. en anbefaling. Alle dokumenter skal samles i en enkelt pdf-fil.

Har du spørgsmål til årets camp kan du skrive til camp@bio.dtu.dk

Campen koordineres i år af Jonas L. Simonsen (jlsi@dtu.dk) og Amanda G. Qvesel (agam@dtu.dk) der begge er kandidatstuderende på DTU i henholdsvis bioteknologi og bioinformatik.

Vedrørende behandling af persondata

Som en del af ansøgningsprocessen i forbindelse med Biotech Academy Camp 2019 behandler campens koordinatorer følgende persondata, som du selv har angivet: Navn, email, gymnasium og karakterer samt eventuelt andre oplysninger, du opgiver i din ansøgning.

Oplysningerne anvendes kun til arbejdet med Biotech Academy Camp 2019, herunder udvælgelse af deltagere. Disse oplysninger videregives ikke til tredjepart. Hvis du ikke udvælges som deltager, slettes dine data. Hvis du udvælges som deltager, gemmer vi dine data, indtil campen og det opfølgende arbejde er overstået. Dine data slettes senest ved udgangen af 2019.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af disse oplysninger om dig.
Hvis du ønsker yderligere informationer om disse, kan du kontakte undervisningschef på DTU Bioengineering, Malene Bonné Meyer: mbme@dtu.dk eller læse mere på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.
Hvis du ønsker at få fjernet informationer kan du kontakte Biotech Academy Camp: camp@bio.dtu.dk

Kort info

Ansøgning:

Ansøgningsperioden er åben indtil 19. september 2019 (udvidet pga. tekniske problemer).

Du ansøger ved at skrive til camp@bio.dtu.dk.

Din ansøgning skal som minimum indeholde en motiveret ansøgning, CV, karakterer og evt. anbefaling.

Dokumenterne skal samles i én pdf-fil.

 Afholdes:
12. – 19. oktober 2019
Sted:
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Deltagerniveau:
HTX-, HF- og STX-elever, der som
minimum har biologi- og/eller
kemi-relaterede fag på B-niveau
Deltagerantal:
24 deltagere
Arrangører:
Jonas L. Simonsen og
Amanda G. Qvesel