⇐ Tilbage til oversigt

Fotosyntese

Biostriben for gymnasiet

Herunder finder du videoer, som er målrettet de gymnasiale uddanelser (STX, HTX, mm). Til alle videoerne er der knyttet spørgsmål som kan få eleverne til at tænke videre over emnerne.

I dette modul får du en introduktion til fotosyntesen. Fotosyntesen er den proces, hvorved planter omdanner vand og kuldioxid til glukose og oxygen ved hjælp af energi fra solens lys. Denne egenskab er helt essentiel for livet her på Jorden, fordi den glukose, som planterne producerer, danner energigrundlaget for levende organismer. Du vælger den video, du vil se, i menuen til venstre.

Introduktion til fotosyntesen

Denne video giver dig en introduktion til de kemiske processer, som ligger til grund for fotosyntesen.

Før du ser videoen

Det er en fordel at have kendskab til basal kemisk notation, før du ser denne video.

Når du har set videoen

Hvis du vil vide mere om de kemiske reaktioner i fotosyntesen, kan du se videoerne “Fotosyntesens lysprocesser” og “Calvins cyklus”.

Opgaver til Introduktion til fotosyntesen

 1. Hvor mange reaktioner består fotosyntesen af?
  1. En
  2. To
  3. Mange
 2. Hvor foregår lysprocesserne?
  1. I cytoplasmaet
  2. I cellekernen
  3. I thylakoidmembranen i kloroplasterne
 3. Hvor foregår de lys-uafhængige processer?
  1. I mitokondrierne
  2. I stroma i kloroplasterne
  3. I det endoplasmatiske retikulum
 4. Hvilken rolle har H2O i fotosyntesen?
  1. Reaktant
  2. Produkt
  3. Begge
 5. Hvilket molekyle dannes i lysprocesserne, som skal bruges i de lys-uafhængige processer?
  1. NADPH
  2. H2O
  3. CO2
 6. Hvilken rolle har NADP+ i fotosyntesen?
 7. Kan der i fotosyntesen dannes andre produkter end glukose?
 8. Dannes der noget overskud af kemisk energi i fotosyntesen, og hvorfor ja/nej?

Fotosyntesens lysprocesser

Denne video giver dig et overblik over de kemiske reaktioner, der sker i fotosyntesens lysprocesser.

Før du ser videoen

Det er en fordel at have en basal forståelse for fotosyntesens processer, inden du ser denne video. Du kan eksempelvis se videoen “Introduktion til fotosyntesen” først.

Når du har set videoen

Når du har set videoen, kan du med fordel løse opgaverne nedenfor for at anvende den viden, du har tilegnet dig. Du kan også gå videre og se videoen om Calvins cyklus.

Opgaver til Fotosyntesens lysprocesser

 

 1. Hvilket kompleks er først i fotosyntesens lysprocesser?
  1. Fotosystem I
  2. Fotosystem II
  3. Elektrontransportkæden
 2. Hvorfor spaltes vand i lysprocesserne?
  1. For at frigive en elektron til brug i fotosystemerne
  2. For at frigive ilt, som elektrontransportkæden afhænger af
  3. For at frigive frie H-atomer, til brug i NADPH reduktasen
 3. Hvilket formål har elektrontransportkæden?
  1. Den transporterer elektronerne væk fra thylakoidmembranen
  2. Den transporterer elektronerne fra fotosystem II til fotosystem I
  3. Den transporterer elektronerne til ATP synthasen, så ATP kan dannes
 4. Hvilket kompleks aktiveres i non-cyklisk elektrontransport?
  1. Cytokrom c, der transporterer elektronen mod fotosystem I
  2. Fotosystem I
  3. NADPH-reduktase, der reducerer NADPH til NADP+
 5. Hvilket kompleks kan få energien direkte fra sollys?
  1. Fotosystem I
  2. Fotosystem II
  3. Begge
 6. Hvordan kan en foton fra sollyset få et fotosystem-kompleks til at frigive en elektron?
 7. Hvorfor skal der bruges en høj proton-koncentration i thylakoid-lumen?
 8. Hvad sker der ved cyklisk elektrontransport, som ikke sker ved non-cyklisk elektrontransport?

Calvins cyklus

Denne video giver dig et overblik over de kemiske reaktioner, der sker i calvins cyklus i fotosyntesen.

Før du ser videoen

Det er en fordel at have en basal forståelse af fotosyntesen, inden du ser denne video. Du kan eksempelvis se videoen “Introduktion til fotosyntesen”.

Når du har set videoen

Når du har set videoen, kan du lave øvelserne nedenfor, sådan at du får stoffet bedre ind under huden.

Opgaver til Calvins cyklus

 1. Hvorfor kaldes de lys-uafhængige processer for Calvins cyklus?
  1. Fordi de sender stoffer videre i fotosyntesens generelle cyklus
  2. Fordi de foregår i en cyklus
  3. Fordi produktet af processerne frigives til en cyklus, der behandler dem
 2. Hvad sker der, når CO2 kommer ind i Calvins cyklus?
  1. Det fixeres, når CO2 reagerer med RuBP og danner to molekyler 3PG
  2. Det splitter 3PG, så 3PG bliver reduceret til G3P
  3. Det hjælper med at gendanne RuBP ved at fungere som katalysator
 3. Hvilke hjælpe-molekyler bruges for at omdanne 3PG til G3P?
  1. ATP
  2. NADPH
  3. Begge
 4. Hvilke hjælpe-molekyler bruges for at omdanne RuMP til RuBP?
  1. ATP
  2. NADPH
  3. Begge
 5. Hvilke tre faser består Calvins cyklus af?
 6. Hvordan får man et produkt ud af Calvins cyklus, når cyklen bliver ved med at køre rundt?
 7. Hvor mange carbon-atomer er der i de forskellige faser af Calvins cyklus, når cyklen er afstemt?

BioStriben er udarbejdet af Pernille Ott Frendorf, Emma Holsey Kristiansen, Alexandra L. Zahid og Anders Ellegaard.

null

Pernille læser til daglig til civilingeniør i Bioteknologi.

Læs mere om Pernille her.

Pernille Ott Frendorf

null

Emma læser til daglig til civilingeniør i Bioteknologi.

Læs mere om Emma her.

Emma Holsey Kristiansen

null

Alexandra læser til daglig til civilingeniør i Bioteknologi.

Læs mere om Alexandra her.

Alexandra L. Zahid

null

Anders læser til daglig til civilingeniør i Bioteknologi.

Læs mere om Anders her.

Anders Ellegaard

null

Cecilie Amalie Neijendam Thystrup

Cecilie læser til dagligt på DTU sin bachelor i Teknisk Biomedicin.

Du kan læse mere om Cecilie her.