Fremstilling af bioethanol fra halm

Dette forsøg er en del af undervisningsforløbet: Fra halm til bioethanol

Introduktion

Formålet med denne øvelse er at fremstille bioethanol ud fra halm eller andre celluloseholdige substrater som papir. Som beskrevet i det tilknyttede projekt på biotechacademy.dk, er nedbrydningen af cellulose til monosaccharider en vanskelig og energisk krævende proces. Der kræves en grov forbehandling af halmen, før enzymerne kan udføre det finere arbejde med at nedbryde polymerer af glukose og andre monosaccharider. Disse ting vil du selv få lejlighed til at prøve af.

Forsøgsvejledning

Hele forsøgsvejledningen kan læses her:
Forsøgsvejledning – Fremstilling af bioethanol fra halm