Mikroskopering af eukaryote celler

Dette forsøg er en del af undervisningsforløbet: Celler – livets byggesten.

2-4 lektioner.

Formål

Øvelsen skal understøtte læsematerialet ”Celler – Livets byggesten!” og ”Svampe”. Eleverne skal vha. mikroskopering undersøge dyreceller, planteceller og svampeceller. Her får eleverne indsigt i cellers udseende, størrelse og eventuelt bevægelsesmønstre og formering.

Målene med aktiviteten:

  • At eleverne skal opnå en forståelse for, hvor små celler er.
  • At eleverne skal kunne bruge et lysmikroskop som redskab til at forstørre små organismer.
  • At eleverne skal lære de overordnede forskelle på de eukaryote celler: dyreceller, planteceller og svampeceller.

Forsøgsvejledning

Hele forsøgsvejledningen kan læses her:
Forsøgsvejledning: Mikroskopering af eukaryote celler (lærer).

Forsøgsvejledning: Mikroskopering af dyreceller (elev).

Forsøgsvejledning: Mikroskopering af planteceller (elev).

Forsøgsvejledning: Mikroskopering af svampeceller (elev).