Diabetes:

 Introduktion: Biotech Academy er glade for at kunne præsentere vores Diabetes-projekt, som er udviklet i samarbejde med Danish Diabetes Academy. Projektet er udarbejdet og skrevet af tre medicinstuderende: Kamille-Amalie Bahn, Simon Glerup Kristensen og Thomas Irgens Hansen.

 

Det kan være kompliceret at forstå mekanismen bag udviklingen af diabetes. I dette biotech-projekt, vil vi forsøge at lære jer om diabetes ved først at introducere jer til den raske krop og dens anatomi. I vil lære om kroppens forbrug af sukker og få viden om, hvordan kroppen kan justere sit blodsukkerniveau gennem hormoner. Sidst men ikke mindst vil I lære om de forskellige typer af diabetes, og hvad der sker, når kroppen ikke længere kan regulere blodukkeret, og der udvikles diabetes.

Danmark burger hvert år mange penge på diabetespatienter og deres følgesygdomme (32 milliarder kroner i 2015). Hvis patienterne diagnosticeres og behandles tidligt og godt, kan denne udgift sænkes betragteligt. Endnu vigtigere er det selvfølgelig, at patienterne kan leve længere og med væsentligt bedre livskvalitet uden de mange følgesygdomme, som kommer, hvis ikke sygdommen er velreguleret.

Vi håber, I vil lære en masse om den raske krop og udvikling af diabetes samt behandling af sygdommen ved at læse vores artikler. Ydermere er det i vores virtuelle laboratorium muligt at udforske sygdommen ved at teste de virtuelle mus for diabetes og undersøge, om de bærer gener for diabetes.

Projektets artikler findes nedenfor. I kan navigere rundt i de forskellige artikler ved at trykke på knapperne under teori. Hver artikel er inddelt i underemner, som bør læses i kronologisk rækkefølge. Afslutningsvis har hver artikel en afrunding, hvor vi opsummerer nogle af de vigtigste pointer i artiklen.

Særlig tak til Erik Both, og læge, ph.d. på Gentofte Hospital, Sofie Hædersdal, for input og korrekturlæsning.

 

Teori:

Tilgå teoriafsnittene ved at trykke på de nedenstående knapper. 

 

Kildehenvisning:

Dette projekt blev udgivet i november 2016. Det er udarbejdet af Biotech Academy og er blevet opdateret løbende.

null

Projektet er udarbejdet af Kamille-Amalie Bahn. Kamille læser medicin på Københavns Universitet.

Kamille-Amalie Bahn

null

Projektet er udarbejdet af Simon Glerup Kristensen. Simon læser medicin på Københavns Universitet.

Simon Glerup Kristensen

null

Projektet er udarbejdet af Thomas Irgens Hansen. Thomas læser medicin på Københavns Universitet.

Thomas Irgens Hansen

null

Sofie Hædersdal har været sparingspartner på dette projekt.

Sofie Hædersdal