Det hoppende æg

Dette forsøg er en del af undervisningsforløbet: Celler – livets byggesten.

Forsøget udføres over 3 dage.

  • Dag 1: 30 minutter
  • Dag 2: 15 minutter
  • Dag 3: 45 minutter

Formål

Aktiviteten skal understøtte teoriafsnittet ”Cellers udvikling”. Eleverne skal i grupper af 2-3 lave et forsøg med æg for at undersøge hinden lige under skallen. De skal derefter drage paralleller til cellemembranen og dens funktion – hinden omkring æggehviden og cellemembranen omkring æggeblommen har nogle af de samme funktioner.

Målene med aktiviteten:

  • At eleverne skal opnå en forståelse for, hvorfor ægget er blevet gummiagtigt efter det har ligget i eddike.
  • At eleverne skal erkende, at hinden omkring æggehviden og cellemembranen omkring æggeblommen er robuste og afskærmer den indre masse.
  • At eleverne styrker deres undersøgelseskompetence ved at kunne fremsætte en hypotese for, hvad de tror, der kommer til at ske med ægget og hvorfor det sker.

Øvelsen laves enten i grupper af 2-3 elever eller så hver enkelt elev får et æg hver – hvis der er materialer nok.

Forsøgsvejledning

Hele forsøgsvejledningen kan læses her:
Forsøgsvejledning: Det hoppende æg (lærer).

Forsøgsvejledning: Det hoppende æg (elev).