Sponsorer

 

Biotech Academy Camp 2015 bliver støttet af nedenstående virksomheder og fonde.

Dette er vi meget taknemmelige for, og vi håber på et fortsat godt samarbejde i fremtiden.

null

Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål. Et vigtigt led i fondens virksomhed er støtte til talentfulde og initiativrige uddannelsessøgende, som ønsker at supplere den hjemlige uddannelse med videregående studier i udlandet, læs mere.

null

Otto Mønsteds Fond blev stiftet i 1916 af Otto og Anna Sophie Mønsted. Otto Mønsteds Fond støtter bl.a. formål, der kan virke til fremme af dansk handels- og erhvervsliv, herunder projekter, der har til formål at øge tilgangen af studerende til de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, læs mere.

null

Ole Kirk’s Fond blev oprettet i 1964 i erindring om LEGO virksomhedens stifter, Ole Kirk Kristiansen.
Ole Kirk’s Fond er en almennyttig og almen velgørende fond, der støtter humanitære, kirkelige, kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige initiativer og projekter, læs mere.

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond

Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fonds hovedformål er, at yde støtte til uddannelse og dygtiggørelse af uformuende, yngre mennesker inden for de fag, der efter bestyrelsens skøn til enhver tid har eller forventes at ville få samfundsgavnlig betydning, læs mere.

null

Oticon Fondens fokus er at fremme forskning og udbredelse af viden inden for audiologi. Men Oticon Fonden er også en væsentlig bidragsyder til unges uddannelse og til sociale projekter for udsatte grupper samt initiativer til fremme af kunst og kultur, læs mere.

null

DTU er Danmarks Tekniske Universitet. Civilingeniøruddannelsen på DTU er Danmarks ældste og mest traditionsrige ingeniøruddannelse. Lige siden 1829 har DTU uddannet civilingeniører, der har været med til at udvikle det danske samfund og erhvervsliv, læs mere.

null

Ole Kirk’s Fond blev oprettet i 1964 i erindring om LEGO virksomhedens stifter, Ole Kirk Kristiansen.
Ole Kirk’s Fond er en almennyttig og almen velgørende fond, der støtter humanitære, kirkelige, kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige initiativer og projekter. Læs mere her.

null

Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv; aktiviteter, der er sunde for sjæl eller legeme. Vi har fokus på sundhed, motion, natur og kultur. Desuden støtter vi uddannelse, forskning og innovation – særligt inden for de fire fokusområder.
læs mere.

null

På verdensplan er Sigma Aldrich førende producent af biokemikalier, organiske stoffer samt andre højteknologiske produkter til medicinsk forskning, gennem bioteknologi, lægemiddelforskning og analyse, læs mere.

null

Novozymes er verdensførende inden for forskning og produktion af enzymer. Novozymes søger at inspirere fremtidens forskere. Læs mere her. 

null

Pearson Education tilbyder undervisningsmateriale verden over. Læs mere her.