Mikroskopering af Tøffeldyr

Dette forsøg er en del af undervisningsforløbet: Celler – livets byggesten.

45-90 minutter afhængig af elevernes erfaring med mikroskoper.

Formål

Øvelsen skal understøtte læsematerialet ”Livets udvikling på Jorden”, hvor encellede eukaryote organismer nævnes. Eleverne skal vha. mikroskopering undersøge en vandprøve for at finde tøffeldyr. Her får eleverne indsigt i encellede eukaryote cellers udseende, størrelse og bevægelsesmønstre samt færdighed i at bruge et mikroskop. Målene med øvelsen lyder:

  • At eleverne skal opnå en forståelse for, hvad tøffeldyr er, og hvordan de ser ud og opfører sig.
  • At eleverne skal opnå en forståelse for, at tøffeldyr spiser (nedbryder) organisk materiale.
  • At eleverne skal kunne bruge et lysmikroskop som redskab til at forstørre små organismer.

Grupper af 2 elever – eller hvad der er mikroskoper til.

Forsøgsvejledning

Hele forsøgsvejledningen kan læses her:
Forsøgsvejledning: Mikroskopering af Tøffeldyr (lærer).

Forsøgsvejledning: Mikroskopering af Tøffeldyr (elev).