Isolering og identifikation af cellulaseproducerende bakterier

Dette forsøg er en del af undervisningsforløbet: Fra Darwin til bioteknologi

Introduktion

Denne øvelse går ud på at finde og isolere cellulaseproducerende bakterier. Efterfølgende undersøges bakterien for at se om det er en typisk cellulaseproducerende bakterie, eller om det er en ny og spændende bakterie. Først opsamles en jordprøve eller lignende fra lokalområdet. Med specielle agarplader udføres en screening for at finde cellulaseproducerende bakterier. Der findes mange forskellige bakterier som kan nedbryde cellulose, og de har alle lidt forskellige cellulaser.

Når forskere forsøger at lave en ny effektiv cellulase er meget værdifuldt for dem at få fat i nye cellulaseproducerende bakterier og deres cellulaser. Anden del af forsøget går ud på at identificere de isolerede bakterier vha. Polymerase Chain Reaction, PCR og gelelektroforese. Ved at analysere resultatet af 3 PCR reaktioner kan man se om man har fundet en af de to normalt fundende bakterier, eller om man har fundet en ny spændende bakterie.

I en PCR reaktion laves rigtig mange kopier af et bestemt stykke DNA. De to primere i en PCR reaktion bestemmer hvilket stykke DNA som bliver kopieret. Hvis DNA-skabelonen ikke er tilstede, vil reaktionen ikke lave noget produkt. Ved at lave primere som er specifikt virker på gener i bestemte bakterier, kan man med PCR undersøge om man har fundet den givne bakterie.

Forsøgsvejledning

Hele forsøgsvejledningen kan læses her:
Forsøgsvejledning – Isolering og identifikation af cellulaseproducerende bakterier