Sponsorer

 

Biotech Academy Camp 2016 bliver støttet af nedenstående virksomheder og fonde.

Dette er vi meget taknemmelige for, og vi håber på et fortsat godt samarbejde i fremtiden.

null

Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål. Et vigtigt led i fondens virksomhed er støtte til talentfulde og initiativrige uddannelsessøgende, som ønsker at supplere den hjemlige uddannelse med videregående studier i udlandet, læs mere.

null

Otto Mønsteds Fond blev stiftet i 1916 af Otto og Anna Sophie Mønsted. Otto Mønsteds Fond støtter bl.a. formål, der kan virke til fremme af dansk handels- og erhvervsliv, herunder projekter, der har til formål at øge tilgangen af studerende til de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, læs mere.

null

Ole Kirk’s Fond blev oprettet i 1964 i erindring om LEGO virksomhedens stifter, Ole Kirk Kristiansen.
Ole Kirk’s Fond er en almennyttig og almen velgørende fond, der støtter humanitære, kirkelige, kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige initiativer og projekter, læs mere.

null

Oticon Fondens fokus er at fremme forskning og udbredelse af viden inden for audiologi. Men Oticon Fonden er også en væsentlig bidragsyder til unges uddannelse og til sociale projekter for udsatte grupper samt initiativer til fremme af kunst og kultur, læs mere.

null

DTU er Danmarks Tekniske Universitet. Civilingeniøruddannelsen på DTU er Danmarks ældste og mest traditionsrige ingeniøruddannelse. Lige siden 1829 har DTU uddannet civilingeniører, der har været med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv, læs mere.

null

Novozymes er verdensførende inden for forskning og produktion af enzymer. Novozymes søger at inspirere fremtidens forskere. Læs mere her. 

null

Cheminova bidrager til at forbedre livsbetingelserne for verdens befolkning ved at levere produkter, som forøger udbyttet og kvaliteten af landbrugets afgrøder, så verdens fødevarebehov kan dækkes. Læs mere her.

null

Pearson Education tilbyder undervisningsmateriale verden over. Læs mere her.

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fonds hovedformål er, at yde støtte til uddannelse og dygtiggørelse af uformuende, yngre mennesker inden for de fag, der efter bestyrelsens skøn til enhver tid har eller forventes at ville få samfundsgavnlig betydning, læs mere.