Enzymer

Resume: Enzymer er proteiner, der findes i alle levende væsener. Alt lige fra encellede bakterier til flercellede planter og dyr har enzymer. Enzymer er en af livets vigtigste dele og uden enzymer ville liv ikke kunne eksistere. Du kan bl.a. læse om hvordan enzymer dannes i kroppen og hvordan de virker.

 

Nogle sygdomme hos mennesker skyldes, at enzymerne i vores krop ikke fungerer, som de skal. Det gælder eksempelvis for blødersygdom og Alzheimers. Enzymers særlige evner udnyttes også i industrien til produktion af rigtig mange af de produkter, som vi bruger hver dag. Enzymer bruges eksempelvis til produktion af så forskellige ting som ketchup og medicin. Dette og meget mere kan du læse om i teoridelen til dette undervisningsprojekt. Du kan også læse om hvordan enzymer dannes i kroppen og hvordan de egentlig virker.

Endeligt så kan du lave forsøg med brødbagning, hvor du kan undersøge hvordan enzymer i kiwi påvirker brød. Dette kan du gøre ud fra den forsøgsvejledning, som også er en del af projektet.

Projektet henvender sig til de ældste klasser i folkeskolen og dækker dele af pensum i biologifaget.

Rigtig god fornøjelse med projektet!

 

Teori:

Tryk på knapperne for at komme frem til undersiderne med teorimaterialet. Teorimaterialet begynder med “hvad er enzymer?”.

Forsøg:

Ordforklaring

Aminosyrer: Aminosyrer er en særlig gruppe af kemiske stoffer. De er kendetegnet ved at de indeholder en aminogruppe og en carboxylsyregruppe.

Cellekultur: En cellekultur består af celler, eksempelvis gærceller, der vokser sammen i en væske. Disse celler i industrien bruges til at producere forskellige nyttige stoffer.

Demens: Demens er en svækkelse af nogle af hjernens funktioner. Disse funktioner er hukommelse, dømmekraft, evnen til at løse problemer og sproglige evner.

Fordøje: Ved fordøjelse nedbrydes maden til mindre dele, der derefter kommer ind i kroppen via tarmen.

Hormoner: Hormoner er signalmolekyler i kroppen. Cellerne bruger dem til at kommunikere med hinanden og til at videregive vigtig information om kroppens tilstand.

Kaskade: En kaskade er en række processer, der sætter hinanden i gang. Produktet fra en proces, sætter gang i den næste proces, hvis produkt igen sætter gang i en ny proces osv.

Kloning: Ved kloning tages en del af arvematerialet, dvs. DNA, fra en organisme og indsættes i en anden organisme, sådan at denne får nye egenskaber. Kloning kan også være at der dannes et nyt individ ud fra et andet individs arvemateriale, sådan at de to individer ender med at have præcis det samme arvemateriale.

Koagulere: Koagulation er den proces, der fører til at blodet størkner og danner en prop. Dette forhindrer at det livsvigtige blod forsvinder fra kroppen.

Kromosom: Kromosomer findes inde i alle kroppens celler og består af DNA og forskellige proteiner. Mennesket har i alt 46 kromosomer i hver celle, hvor 23 af dem kommer fra moderen og 23 kommer fra faderen.

Kulhydrat: Kulhydrater er en gruppe af organiske molekyler, der har mange vigtige biologiske funktioner. Eksempelvis er sukker et kulhydrat.

pH: pH er et mål for en væskes surhedsgrad. Sure væsker har en pH under 7, hvorimod basiske væsker har en pH over 7.

Polymerase: Polymerase er et enzym, der katalyserer de reaktioner, der danner nye DNA- og RNA-strenge.

Ribosom: Et ribosom er det molekyle, der danner et protein ud fra en ode på en RNA-streng.

Signalstof: Et signalstof bruges til at sende signaler mellem cellerne. Eksempelvis er hormoner signalstoffer og vores nerver kommunikerer også med hinanden via signalstoffer.

Substrat: Et substrat er det molekyle som et enzym virker på. Substrater kan både være små simple, molekyler, som ilt og kvælstof, og de kan være store, komplekse makromolekyler som kulhydrater og proteiner.

Transkription: Transkription er den proces hvor DNA oversættes til RNA ved hjælp af enzymet polymerase.

Translation: Translation er den proces hvor RNA oversættes til protein ved hjælp af et ribosom.

Kildehenvisning:

Dette projekt blev udgivet i april 2012. Det er udarbejdet af Biotech Academy og er blevet opdateret løbende.

null

Projektet er udarbejdet af Cecilia Engel Thomas.

Cecilia Engel Thomas

null

Institut for Systembiologi har Danmarks største biovidenskabelige og bioteknologiske forskning på universitetsniveau. Instituttet har været partner og sponsor på projektet.

Institut for Systembiologi