Agardiffusionstest

Dette forsøg er en del af undervisningsforløbet: Bakterier, Vira og antibiotikaresistens.

Formål

At undersøge resistens hos bakterien E. coli over for forskellige typer af antibiotika ved hjælp af agardiffusions-metoden.

Teori

Man kan måle om en bestemt bakterie er resistent over for et antibiotikum ved at dyrke den I laboratoriet. Bakterien tilsættes sammen med en antibiotikatablet til et vækstmedie, også kaldet en agarplade. Denne plade indeholder næring (mad), som bakterierne kan leve af og på den måde formere sig til milliarder af bakterier. Efter et par dage på pladen vil bakterierne vokse frem I små kolonier (en bakterie, der har delt sig til mange). Er bakterierne følsomme over for det tilsatte antibiotikum, vil der dannes en zone uden om antibiotikatabletten uden bakterievækst. Denne zone uden bakterievækst kaldes en inhiberingszone, og den er et mål for, hvor godt et antibiotikum hæmmer en bakterie. Er bakterierne resistente vokser de helt tæt op af antibiotikummet, fordi de ikke påvirkes af det.

I dette forsøg skal I undersøge resistens hos bakterien E. coli ved at udplade bakterien på en LB-agarplade og tilsætte forskellige typer antibiotika. Efter et par dages inkubation kan I måle inhiberingszoner for de anvendte antibiotika og undersøge bakteriens resistensniveau.

Forsøgsvejledning

Hele forsøgsvejledningen kan læses her: Forsøgsvejledning: Agardiffusionstest.