Bakterier i omgivelserne

Dette forsøg er en del af undervisningsforløbet: Bakterier, Vira og antibiotikaresistens.

Formål

At undersøge forekomsten af bakterier fra genstande i vores omgivelser.

Teori

Bakterier findes overalt og kan derfor let isoleres fra mange forskellige lokaliteter – luft, jord, faste overflader m.m. I dette forsøg skal der indsamles prøver fra en bakteriekilde (genstand) og bestemme antallet af bakterier, der vokser herpå. Da bakterier er så små, at de ikke kan ses med det blotte øje, er vi nødt til enten at bruge et mikroskop for at kunne tælle dem eller at dyrke dem i laboratoriet. Dette gøres ved at berøre et næringssubstrat (medie) med bakterier fra en genstand. Da bakterierne får masser af næring i mediet, vil de hurtigt kunne formere sig og blive til mange nye bakterier. Derved vil én bakterie vokse frem som en synlig koloni bestående af millioner af bakterier. I dette forsøg tages prøver fra forskellige genstande med en vatpind og de stryges ud på et næringssubstrat for bakterier (LB-agarplade). Efter et par dages inkubation vil små kolonier vokse frem og antallet af bakterier vil kunne tælles.

Forsøgsvejledning

Hele forsøgsvejledningen kan læses her: Forsøgsvejledning: Bakterier i omgivelserne