Mikroskopi af menneske-præparater

Dette forsøg er en del af undervisningsforløbet: Celler – livets byggesten.

Ca. 45 minutter (afhænger af elevernes erfaringer med et lysmikroskop).

Formål

Aktiviteten skal understøtte teoriafsnittet ”Cellers udvikling”. Eleverne skal i grupper af 2-3 mikroskopere forskellige menneskepræparater for at undersøge de forskellige slags specialiserede celler, en flercellet organisme (mennesket) er opbygget af. De skal derefter beskrive sammenhængen mellem de forskellige slags cellers funktioner og udseende.

Målene med aktiviteten:

  • At eleverne skal opnå en forståelse for, at flercellede organismer består af mange slags specialiserede celler med forskellige funktioner. Ved at relatere udseendet af de forskellige slags celler til deres respektive funktioner, styrkes elevernes perspektiveringskompetencer.
  • At styrke elevernes undersøgelseskompetencer ved at undersøge præparater med et lysmikroskop.

Forsøgsvejledning

Hele forsøgsvejledningen kan læses her:
Forsøgsvejledning: Mikroskopi af menneske-præparater (lærer).

Forsøgsvejledning: Mikroskopi af menneske-præparater (elev).