Bakterier i luften

Dette forsøg er en del af undervisningsforløbet: Bakterier, Vira og antibiotikaresistens.

Formål

Bestemme antallet af bakterier i luften ud fra kimfald.

Teori

Bakterier findes overalt, også flyvende rundt i luften. Her spreder bakterierne sig med luftcirkulationen og støvet, og hurtigt vil de kunne finde og gro på en nærliggende overflade. Derfor er det vigtigt at bestemme antallet af bakterier i luften for at kunne beregne, hvor meget et forsøg kan blive forurenet med bakterier fra omgivelserne. Bakterier i luften måles i dette forsøg med kimfald. Kimfald er en betegnelse for, hvor mange bakterier der lander på en bestemt størrelse overflade i et bestemt tidsinterval. Det kan f.eks. være i enheden antal bakterier/m2/time dvs. hvor mange bakterier, der lander på en kvadratmeter på en time. I dette forsøg skal I stille en åben petriskål indeholdende næring for bakterier i et lokale i et givet tidsinterval. På denne måde vil bakterier falde ned på pladen og vokse frem i små synlige kolonier (én bakterie, der har delt sig til mange), og I vil kunne beregne hvor mange bakterier, der lander på 1 m2 pr. time.

Forsøgsvejledning

Hele forsøgsvejledningen kan læses her: Forsøgsvejledning: Bakterier i luften