Evolutionseksperiment

Dette forsøg er en del af undervisningsforløbet: Fra Darwin til bioteknologi

Bestil Pseudomonas fluorescens til forsøget her.

Introduktion

Dette eksperiment illustrerer evolution af den aerobe jordbakterie Pseudomonas fluorescens. Eksperimentet blev udført af Paul Rainey og Michael Travisano i 1998 .

P. fluorescens udvikler sig hurtig i nye omgivelser. Når P. fluorescens dyrkes i et statisk medie, vil der være en højere oxygenkoncentration ved overfladen end ved bunden. Der vil derfor hurtigt opstå diversitet, idet der konkurreres om den begrænsede mængde oxygen.

Der vil blive dannet mutanter med en niche-specificitet forskellig fra den oprindelige stamme. Dette kan observeres ved, at de samtidig har en anden kolonimorfologi. Den oprindelige stamme (wildtypen, wt) har en ”glat” og afgrænset kolonimorfologi, mens mutanterne vil vise andre kolonimorfologier betegnet henholdsvis ”rynket” og ”tåget”.

Eksperimentet går derfor ud på at påvise, at der fremkommer kolonier med forskellige morfologier, når P. fluorescens spredes ud på en agar-plade efter at have vokset i 7 dage i et statisk medie. På 1. dag skal hver elev2 dyrke tre kulturer med den oprindelige stamme af P. fluorescens (SBW25) i 6 ml flydende LB-medie. Kulturerne inkuberes derefter i 7 dage ved 30 °C uden ryst. Efter de er blevet inkuberet i syv dage rystes hver af kulturerne i 1 minut.

Herefter udføres en fortyndingsrække og 0,100 ml af hver af fortyndingerne 10-2 -10-5 plades ud på LB-agar-plader, som derefter inkuberes (vokses i varmeskab) i 36 timer. Efter inkubering undersøges til sidst kolonimorfologierne.

Hvis du har spørgsmål af enhver art til øvelsen, er du meget velkommen til at skrive en mail til biotech@bio.dtu.dk. Så vil vi forsøge at hjælpe bedst muligt, hurtigst muligt.

Rigtig god fornøjelse!

Forsøgsvejledning

Hele forsøgsvejledningen kan læses her:
Forsøgsvejledning – Evolutionseksperiment