Sponsorer

 

Biotech Academy Camp 2019 bliver støttet af nedenstående virksomheder og fonde.

Dette er vi meget taknemmelige for, og vi håber på et fortsat godt samarbejde i fremtiden.

 

null

Institut for Bioteknologi og Biomedicin (DTU Bioengineering) arbejder indenfor for områderne bioteknologi, fødevareteknologi og biomedicin, og ønsker at fremme bæredygtige bioprocesser og på at forbedre menneskers sundhed. Læs mere her.

null

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond er en erhvervsdrivende fond stiftet i 1973 af Tømmerhandler Johannes Fogs datter, Ingrid Bang og ægtefællen Ole Bang. Fonden støtter almennyttige og almenvelgørende formål, samt formål der forbedrer miljøet og samfundsudviklingen. Læs mere her.

null

Novozymes er verdensførende inden for forskning og produktion af enzymer. Novozymes søger at inspirere fremtidens forskere.Læs mere her.

null

Knud Højgaards Fond uddeler legater til erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål. Et vigtigt led i fondens virksomhed er støtte til talentfulde og initiativrige uddannelsessøgende, som ønsker at supplere den hjemlige uddannelse med videregående studier i udlandet. Læs mere her.

null

Otto Mønsteds Fond blev stiftet i 1916 af Otto og Anna Sophie Mønsted. Otto Mønsteds Fond støtter bl.a. formål, der kan virke til fremme af dansk handels- og erhvervsliv, herunder projekter, der har til formål at øge tilgangen af studerende til de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Læs mere her.

null

Pearson udvikler studiebøger, blandt andet inden for natur- og biovidenskaberne. Læs mere her.

null

William Demant Fondens fokus er at fremme forskning og udbredelse af viden inden for audiologi. Men William Demant Fonden er også en væsentlig bidragsyder til unges uddannelse og til sociale projekter for udsatte grupper samt initiativer til fremme af kunst og kultur. Læs mere her.

null

Villum Fondens fokus er bl.a. at fremme børn og unges science-kapital ved at gøre dem interesseret i naturvidenskab. Fonden støtter derfor tiltag, der øger børn og unges mulighed for at beskæftige sig med naturvidenskab i fritiden samt tiltag, der viser dem mulighederne i at gøre naturvidenskab til en karriere. Læs mere her.

null

Polyteknisk Boghandel er en fagboghandel med speciale i teknisk litteratur, herunder bøger om natur- og biovidenskab. Læs mere her.