NTSnet

NTSnet er stedet hvor underviserne kan hente lærevejledninger, rapportspørgsmål og ikke mindst dele erfaringer med brugen af materialerne fra Biotech Academy.

Formålet med NTSnet er at samle og udbrede kvalitetssikrede flerfaglige forløbsbeskrivelser, som gymnasiernes lærere frit kan bruge i arbejdet med den nye gymnasiereform. Som underviser kan man oprette en profil, og derefter logge ind. Herved får man adgang til undervisningsmateriale i færdige forløb og mulighed for selv at oprette undervisningsforløb, som man ønsker at dele med andre. NTSnets fagredaktører tjekker alle forløb igennem før de bliver tilgængelige for alle på portalen.

Forum for undervisere 
Biotech Academy har valgt at lægge alt lærermaterialet til vores projekter på NTSnet. Det har vi gjort fordi, det er en fordel, at lærervejledninger, rapportspørgsmål og -svar ligger i et lukket forum. Derudover rummer NTSnet mulighed for erfaringsudveksling lærere imellem. Det er vores håb at lærere i dette forum vil dele erfaringer gjort med Biotech Academys materiale. Har en lærer i Lemvig lavet nogle spørgsmål til materialet eller brugt dele af det i et specialdesignet forløb, jamen så kunne det lægges op på NTSnet, så andre kan bruge det som inspiration i deres undervisning. 

Et password til undervisning på nettet
I Biotech Academy mener vi det er vigtigt, at alt web-baseret undervisningsmateriale i de naturvidenskabelige fag findes et sted. Man skal kun kende en webadresse og et password for at hente inspiration til tværfaglige undervisningsforløb. Når man som biologilærer logger ind på NTSnet for at bruge vores materiale om bioteknologi, kunne det jo være, at man blev inspireret af andet materiale om balloner, drivhuseffekten eller nanoteknologi.

NTSnet
Sigtet er at samle og udbrede kvalitetssikrede flerfaglige forløbsbeskrivelser, som gymnasiernes lærere frit kan bruge i arbejdet med den nye gymnasiereform.

http://www.biotechacademy.dk/OmBA/samarbejdsorganisationer/nts
19 JUNI 2018