Stivelse og effekten af amylase

Dette forsøg er en del af undervisningsforløbet: Enzymer og brødbagning.

Bestil enzymer til forsøget her.

Formål

Formålet med dette forsøg er:

  1. At nedbryde stivelse vha. industriel amylase. Nedbrydningen ses via et farveskift fra blå/violet til gullig.
  2. At se indflydelsen af pH og temperatur på nedbrydningshastigheden.
  3. At beregne og sammenligne enzymaktiviteten målt som mg stivelse nedbrudt pr. minut.
  4. At se effekten af hhv. enzymkoncentration og substratkoncentration på nedbrydningshastigheden.

Kort baggrund

Ved tilsætning af jod-jodkalium opløsning til stivelseopløsningen farves denne blå/violet, hvilket skyldes binding af jod til stivelsesmolekylerne. Ved nedbrydning af stivelse frigives jodatomerne, og opløsningen får et guligt skær. I dette forsøg bruges tidspunktet for farveskiftet som et udtryk for amylaseaktiviteten. I visse tilfælde beregnes enzymaktiviteten målt som mg stivelse nedbrudt pr. minut.

Forsøgsvejledning

Hele forsøgsvejledningen kan læses her:
Forsøgsvejledning – Stivelse og effekten af amylase