Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Dette forsøg er en del af undervisningsforløbet: Sundhedsfremmende bioaktiv kost

Formål

Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge
holdbarheden af kød ved at:

  1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs.
    om antallet svarer til det, der står på varedeklarationen.
  2.  At identificere forskellige probiotiske stammer på baggrund af deres fænotype.

Teori

Probiotiske organismer er vidt forskellige. De identificeres altid på stamme-niveau, for selv inden for samme art kan organismer have vidt forskellige karakteristika. For eksempel er det ikke alle Lactobacillus acidophilus, der er sundhedsfremmende men kun bestemte stammer såsom LA-5.

Mens nogle probiotiske organismer kan leve med ilt, kan andre kun overleve, når der ikke er ilt tilstede. Dette vises ikke i denne øvelse, da det er vanskeligt at sikre anaerobe forhold i et almindeligt biologi-lokale. Man kan på baggrund af organismernes fænotype præcist identificere, hvilken stamme man har med at gøre, hvilket benyttes hyppigt i industrien. I denne øvelse identificeres forskellige bakterier på stamme niveau (heraf er der 3 probiotiske bakterier og en ”normal” mælkesyrebakterie). Dette gøres ved at påvise, at de har forskellig fænotype, idet de kan vokse på forskellige carbonkilder.

Forsøgsvejledning

Hele forsøgsvejledningen kan læses her:
Forsøgsvejledning – Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer (elev)

Forsøgsvejledning – Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer (lærer)