Hæmning af bakteriel vækst med hvidløg

Dette forsøg er en del af undervisningsforløbet: Bakterier, Vira og antibiotikaresistens.

Formål

At påvise hvidløgs antibakterielle virkning samt undersøge et selvvalgt produkt for antibakterielle stoffer.

Teori

Mange planter og naturlige produkter indeholder antibakterielle stoffer. I dette forsøg skal vi teste om bakterien E. coli påvirkes af stoffer I hvidløg, samt et produkt efter eget valg.

Man kan måle om en bestemt bakterie påvirkes af et stof (som f.eks. antibiotika) ved at dyrke dem i laboratoriet. Bakterien tilsættes sammen med stoffet til et vækstmedie, også kaldet en agarplade. Denne plade indeholder næring, som bakterierne kan leve af og formere sig til milliarder af bakterier. Efter et par dage på pladen vil bakterierne vokse frem I små kolonier (én bakterie, der har delt sig til mange). Hvis bakterien hæmmes af stoffet, kan der ikke vokse bakterier, der hvor koncentrationen af det bakteriehæmmende stof er tilstrækkelig høj (dvs. rundt om stoffet), og der vil derfor være en klar zone, hvor bakterierne er slået ihjel eller hæmmet I vækst. Denne zone kaldes inhiberingszone, og er et mål for, hvor godt et stof hæmmer en bakterie.

I dette forsøg skal I udplade en kultur af E. coli bakterier på en LB-agarplade (næringsmedie). Til pladen tilsættes hvidløg og et produkt efter eget valg, hvorefter I skal se om de to produkter har antibakteriel virkning ved at måle inhiberingszoner.

Forsøgsvejledning

Hele forsøgsvejledningen kan læses her: Forsøgsvejledning: Hæmning af bakteriel vækst med hvidløg.