⇐ Tilbage til oversigt

Respiration

Biostriben for gymnasiet

Herunder finder du videoer, som er målrettet de gymnasiale uddanelser (STX, HTX, mm). Til alle videoerne er der knyttet spørgsmål som kan få eleverne til at tænke videre over emnerne.

Intro

I dette modul får du en introduktion til respirationen. Respirationen er den proces, hvorved glukose og ilt omdannes til kuldioxid, vand og energi. Respirationen er fælles for næsten alle levende organismer og er helt grundlæggende for livet på jorden som vi kender det.
Denne video giver dig en introduktion til de processer, som samlet udgør respirationen.

Før du ser videoen

Det er en fordel at have kendskab til grundlæggende cellebiologi og basal kemisk notation, før du ser videoen.

Når du har set videoen

Hvis du vil vide mere om respirationens tre trin i detaljer, kan du se videre i videoerne til venstre på siden.

Multiple choice opgaver

Opgave 1:
Hvilken slags energi bliver dannet i respirationen?

a) Bevægelsesenergi
b) Varmeenergi
c) Kemisk energi
d) Elektrisk energi

Opgave 2:
Hvor mange ATP dannes af 1 glukose ved fuld respiration?

a) 2
b) 4
c) 28
d) 32

Opgave 3:
Hvor mange ATP dannes der, hvis 1 glukose går gennem glykolysen og fermentering?

a) 2
b) 4
c) 28
d) 32

Opgave 4:
Hvad hedder processen der sker i elektrontransportkæden?

a) Oxidativ phosphorylering
b) Kemisk phosphorylering
c) Substratniveau phosphorylering
d) Respiratorisk phosphorylering

Opgave 5:
Hvor foregår respirationen?

a) Cytoplasma og cellekernen
b) Cytoplasma og mitokondrier
c) Cytoplasma og grønkorn
d) Cytoplasma og ribosomer

Glykolyse og fermentering

I denne video lærer du om glykolysen og om fermentering.
Glykolysen er det første trin i respirationen. Det er her, nedbrydningen af glukose begynder. Glykolysen kan som den eneste del af respirationen producere ATP uden at bruge ilt. Til det afhænger den til gengæld af fermentering. Fermentering er ikke en del af respirationen, men du kan alligevel lære om den i denne video.

Før du ser videoen

For kontekstens skyld er det en god idé at se introvideoen om respirationen først. Men hvis du bare vil vide noget om glykolysen og har et fint overblik over respirationen i forvejen, er du klar til at se videoen.

Når du har set videoen

Når du har set videoen, er du klar til at se videoen om respirationens næste trin, citronsyrecyklussen.

Multiple choice opgaver

Opgave 1:
Hvad er glykolysens afstemte reaktionsligning?

a) Glukose + 2 ATP + 2 NADH ⟶ 2 pyruvat + 2 ADP + 2 P + 2 NAD+
b) 2 Glukose + 2 ADP + 2 P + 2 NAD+ ⟶ pyruvat + 2 ATP + 2 NADH
c) Glukose + 2 ADP + 2 P + 2 NAD+ ⟶ 2 pyruvat + 2 ATP + 2 NADH
d) 2 Glukose + 2 ATP + 2 NADH ⟶ pyruvat + 2 ADP + 2 P + 2 NAD+

Opgave 2:
Hvad er substratniveau phosphorylering?

a) Når ADP får en ekstra phosphatgruppe og bliver til ATP i forbindelse med omdannelse af et substrat
b) Når et substrat bliver phosphoryleret (får en ekstra phosphatgruppe) ved forbrug af ATP
c) Når ATP bliver dannet vha. en protongradient
d) Alle ovenstående

Opgave 3:
Hvad sker der ved fermentering?

a) Der dannes et produkt, fx. ethanol eller laktat
b) NADH bliver brugt
c) NAD+ bliver gendannet
d) Alle ovenstående

Problemopgaver

1. Tegn overordnet glykolysens trin for dig selv. Brug gerne videoen eller en figur til hjælp.
2. Brug tegningen til at tælle alle produkterne, og tjek at du får de rigtige antal af de forskellige produkter.
3. Forklar hvordan glykolysen og fermentering hænger sammen, lav evt. en lille tegning.

Citronsyrecyklussen

I denne video lærer du om citronsyrecyklussen.
Citronsyrecyklussen er det andet ud af respirationens tre trin. Her bliver glykolysens produkt, pyruvat, nedbrudt, og der bliver samtidig doneret elektroner til elektrontransportkæden.
I videoen får du et overblik over citronsyrecyklussens trin og produkter, og det bliver forklaret, hvad en elektrontransportør er.

Før du ser videoen

For kontekstens skyld er det en god idé at se de tidligere videoer om respirationen først. Men hvis du bare vil vide noget om citronsyrecyklussen og har et fint overblik over respirationen i forvejen, er du klar til at se videoen.

Når du har set videoen

Når du har set og forstået videoen, er du klar til at gå videre til videoen om elektrontransportkæden, som du finder til venstre på siden.

Multiple choice opgaver

Opgave 1:
Hvor foregår citronsyrecyklussen?

a) Cytoplasma
b) Mitokondriets matrix
c) Ribosomer
d) Cellekernen

Opgave 2:
Hvilke elektrontransportører er involveret i citronsyrecyklussen?

a) NADPH og FADH2
b) NADH og FADH2
c) NADH og Cytochrom C
d) NADH og Ubiquinon

Opgave 3:
Hvor mange “omgange” kan citronsyrecyklussen køre per glukose, der bliver nedbrudt, når der er rigeligt med ilt til stede?

a) Ét glukose-molekyle giver 1 omgang
b) 2 omgange, fordi et glukosemolekyle giver 2 pyruvatmolekyler
c) 4 omgange, fordi cyklussen kører 2 gange per pyruvat, og et glukosemolekyle giver 2 pyruvatmolekyler
d) Ingen. Citronsyrecyklussen kan ikke køre, når der er ilt til stede

Problemopgaver

1. Tegn citronsyrecyklussen for dig selv. Brug gerne videoen eller en figur til hjælp.
2. Brug tegningen til at tælle alle produkterne, og tjek at du får de rigtige antal af de forskellige produkter. Tjek også, at der kommer lige mange carbonatomer både ind og ud af cyklussen.
3. Forklar hvor de forskellige produkter kommer fra, og nævn hvad der sker med dem efter de dannes.

Elektrontransportkæden

I denne video lærer du om elektrontransportkæden.
Elektrontransportkæden er det tredje og sidste trin i respirationen. Det er her langt størstedelen af respirationens ATP-produktion foregår. ATP’en bliver dannet ved det, der hedder oxidativ phosphorylering – en proces, der som navnet antyder, bruger ilt, og er grunden til at respirationen er aerob.
I videoen kommer du også til at lære, hvad en protongradient er, og hvad det begreb har at gøre med den oxidative phosphorylering.

Før du ser videoen

For kontekstens skyld er det en god idé at se videoerne om respirationens tidligere trin først. Men hvis du bare vil vide noget om elektrontransportkæden og har et fint overblik over respirationen i forvejen, er du klar til at se videoen.

Når du har set videoen

Hvis du har set alle de andre videoer om respirationen, så har du nu rigtig godt styr på respirationen!

Multiple choice opgaver

Opgave 1:
Hvor findes elektrontransportkæden?

a) I cytoplasma
b) I mitokondriets matrix
c) I den indre mitokondriemembran
d) I den ydre mitokondriemembran

Opgave 2:
Hvilken “retning” har en koncentrationsgradient? (Hvilken vej løber molekylerne gennem en åben kanal?)

a) Oppefra og ned
b) Det kommer an på, hvordan membranen vender
c) Fra lav til høj koncentration
d) Fra høj til lav koncentration

Opgave 3:
Hvor mange af respirationens ATP dannes i elektrontransportkæden?

a) 2 ud af 32
b) 4 ud af 32
c) 28 ud af 32
d) Alle 32

Problemopgaver

1. Tegn elektrontransportkæden for dig selv. Brug gerne videoen eller en figur til hjælp.
2. Forklar forskellen på substratniveau phosphorylering og oxidativ phosphorylering i 2-3 punkter.
3. Tegn en skitse over hele respirationen, så du kan se, hvordan alle trinnene hænger sammen.

BioStriben er udarbejdet af Pernille Ott Frendorf, Emma Holsey Kristiansen, Alexandra L. Zahid og Anders Ellegaard.

null

Pernille læser til daglig til civilingeniør i Bioteknologi.

Læs mere om Pernille her.

Pernille Ott Frendorf

null

Emma læser til daglig til civilingeniør i Bioteknologi.

Læs mere om Emma her.

Emma Holsey Kristiansen

null

Alexandra læser til daglig til civilingeniør i Bioteknologi.

Læs mere om Alexandra her.

Alexandra L. Zahid

null

Anders læser til daglig til civilingeniør i Bioteknologi.

Læs mere om Anders her.

Anders Ellegaard

null

Cecilie Amalie Neijendam Thystrup

Cecilie læser til dagligt på DTU sin bachelor i Teknisk Biomedicin.

Du kan læse mere om Cecilie her.