Hvad er genteknologi?

Resume: Genteknologi bruges blandt andet i forskning til at studere sygdomme, mikrobiologi eller udvikling af cellefabrikker. Cellefabrikker er celler, som producerer store mængder af værdifulde produkter, for eksempel medicin.

 

I dette materiale lærer du at designe din egen cellefabrik med genteknologi, og bagefter kan du selv afprøve hele processen fra DNA-design til færdigt produkt i det virtuelle laboratorium. Samtidig vil du blandt andet lære, hvordan DNA og gener fungerer som instruktioner i alle biologiske celler og meget mere om de moderne genteknologiske værktøjer! Til materialet hører en række undersider der beskriver specifikke genteknologiske metoder – en oversigt kan findes lige nedenfor. Teorimaterialet består af 6 artikler. Flere af artiklerne kan læses uafhængigt af hinanden, men det anbefales at læse de tre første artikler kronologisk. Der hører også en række cases om faktisk brug af genteknologi til materialet.

 

Rigtig god fornøjelse!

 

Teori:

Tryk på knapperne nedenunder for at tilgå teoriafsnittende. Afsnittet om genteknologiske værktøjer indeholder en teoretisk gennemgang over en række genteknologiske metoder.

Cases:

Tre cases beskriver eksempler på, hvordan genteknologien faktisk benyttes til genetiske ændringer af planter og dyr.

Generel introduktion til genteknologi i planter og dyr
Det er ikke kun mikroorganismers DNA, der kan ændres med genteknologien. I dag kan forskere skabe både planter og dyr, der er transgene dvs. med fremmede gener indsat, enten som en hjælp i et forskningsprojekt eller for at give dem helt nye egenskaber.

Siden halvfemserne har verden således set forskellige nye genmodificerede (GM) organismer, som fx tomaten Flavr Savr, der ikke sådan lige rådnede, “gyldne ris” fyldt med provitamin A og geder, der udskiller komplekse lægemidler i mælken. Konsekvenserne for miljøet og bønderne ved dyrkning af GM-afgrøder kan være både dårlige og gode, men i hvert fald svært gennemskuelige, og derfor føres der meget streng godkendelseskontrol med nye transgene planter, der skal sættes fri i naturen. Alligevel er der forskel i landenes godkendelseskrav, hvorfor især GM-bomuld, -majs og -soya i dag er meget udbredte uden for EU, mens EU har godkendt færre planter til dyrkning (læs mere i ‘Etik og lovgivning i genteknologi’).

Trods den især europæiske forbrugerskepsis overfor GM-fødevarer, udvikles der stadig nye arter, heriblandt Golden Rice-projektet, der har til mål at få risplanter til at danne provitamin A (β-caroten) i riskornene. A-vitaminmangel findes nemlig blandt omkring 140 mio. mennesker i tredjeverdenslande, og ris er en billig, udbredt fødevare mange af de steder.

Genteknologi bruges også i pharming, der i stedet for at indsætte forbedrende egenskaber, er brugen af planter og dyrs avancerede cellulære maskineri til at producere komplekse medicinske proteiner – i princippet en slags højavanceret cellefabrik (som introduceret i ‘Cellefabrikker’). Efter disse levende ”medicinalfabrikkers” dyrkning kan stofferne høstes fra fx tidslers blomster, tobaksblade eller i en geds mælk.

Case: Insekttolerant bomuld

Insekttolerance er en af de forholdsvis få egenskaber, der med succes er givet til genmodificerede planter, men der er stadig en række udfordringer.

En af de få genmodificerede planter, der virkelig er blevet udbredt, er den insekttolerante Bt-bomuld, der nu findes på store arealer i USA og flere udviklingslande heriblandt Kina og Indien. Bt-bomuldsplanten har gener fra bakterien Bacillus thuringiensis (Bt) indsat, så bakteriens naturlige insektgift Bt toxin produceres i planten til skade for angribende insekter. Virkningsmekanismen af insekttolerancen er altså relativt simpel, da planten så at sige overtager bakteriens beskyttelse, som bekvemt kan kodes for af ét gen. Siden 1996 har insekttolerant bomuld været på markerne i forskellige lande – og samme princip bruges også i bl.a. genmodificerede majs, soya og kartofler. Bt-majs (MON810) er en af de få godkendte genmodificerede planter i EU, men den er forbudt i visse medlemslande og dyrkes ikke i Danmark.

Figur 1 – Høstklar bomuldsmark. Foto: David Nance

Bt-bomulden er blevet så udbredt, at forskellige varianter med Bt toxin dækker 45 procent af verdens bomuldsareal i 2009, og da markerne giver 30-40 procent mere udbytte end de normale, er det i dag godt over halvdelen af verdens bomuldsproduktion, der stammer fra denne genmodificerede (GM) bomuldstype. Flere udviklingslande har taget planten til sig, og der har for nylig været rapporter om en betydelig levevilkårsforbedring for bl.a. kvinder i bomuldslandbruget i Indien pga. Bt-bomulds højere udbytte. Tøj købt i Danmark kan altså sagtens indeholde Bt-bomulden, men Bt-toxinet generer ikke mennesker.

Det insektdræbende Bt-toxin

Bt-toxin er et lille krystalprotein skadeligt for cellerne i fordøjelseskanalen hos mange insekter inklusiv nogle af dem, der angriber bomuldsmarkerne. Når tarmen således ødelægges, dør insektet. Med Bt-bomuld kan sprøjtningen med belastende pesticider derfor mindskes. Bt-toxinet er ikke nyt som giftmiddel, og bruges faktisk også som sprøjtemiddel af konventionelle afgrøder, og Bt-bakterien må også udsættes til skadedyrsbekæmpelse på økologiske afgrøder. Ved sprøjtning er ulempen, at der kun rammes de insekter, der er til stede ude på planten under sprøjtningen. Larver der angriber bomuld, opholder sig ofte inde i planten, og sprøjtning helt op til 15 gange kan være nødvendig per dyrkning.

Kritik: Skaber de tolerante planter resistente insekter?

GM-planter med Bt toxin kritiseres fra flere sider. Som med andre giftstoffer kan de ramte insekter udvikle resistens, så de ikke længere dræbes af giften, hvilket har været frygtet af nogle lige fra starten; ingen kender langtidsvirkningerne på miljøet fra en forandret plante.

I 2010 vakte det derfor opmærksomhed, at et af firmaerne bag planterne, Monsanto, selv rapporterede, at den røde bomuldslarve (pink bollworm) i flere indiske provinser havde udviklet resistens overfor Bt toxin (fra genet cry1Ac) og derfor kan angribe planterne igen.

Fordi GM-markerne næsten ikke sprøjtes, er det også frygtet, at det forandrede miljø i markerne betyder, at nye skadedyr vinder indpas i disse marker. Disse skadedyr blev tidligere holdt nede af insekterne.

En af metoderne, som resistensudviklingen forsøges holdt nede med, er ved at dyrke markerne med forskellige varianter og kombinationer af Bt-toxinet indsat i generne. Fordelen er, at selvom et insekt udvikler resistens over for den ene af toxin-varianterne, vil det sandsynligvis stadig dræbes af det andet Bt-toxin. Risikoen for resistens er derfor væsentligt mindre. I det konkrete indiske tilfælde var markerne med resistens dyrket med kun én variant. En anden medvirkende årsag, kan også have været mangel på plantning af de såkaldte Bt-fri refugier.

Bt-fri refugium i markerne

Udvikling af resistens er et naturligt fænomen, som også kendes fra sygehusene, hvor superbakterier bliver resistente over for antibiotika. Som værn mod resistensen i marker, forpligter brugere af Bt-planterne sig til, at plante et såkaldt refugium af samme afgrøde, men uden Bt-toxin på 20-50 procent af markarealet. Her må almindelige pesticider anvendes, og de overlevende insekter vil ikke være resistente over for Bt-toxin.

Manglen på Bt-resistens i refugiet mindsker resistensudviklingen i de nært voksende Bt-sorter, fordi insekterne fra refugiet vil bevæge sig ind og parre sig med eventuelt Bt-resistente insekter, som er opstået. Her vil de få et afkom, der både har et allel af genet, der fører til Bt-resistens og et allel, som ikke gør; insektet er altså heterozygot (se figur 2). De heterozygote insekter er ikke resistente overfor Bt, fordi resistens-genet er recessivt(vigende), og de vil derfor efterfølgende sandsynligvis dø af Bt-toxin.

To heterozygote insekter vil dog sammen kunne et få homozygot afkom, som er Bt-resistent, og brug af refugier er bestemt heller ingen total beskyttelse mod resistensudvikling.

Anden generation af GM-planter udvikles nu til at blive tolerante for fysisk stress som fx kulde, saltvand og tørke. Den første tørke-tolerante bomuldsplante forventes at kunne komme på markerne omkring 2012. I mellemtiden rejses spørgsmålet om den første generation af Bt-planter måske snart forældes, fordi insekterne muligvis udvikler mere resistens for Bt-toxinet.

Disse rapporter tyder ifølge nogle på, at gensplejsning næppe er nogen mirakelløsning, men måske et hjælpemiddel, og at udviklerne må fortsætte kampen og måske foretage nye gensplejsninger for at bevare virkningen. Hvis resistensen bliver mere udbredt, må bomuldsbønderne muligvis igen til at tage flere gamle skadedyrsmidler i brug.

Arbejdsspørgsmål

 1. Hvordan virker de insekttolerante bomuldsplanter?
 2. Hvilke fordele får bønderne af at bruge insekttolerante bomuldsplanter? Er der også fordele for miljøet?
 3. Hvilken kritik er der rejst imod Bt-bomuld?
 4. Hvordan ser det ud til at gå for Bt-bomuldsplanten i dag?
 5. Forklar hvilke ting bønderne kan gøre for at undgå at udvikle resistente insekter og hvordan det virker.
 6. Hvordan virker et Bt-frit refugium? Forklar figur 2.
 7. Diskuter jeres egne holdninger til brug af genteknologi i planter og sæt det i forhold til de dilemmaer, som I tror regeringerne har i udviklingslande som Kina og Indien med fattige bønder og manglende ressourcer.

Figur 2 – Oversigt over hvordan krydsning af et Bt-resistant insekt (rødt) med et ikke-resistent fra et refugium uden Bt-planter vil føre til heterozygot, ikke-resistent afkom, der kan dø af Bt-toxinet. Da resistens-genet er recessivt, kræves nemlig to r-alleler for at skabe et resistent insekt.

Case: Gylden ris 2.0

Gylden ris er en genmodificeret plante lavet for at bekæmpe A-vitamin mangel, men 20 år efter projektets start er planten stadig undervejs.

Mange af de udviklede genmodificerede afgrøder gør mest livet nemmere for bønderne, men projekt Golden Rice har andre, mere humanitære ambitioner. Projektet blev startet af forskeren Ingo Potrykus ved ETH

Zürich, Schweiz i 1992, og efter syv års arbejde kunne hans hold præsentere en ny, genmodificeret ris-sort designet til at tackle verdens problem med A-vitaminmangel. 140 mio. mennesker skønnes at lide af manglen, der fører til blindhed og 6.000 dødsfald dagligt. Trods stor opmærksomhed har projektet mødt en del udfordringer bl.a. med at skaffe de fornødne godkendelser, og i dag forventer Potrykus, at risen tidligst kan være dyrkningsklar i 2012 – tyve år efter projektets start.

Figur 1 – Almindelig og gylden ris. Foto venligst stillet til rådighed af Golden Rice Humanitarian Boardwww.goldenrice.org

Den gyldne ris er tilført to fremmede gener, der får den hvide del af riskornene (frøhviden) til at producere det orangerøde β-caroten, der især kendes fra gulerødder. β-caroten er et provitamin, som kroppen selv kan omdanne til vitamin A. Det var også risenes karakteristiske gyldne farve, der gav dem navnet gylden ris.

Udvikling af planten

Risplanter producerer faktisk β-caroten helt naturligt, men desværre ikke i den del af risene, der spises. Så den genteknologiske opgave forskerne satte sig, var at skabe den kemiske produktionsvej i risens frøhvide.

Risen danner naturligt stoffet geranylgeranyl-PP, som i en række af fire trin kan ende som β-caroten (figur 2), hvis de rette enzymer er til stede. For at danne enzymerne indsatte forskerne derfor først genet psy, som de fandt i påskeliljer. Det koder for det nødvendige enzym phytoen synthase, der styrer første trin i reaktionsvejen. Men forskerne koblede også endnu en lille sekvens til genet, som klogt nok dirigerer enzymet hen til netop plastiderne.

Figur 2 – Den nye reaktionsvej i den gensplejsede risplante for at omdanne geranylgeranyl-PP til β-caroten. Hver pil er en reaktion (et trin), der styres af et nødvendigt enzym (i kursiv). Enzymerne kommer fra generne psy, crt1 og lcy (nævnt i parentes). Det er altså de tre gener, som skal fungere i risens frøhvide. 

Til det næste trin i omdannelsen fandt forskerne genet crt1 fra en jordbakterie (Erwinia uredovora). Genet koder for det næste nødvendige enzym phytoen desaturase, som katalyserer både det andet og tredje trin i omdannelsen til β-caroten (figur 2). Det sidste trin fra lycopen til β-caroten fandtes der allerede enzymer for i riskornen. Den gyldne farve af de gensplejsede ris tydede på, at forsøget var lykkedes, og målinger gav dem efterfølgende ret: β-caroten blev produceret i frøhviden.

Potrykus blev verdensberømt, da hans hold offentliggjorde deres resultater i 2000, men der viste sig en række problemer. Selvom risene blev flot gyldne, var β-caroten-indholdet så lavt, at man skulle indtage usandsynligt store mængder ris for at nå det anbefalede daglige A-vitaminindtag.

For at løse det fattigdomsproblem, som A-vitaminmangel primært er, var et yderligere problem, at Potrykus’ hold havde brugt en række genteknologiske metoder, som bioteknologiske virksomheder havde rettighederne til, fordi de havde opfundet dem. De ville derfor skulle have royalty-penge i licens, som kunne gøre risen alt for dyr. Desuden havde to firmaer skudt penge i projektet, hvorfor de også skulle have andel i det. De to firmaer skabte derfor selskabet Syngenta, der fik patentretten til de gyldne ris. Til gengæld skal de bl.a. stille risplanterne licensfrit (dvs. svarende til almindelig ris) til rådighed til brug for bondefamilier, der tjener mindre end 10.000 USD årligt, så Potrykus’ oprindelige drøm om at hjælpe fattige mennesker stadig kan opfyldes.

 

Genetisk optimering til version 2.0
Der var dog stadig problemet med risens lave indhold af β-caroten, og forskerne skulle derfor optimere de indsatte gener. Forskerholdet i Syngenta fik den ide, at niveauet kunne øges ved at fjerne en såkaldt flaskehals ved det første reaktionstrin (psy-genet) i reaktionsvejen (se figur 2). Det tydede nemlig på, at dette første omdannelsestrin foregik meget langsommere end de næste trin.

Flaskehalsen blev opdaget, fordi forskerne kunne måle, at der stadig var rigeligt af startstoffet geranylgeranyl-PP til stede i de gyldne ris, men meget lidt af de næste stoffer, der altså blev omdannet hurtigst muligt af næste enzym i rækken. Deres løsning var derfor at finde en hurtigere variant af det langsomme første enzym, for dannelsen af β-caroten vil ikke være hurtigere end det langsommeste trin i reaktionsvejen. Forskerne testede derfor forskellige andre organismers udgave af psy-genet i stedet for det oprindelige fra påskelilje. Og da de afprøvede psy-genet fra majs, var resultatet en svimlende 23-dobling af det første udbytte; de opnåede 31 mikrogram β-caroten per gram ris. Dette boost af produktionen var vigtigt, fordi halvdelen af et 3-årigt barns anbefalede daglige indtag på 300 mikrogram A-vitamin dermed ville kunne opnås af 72 g tør ris. Kroppen omdanner nemlig β-caroten til A-vitamin cirka i forholdet 12:1.

 

Miljøorganisationer som Greenpeace har fra begyndelsen haft en negativ holdning til den genmodificerede gyldne ris. Blandt andet kritiserer de, at β-caroten i en vis grad går tabt under kogningen, så ris ikke er nogen god kilde. Desuden hæfter Greenpeace sig ved, at langtidsvirkningerne ikke er kendte, men de går heller ikke ind for at undersøge dem. I forhold til at risen endnu ikke har reddet nogen, mener de snarere, at projektet har fået alt for meget mediehype.

Ingo Potrykus selv følger stadig projektet og er i dag utilfreds med den lange tid, han føler, at han har ”mistet” i projektet på at skaffe omfattende testresultater og godkendelser hos myndigheder. Han gætter nu (2010) på, at risen kan nå bønderne i 2012, igen afhængigt af myndighederne.

Den gyldne ris er måske eksemplet på, at en mere humanitær genmodificeret organisme kan skabes, men viser også, at myndighederne er faste i deres krav til godkendelse.

 

Arbejdsspørgsmål
Nogle spørgsmål tager udgangspunkt i teori fra resten af materialet.
 1. Hvordan kan β-caroten være til gavn i udviklingslandene?
 2. Hvordan kan det lade sig gøre, at få en risplante til at danne β-caroten i frøhviden?
 3. Hvilken opgave har generne psy, crt1 og lcy i den gyldne ris? Findes nogle af generne også i almindelig ris?
 4. Hvilken kritik er der rejst af den gyldne ris?
 5. Giv et eksempel på et genteknologisk værktøj, som forskerne kunne bruge for at teste, at de nye gener faktisk var indsat i risplanten?
 6. Forklar hvorfor der var behov for at lave den nye variant gylden ris 2.0.
 7. Hvordan fandt forskerne på at indsætte et nyt psy-gen i gylden ris 2.0 ?
 8. Beregn ud fra oplysningerne i casen, hvor meget vitamin A, man ville få i kroppen ved at spise 72 gram af den gyldne ris 2.0.
 9. Foreslå mindst to andre optimeringsmetoder fra 3 Genetisk tuning, man måske kunne bruge, og forklar din idé.
 10. De lokale dyrkningsforhold for ris i Asien er meget varierende, og forskellige rissorter er populære alt efter hvor, man er. Hvordan kunne man tage højde for det, hvis man vil tilbyde bønderne ’den gyldne ris’ tilpasset lokale forhold?
 11. Er β-caroten et protein eller en metabolit? Hvorfor?

 

Figur 3 – Rismark

Figur 4 – Udbyttet af β-caroten i den oprindelige gyldne ris i forhold til den forbedrede (2.0), hvor forskerne udskiftede det langsomme enzym gen psy med et tilsvarende fra majs.

 

Case: Geden som en moderne medicinalfabrik

Transgene geder er udviklet til at producere humant antithrombin og udskille det i mælken.

Medicinske proteiner, som en patient måske ikke længere selv producerer tilstrækkeligt, kan være komplekse. Så komplekse at en simpel E. coli-bakterie eller gær ikke kan producere stoffet. En mere avanceret organisme, der ligner mennesker mere, kan derfor blive interessant at bruge. En af disse er geden, som det lykkedes forskere at gensplejse til at udskille et stof i mælken mod blodstørkning.

Det værdifulde stof hedder antithrombin. Dermed blev malkning pludselig et vigtigt trin i en lægemiddelproduktion, og produktet er nu godkendt af både EU og USA’s medicinalmyndigheder til behandling. Mangel på blodproteinet antithrombin (AT) er medfødt hos 1 ud af 5.000 mennesker. De har ved behov tidligere fået AT fra menneskeligt donorblod, men for alene at udvinde 1 kg, kræves 20.000 blodportioner, og behandlingen er derfor ganske omkostningsfuld. På en særlig indrettet gård i Massachusetts, USA har et firma i stedet en stald med nogle genetisk modificerede geder, der hver især vil kunne producere 1 kg humant antithrombin (rhAT) om året.

Figur 1 – Blodpropper kan dannes af thrombin, der omdanner blodproteinet fibrinogen til det uopløselige fibrin. Her ses røde blodceller i en åre.

Gederne malkes, og fra mælken oprenses proteinet, der som tørt pulver kan opløses og gives til trængende patienter på hospitaler, hvilket bl.a. mindsker risikoen for blodpropper. Da donorblod principielt kan bære sygdomme som HIV og Creutzfeld-Jacobs fra en uopdaget syg donor, må man benytte store screeningsprogrammer for at sikre, at der ikke videregives sådanne sygdomme med lægemidler udvundet fra blod – dette behov medfører rekombinant produktion ikke.

Antithrombin i blodet: Modvirker størkning

AT virker i blodet ved at hæmme enzymet thrombin, der får blod til at størkne. Thrombin omdanner nemlig blodproteinet fibrinogen til det uopløselige fibrin, så størkningen foregår (se figur 2). Thrombin aktiveres derfor ved sår for at undgå blodtab, men antithrombin er også vigtigt for at indstille den balance, som sikrer, at blodet kun størkner det rigtige sted og ikke bliver for tykt.

Patienter, der mangler antithrombin, er mere udsatte for at danne blodpropper, og ved operationer og fødsler kan man derfor give patienterne AT for at genoprette deres balance. AT er et større protein (58 kDa), som er glykosyleret (påhæftet sukkermolekyler). Glykosyleringen styrer bl.a. stoffets halveringstid i blodet, og derfor skal glykosyleringen gerne minde mest muligt om den humane, for at rekombinant AT vil være effektivt.

Design af ekspression

Forskerne, der udviklede den transgene ged, var naturligvis ikke interesserede i bare at få en ged, der producerede meget humant antithrombin (rhAT) i alle dens celler. Så for at lokalisere produktionen til mælkekirtlerne, indsatte de genet for rhAT efter en særlig promoter for mælkeproteinet β-kasein. Promoteren aktiverer netop transkriptionen af dens gen i cellerne i mælkekirtlerne, hvor β-kasein også produceres. På den måde kunne det dannede rhAT blive udskilt i gedemælken ligesom β-kasein (læs evt. mere om promotere i Genetisk tuning)

Figur 2 – Antithrombins bremsende virkning på blodstørkningen. Antithrombin hæmmer enzymet thrombin, som får blod til at størkne ved at omdanne fibrinogen til fibrin. 

I laboratoriet blev DNA’et injiceret i gede-ægceller, som blev indsat i en hunged, der fungerede som rugemor. Efter fødslerne fandt man en hanged ved hjælp fra bl.a. Southern blotting, der bar det nye gen. Hangeden vil ikke producere rhAT, selvom den bærer genet, fordi det aktiveres i mælkekirtlerne, så man kunne kun kigge på selve DNA’et.

Efter parring med en almindelig ged, blev der født hungeder, der producerede rhAT i mælken. Koncentrationen nåede ca. 2 g/L mælk i de bedste kandidater, som man gik videre med. Udviklingen var dog ikke problemfri, og der fødtes bl.a. transgene geder, der var sterile eller for tidligt ophørte med at danne mælk.

 

Den rekombinante antithrombin fra geder viste sig også at være lidt anderledes glykosyleret end humant antithrombin, men undersøgelser viste, at det stadig var effektivt.

Brug af rekombinant antithrombing

AT er et protein, og en eventuel forestilling om at kunne udstyre AT-mangel-patienter med frisktappet rhAT-gedemælk, vil ikke virke, hvor praktisk tiltalende den end lyder. Proteinet vil som de øvrige proteiner simpelthen blive nedbrudt i maven og ikke få sin effekt. AT skal gives intravenøst (i blodbanen) og skal derfor først oprenses fra mælken. Lægemiddelproduktion stiller desuden altid meget høje krav til kvalitet, renhed og selve produktionen. Disse krav må firmaet bag rhAT også opfylde.

rhAT sælges nu under navnet ATryn og er det første godkendte lægemiddel, som er produceret i transgene dyr. ATryn vil kun blive brugt på hospitaler, hvor operationer især udgør en fare for patienter, der mangler AT.

Forbruget af antithrombin i USA og EU tilsammen ligger forholdsvist lavt for lægemidler på omkring 250 mio. kr/år. Udvikling af lægemidler er samtidig en ekstremt omkostningstung affære, men myndighedernes godkendelse af ATryn er blevet set som et grønt lys til sikkerheden ved disse lægemidler produceret i transgene dyr, og udviklingen kan fortsætte mod medicin til mere udbredte sygdomme.

Ud over mælk, arbejder forskere nu med at udtrykke humane proteiner til medicin i hønseæg og tidselblomster. Måske er fremtidens avancerede medicinfabrikker biologiske på en facon, man ikke havde troet for tyve år siden!

Diskussions- og arbejdsspørgsmål

 1. Forklar thrombins betydning for at blod kan størkne.
 2. Hvordan påvirker antithrombin blodstørkningen?
 3. Hvordan kunne forskerne få en ged til at producere humant antithrombin?
 4. Hvorfor brugte forskerne en promoter til at aktivere antithrombin-genet netop i mælkekirtelcellerne? (Overvej hvad der måske kunne ske, hvis der blev produceret store mængder antithrombin i alle gedens celler?)
 5. Hvilke fordele/ulemper er der ved at producere antithrombin rekombinant i en ged ift. udvinding fra menneskeligt donorblod?

 

Figur 3 – Landbrugsgeder, ikke-genmodificerede. Foto: Fir0002/Flagstaffotos (GFDL 1.2).

Enzymer har i dag vundet indpas som biologiens løsning på flere udfordringer i den moderne verden. Som det er tilfældet i cellerne, kan enzymer i dagligdagen og industrien nemlig gøre reaktioner mulige, som ellers ikke ville forløbe nævneværdigt.

Men hvordan findes og udvikles disse smarte enzymer? Genteknologi er en del af svaret.

Hvorfor enzymer?

En gren af bioteknologien beskæftiger sig netop med at opdage og udvikle enzymer, der fx hjælper til at forbedre bagning og andre fødevarer, producere biobrændstof og behandle tekstiler. Enzymer kan åbne for nye muligheder eller de kan erstatte kemikalier, der fx ikke har den biologiske fordel, at de som enzymerne består af aminosyre-kæder, der er nemt nedbrydelige i naturen.
Et andet stort område er vaskemidler, hvor enzymer katalyserer nedbrydning af snavs og har gjort det muligt at vaske tøj rent ved kun 20 °C, samt erstatte nogle mere miljøbelastende kemiske midler.

Figur 1. Jagten på nye enzymer bringer forskerne vidt omkring. Foto: Novozymes.

Novozymes er verdens førende udvikler og producent af enzymer til bl.a. vaskemidler og har hovedkontor i Bagsværd nord for København. Novozymes’ vaskeenzymer hjælper med nedbrydning af snavs som proteiner, stivelse og fedt, men udviklingen af dem kan være lang.
Enzymer, der udvikles af et firma som Novozymes, bliver først fundet i naturen. Det kunne være i mikroorganismer, der lever i barske miljøer, som minder om de ret basiske forhold i en vaskemaskine. Men udover den første udfordring med at opdage et attraktivt enzym, venter der også en genteknologisk opgave med at få skabt en god cellefabrik til at producere det i store mængder og evt. forsøge at optimere virkningen af enzymet.

Enzymers virkning kort fortalt

Et enzym er et protein, som har et active site område, der kan katalysere en kemisk eller biologisk reaktion. Enzymer er ofte meget specifikke i hvilken reaktion, de katalyserer, fordi reaktanterne skal passe rummeligt ind i deres tredimensionelle struktur for at blive omdannet til produktet. Snavs af proteiner, stivelse og fedt nedbrydes af hhv. proteaser, cellulaser og lipaser, der alle er hydrolytiske enzymer. De nedbryder de lange kæder af stofferne til mindre molekyler ved tilføjelse af H2O til deres bindinger, der derved deles i mindre dele. De mindre molekyler kan derfor langt nemmere skylles af tøjet (se reaktionsligning, figur 2).

Figur 2Reaktionsligningen for enzymet lipolases spaltning af triglycerider (fedt) i mindre molekyler, som lettere kan skylles væk.

Enzymets struktur og kemiske grupper spiller sammen med reaktanterne under reaktionen og understøtter forløbet. Reaktionen kræver derfor mindre aktiveringsenergi og forløber ofte derved markant hurtigere. Enzymet indgår altså i reaktionen, men forbruges ikke selv og er derfor klar til at katalysere samme reaktion igen bagefter. Husk at enzymer og andre katalysatorer aldrig påvirker selve placeringen af reaktionens ligevægt – kun hvor hurtigt den indstiller sig (reaktionshastigheden).

 

Til kamp mod læbestiftspletter:

Udvikling af et fedtnedbrydende vaskeenzym

Et af de effektive, fedtnedbrydende lipase-enzymer er udviklet af Novozymes i Japan og Danmark til vaskemidler, der kan fjerne pletter fra fx smør, olie eller læbestifter. Enzymet er en bioteknologisk succeshistorie om en udviklingsproces, hvor forskerne som så ofte pludseligt måtte tænke kreativt, da de kom under tidspres.
Fedtnedbrydende lipaser fandtes allerede i 1970’erne til vaskemidler, men de var dengang ikke så effektive.

For at finde nogle bedre lipaser, startede Steen Riisgaard, den nuværende direktør for Novozymes, i 1982 et forskningslaboratorium med en lille håndfuld mennesker i Tokyo for Novo Nordisk (inden enzymdelen senere blev skilt ud i Novozymes). Laboratoriets første opgave blev at analysere en masse mikroorganismer for at se, om de producerede interessante lipaser, en almindelig strategi for at finde nye enzymer.
For at få mere fokus på lipaserne blev der i 1984 oprettet en lipase-gruppe med 15 personer, og i årene 1985-86 fokuserede de mest på bakterielle lipaser, specielt fra bakteriearten Pseudomonas. De fandt dog også adskillelige lipaser fra svampe, men spørgsmålet var, hvor godt de virkede.

 

Arbejdet i Japan

Måske fordi Steen Risskovs laboratorium lå i Tokyo, startede holdet et samarbejde med den japanske vaskemiddelproducent Lion, der var presset af konkurrence på markedet. Lion testede en række af Novo Nordisks lipaser sammen med deres vaskemiddel for at finde de bedste kandidater, og i sommeren 1987 vendte de tilbage med meddelelsen om, at de havde fundet en meget god lipase fra den termofile svamp Humicola lanuginosa.
Lipasen skulle gerne med i Lions nye produkt, som de ville introducere i april 1988. Det var en glædelig nyhed for udviklerne, men pludselig skulle det også gå stærkt, hvis de skulle kunne nå at levere nok af lipasen til det store japanske marked.
H. lanuginosa stammen producerede nemlig ikke meget lipase naturligt, så holdet gik i gang med at optimere fermenteringerne af svampen på klassisk vis. Det indebar bl.a. at danne forskellige tilfældige mutationer, som forhåbentlig førte til øget produktion, og det var ikke en nem opgave.

På dette tidspunkt sidst i firserne var genteknologien ny, men i kraftig udvikling, og det var året inden (1986) lykkes andre forskere i Novo Nordisk at producere rekombinant humant insulin med gær som en cellefabrik.
Derfor var der også nogle, der mente, at man også skulle satse på genteknologi til denne udfordring. En lille gruppe arbejdede derfor på at indsætte genet, der kodede for lipasen, i en ekspressionvektor. Ideen var så at sætte ekspressionsvektoren ind i Aspergillus oryzae, der er en god svamp til produktion. Til at begynde med gik det ikke så godt med det genteknologiske projekt, men i november 1987 lykkedes det med en god promoter foran H. lanuginosa lipase-genet at få høje lipase-udbytter i A. oryzae.

 

Den første produktion

På det tidspunkt havde Danmark vedtaget verdens første lov om genteknologi. Derfor var det svært at få en hurtig produktionsgodkendelse til en svamp, der var blevet genmodificeret. Heldigvis havde Novo Nordisk netop bygget en fabrik i Japan, så fermenteringerne blev foretaget der. Problemet var bare, at enzymer leveres i et granulat på pulverform, som den japanske fabrik ikke kunne lave. Den kim-filtrerede (uden levende materiale) fermenteringsvæske måtte derfor sendes til Danmark for at blive granuleret, hvorefter det blev sendt tilbage til Japan og Lion. I 1988 kom Lion efter planen på markedet med vaskemidlet Hi-Top, som indeholdt verdens første rekombinant producerede vaskeenzym – Lipolase.

 

Optimering af enzymet (Protein engineering)

Lipolase blev snart solgt godt rundt omkring i verden, og i starten af 90`erne ville Novo Nordisk gerne forbedre lipasen, så den virkede endnu bedre under vask. Et af problemerne var, at en del af fedtet blev nedbrudt efter selve vasken, så pletterne først gik væk ved anden vask!

For at forbedre enzymet skulle selve aminosyresekvensen altså ændres, og for at gøre det, måtte man altså ændre i genet. Da bakterier er lette at arbejde med, var planen, at bruge dem til at producere en række forskellige varianter af lipasen, hvor en eller flere aminosyrer var ændret. Desværre kunne lipasen slet ikke produceres i fornuftige mængder i bakterier, men det viste sig, at lipasen godt kunne produceres af gæren Saccharomyces cerevisae. Denne gær er også let at lave genteknologiske forsøg med, så det gav mulighed for at lave de mange forskellige varianter af lipasen, og man kunne undersøge, om varianterne blev bedre i vaskepulver.

Overraskende opdagede forskerne, at lipase produceret fra gær i sig selv virkede bedre i vaskepulver end selvsamme lipase produceret i A. oryzae. Gæren kunne dog ikke producere så store mængder af lipasen, at det kommercielt kunne betale sig. Forskerne måtte derfor finde ud af hvad årsagen var til denne forskel mellem lipase produceret i A. oryzae og i gær. Det viste sig, at der var tilføjet nogle flere positivt ladede aminosyrer på enden (N-) af lipasen produceret i gær, hvilket gav den øgede aktivitet af lipasen i vaskepulveret. Mange forsøg blev gjort på at lave en ligeså god lipase, som kunne produceres i store mængder af A. oryzae. Heldigvis havde man fået lavet en røntgenstruktur af lipasen, som gjorde det muligt at se lipasen i 3D.
Derfor kunne man præcist sige, hvor de ekstra positive aminosyrer var placeret i lipasens tredimensionelle struktur. Der blev lavet en række lipase-varianter, hvor man ændrede aminosyrerne i samme region af lipasen til positivt ladede aminosyrer. En af disse varianter viste sig at være rigtig god. Den kunne endda produceres i store mængder af A. oryzae, og den er siden blevet til Novozymes’ vaskeenzym Lipex.

 

Arbejdsspørgsmål:

Slå med fordel op i ‘Genteknologiske værktøjer’ undervejs.

 1. Hvilke funktioner er de industrielle enzymer i stand til at hjælpe med? Og hvordan bliver de typisk fundet?
 2. Hvad vil det sige, at et enzym er hydrolytisk i sin funktion?
 3. I denne case hører vi hvordan forskerne fik hjælp fra tre forskellige organismer til at udvikle de fedtnedbrydende enzymer. Forklar hvilke og hvad hver organisme i korte træk blev brugt til.
 4. Foreslå en genteknologisk metode, forskerne kunne bruge til at sammensætte det DNA, de skulle gensplejse svampene med?
 5. Når forskellige DNA-stykker sættes sammen, kan der dannes stykker af forkert længde. Foreslå, hvordan forskerne kunne oprense det rigtige.
 6. Giv et forslag til, hvordan forskerne kunne se, om den gensplejsede svamp overhovedet havde optaget og indeholdt den nye indsatte DNA. Forklar kort hvordan

Flere biologiske lægemidler produceres i cellefabrikker ved at anvende genteknologi.Blandt de forskellige lægemidler er f.eks. visse hormoner, vacciner, antistoffer og det bakteriedræbende stof penicillin, hvis naturlige produktion i en skimmelsvamp er blevet betydeligt optimeret med genteknologi. Et andet eksempel er insulin mod diabetes (sukkersyge).

Medicinalvirksomheden Novo Nordisk har gennem mange år anvendt genteknologi til udvikling og fremstilling af lægemidler, der anvendes til behandlingen af bl.a. diabetes. Denne case indledes med en gennemgang af diabetes, og hvordan sygdommen behandles med insulin, der er produceret i gensplejsede gærceller. Herefter beskrives det, hvordan forskerne ved hjælp af genteknologi og kreativ tænkning, har udviklet en ny type insulin, samt hvilke udfordringer, de mødte undervejs.

Insulin til behandling af diabetes

Diabetes er en udbredt folkesygdom, hvor kroppens egen produktion af insulin er nedsat eller helt ophørt. Insulin binder sig til kroppens celler, hvilket gør det muligt, at de kan optage glukose, som er cellernes primære energikilde. Mangel på insulin betyder, at den glukose, der cirkulerer rundt i blodet, ikke kan optages af cellerne, og derfor stiger glukosekoncentrationen. En langvarig forhøjet blodsukkerkoncentration kan forårsage sen-komplikationer, der vil blive beskrevet nedenfor i afsnittet om følgerne af diabetes. På verdensplan lider 5 % af alle voksne af diabetes. Antallet af mennesker med diabetes er globalt set voldsomt stigende.

Heldigvis har man gennem lang tid kunnet behandle diabetes med indsprøjtninger af insulin. Behandling med humant insulin gør sygdommen meget mindre generende og farlig, fordi patienterne løbende kan sikre brændstof til kroppens celler og sænke koncentrationen af glukose i blodet til det rigtige niveau, hvilket nedsætter risikoen for at udvikle sen-komplikationerne. Behandlingen med insulin kan dog ikke præcist efterligne den naturlige,  løbende insulin-frigivelse hos en rask person, bl.a. fordi virkningen først indtræder lidt tid efter indsprøjtningen. Ved hjælp af genteknologi har Novo Nordisks forskere derfor udviklet både hurtig og langsomt virkende insulin (insulin-varianter), der kan kombineres og give et næsten normalt blodsukkerniveau gennem dagen, og derved reducere symptomer og forebygge sen-komplikationer af diabetes.

 

Følgerne af diabetes (sen-komplikationer)

Diabetespatienter, der lever med et bare lidt forhøjet blodsukker i mange år, risikerer bl.a. at blive ramt af blindhed, dårlig sårheling og blodpropper. Samtidig kan et for lavt blodsukker som følge af for høje doser insulin fører til besvimelse og i værste fald dødsfald. Diabetes en derfor en sygdom, som kræver omhyggelig behandling.

Både diabetes type 1 og type 2 kan behandles med indsprøjtning af insulin. Ved type 1 dannes stort set intet insulin i kroppen, mens kroppens celler ved type 2 ikke længere reagerer tilstrækkeligt på insulin. Livsstilsændringer såsom kostomlægning og øget motion kan hjælpe behandlingen af type 2 diabetes.  

 

Insulin på et molekylært niveau

Insulin er et protein, der virker som hormon i kroppen. Det frigives til blodet, når blodsukkerkoncentrationen er høj, hvilket især er tilfældet efter måltider, fordi maden bliver nedbrudt til bl.a. glukose.

Hvert insulin-protein består af to aminosyre-kæder, der holdes sammen af disulfidbroer. Insulin dannes i bugspytkirtlen ved samme mekanisme som alle andre proteiner: transskription af insulin-genet fra DNA til mRNA og efterfølgende ved translation af mRNA’et til proteinet.

Cellefabrikker producerer humant insulin i store mængder

Insulin er et af de første proteiner, der blev fremstillet af en cellefabrik ved at indsætte insulin-genet. Dette gennembrud gjorde, at både gær (S. cerevisiae) og bakterien E. coli siden 1980’erne har været brugt som cellefabrikker til produktion af humant insulin til behandling af diabetes. Fordi det humane insulin-gen er blevet indsat i cellefabrikken, er insulinen identisk med den insulin, der dannes i menneskets bugspytkirtel. Indtil midtfirserne blev insulin til medicinsk brug udvundet fra bugspytkirtler fra køer og svin, men dyrenes insulin er ikke er helt identisk med menneskelig insulin: enkelte aminosyrer er skiftet ud.

Udover at mindske risikoen for allergiske reaktioner ved at bruge humant insulin frem for insulin fra dyr, undgår patienterne nu også den teoretiske risiko for overførsel af sygdomme fra dyrene. Hvis verdens nuværende behov for insulin-lægemidler skulle dækkes via bugspytkirtler fra svin, skulle man bruge 500 mio. svin. Så produktionen i cellefabrikker løser også en stor praktisk udfordring.

I store fermenteringsanlæg i bl.a. Kalundborg dyrkes gærceller for at producere insulin-lægemidler til store dele af verden, da Novo Nordisk i dag er en af de førende udbydere af behandling til diabetes.

Forskernes udfordring: Hurtigtvirkende insulin

Når en diabetiker skal spise, er det vigtigt at holde blodsukkeret tilpas lavt efter måltidet, f.eks. ved indsprøjtning af insulin. Men humant insulin, der indsprøjtes i underhuden, absorberes langsomt til blodet, og derfor skal et måltid planlægges i god tid for at undgå farlige situationer. Denne udfordring i patienternes hverdag ønskede et udviklingsteam i Novo Nordisk at afhjælpe ved at designe en ny, hurtigtvirkende insulin-variant.

 

Forbedring af insulins virkningshastighed

Insulin skal indsprøjtes i underhuden og bliver langsomt absorberet i blodet, fordi de enkelte insulin-molekyler binder til hinanden to og to i såkaldt dimere (figur 1). Ved de høje koncentrationer, som findes i indsprøjtningsvæsken, samler tre dimere sig endda gerne omkring et zink-atom til en hexamer. Disse hexamere er for store til at passere igennem blodåremembranen, så først når hexamererne langsomt med tiden skilles i enkelte molekyler igen, kan de optages i blodet og komme til at regulere blodsukkeret.

Udviklingsteamet på Novo Nordisk arbejdede derfor med den idé at gøre det sværere for dimererne overhovedet at samle sig til hexamere, så de hurtigere kunne optages i blodet.

Undersøgelser af den kemiske tiltrækning mellem de enkelte insulin-molekyler viste, at der er nogle særligt tiltrækkende aminosyrer i insulins to kæder (B9, B12, B13, B16 og B23-28, se figur 2).

Figur 1. Insulin (rød og grøn) samler sig to og to i dimere. Tre dimere samler sig til en hexamer, som er for store til at blive optaget til blodåremembranen efter en indsprøjtning under huden.

Figur 2. Menneskeligt insulin består af en A- og B-kæde med henholdsvis 21 og 30 aminosyrer. Disulfidbroer mellem cysteiner holder kæderne sammen. De vigtige aminosyrer for insulins binding med andre insulin-molekyler er fremhævet.

Udviklerne satsede derfor på, at absorptionen ville blive speedet op, hvis nogle af de kemisk tiltrækkende aminosyrer blev udskiftet med aminosyrer, der kunne frastøde hinanden. Omvendt, skulle selve insulinets virkning naturligvis ikke ødelægges af det; der er ingen gavn af et hurtigt absorberet protein, som ikke længere har nogen effekt på kroppen. Da insulin som nævnt virker ved at binde til cellernes overflade-membran, kiggede udviklerne på insulins kontakt med disse såkaldte celle-receptorer i cellemembraner, fordi netop denne kontakt skulle bevares. Det var tidligere opdaget, at insulin faktisk binder til receptoren ved aminosyrerne B12, B16 og B23-25, så disse skulle naturligvis helst ikke ændres.

Den første hurtigtvirkende insulin-kandidat, som udviklingsteamet producerede tilbage i begyndelsen af 1990’erne, havde udskiftet aminosyren B10 for at forhindre dannelse af insulin-hexameren, og det lod til at være en meget effektiv ændring.

Figur 3. De to aminosyre-kæder i insulin aspart, hvor insulins naturlige aminosyre ved B28 prolin (Pro) udskiftes med asparaginsyre (Asp).

Man producerede derfor forventningsfuldt X10 til kemiske forsøg på cellekulturer, hvilket gav positive resultater. Men som det ofte sker med potentielle lægemidler i udvikling, måtte projektet afbrydes, da forsøg med rotter viste dårlige resultater. Forsøget viste en forhøjet risiko for mælkekirtelkræft hos de rotter, som fik X10 ift. rotter som til sammenligning kun fik indsprøjtet saltvand.

Vejen fra idé til færdigt, godkendt lægemiddel er lang og meget dyr. I den allersidste udviklingsfase af alle nye lægemidler skal stofferne testes i mennesker igennem en række kliniske forsøg, der bl.a. skal skaffe viden om lægemidlets funktion og sikkerhed. I denne flerårige periode opdages og stoppes lægemidler, hvis de viser sig at have uønskede bivirkninger.

Ideen skulle nu udføres i praksis, og gærceller blev derfor gensplejset med en ekspressionsvektor, der indeholdt genet for den nye variant kaldet insulin aspart. Den eneste forskel i genet var altså codonet for B28, der nu kodede for asparaginsyre. Da gærcellernes ny-producerede insulin aspart var oprenset, kunne forskerne spændt undersøge resultatet.

 

Test af insulin aspart

Insulin aspart skulle naturligvis også igennem en lang undersøgelsesprocedure for at sikre kendskab til virkningen og sikkerheden ved det. Til stor glæde for udviklerne, viste stoffet efter mange forsøg sig sikkert at bruge, og absorptionen af insulin aspart i blodet var dobbelt så hurtig som for humant insulin. Insulin aspart kunne stadig binde sig til receptoren på cellerne, og det havde altså ikke tabt sin virkning i forbindelse med den opnåede nye virkningshastighed.

Insulin asparts hurtige absorption efter indsprøjtning, minder mere om raske menneskers udskillelse af insulin til blodet i forbindelse med måltider Derfor var insulin aspart en interessant forbedring af diabetes-behandlingen for mange patienter.

I 1999 fik insulin aspart godkendelse til salg i EU med navnet NovoRapid og året efter i USA med navnet NovoLog.

Den hurtigtvirkende insulin, NovoRapid er et eksempel på, hvordan genteknologi ikke kun kan bruges til at producere lægemidler identiske med naturens, men også mere avancerede varianter, hvor dele af genet er ændret. Som nævnt er genteknologi også udnyttet til at udvikle langsomt virkende insulin, som hjælper med at fastholde insulin-niveauet over længere tid.

I dag arbejder Novo Nordisks forskere videre med at forbedre behandlingen af diabetes ved hjælp af genteknologi. En af de store satsninger er stamceller (Biotech Academy har et andet projekt omhandlende dette), der måske vil kunne kurere diabetes, men som al medicinsk forskning rummer udviklingen mange udfordringer. De forbedrede insulin-varianter såsom insulin aspart forventes derfor også at være en stor hjælp i diabetes-behandlingen mange år frem endnu.

Det virtuelle laboratorium:

 

Til dette undervisningsmateriale er der tilknyttet laboratorieøvelser i Det Virtuelle Laboratorium.
Her kan du prøve kræfter med eksperimentel genteknologi i et laboratorium, der er bygget op ligesom et professionelt bioteknologisk laboratorium!

Øvelserne tilknyttet “Moderne genteknologi” er:

 • Produktion af insulin
 • Enzymer til vaskemiddel
 • Produktion af antistoffer

Supplementerende materiale:

 

 • Referenceliste

  Nedenfor fremgår de væsentligste bøger og øvrige publikationer, som dette materiale er baseret på og som kan inspirere videre.

   

  Væsentlige referencer for teori-materialet og inspiration til videre læsning

  Bemærk, at de fleste materialer er på engelsk og som udgangspunkt ikke frit tilgængelige på internettet.

  1. Hvad er DNA og gener?

  Grundlæggende lærebøger i molekylær biologi:

  • Life: The Science of Biology. 2006. Sadava, D; Heller, HC; Orians, GH; Purves, WK; Hillis, DM. 8. udgave. W. H. Freeman
  • Molecular Cell Biology. 2007. Lodish, H; Berk, A; Kaiser, CA; Krieger, M; Scott, MP; Bretscher, A; Ploegh, H; Matsudaira, P. 6. udgave. W. H. Freeman
  • Molecular Genetics of Bacteria. 2007. Snyder, L; Champness, W. 3. udgave. ASM Press

   

  2. Cellefabrikker – Den bioteknologiske rute fra DNA til protein

  Grundlæggende lærebøger som før, samt specifikt:

  • Principles of Fermentation Technology. 1999. Stanbury, PF; Hall, S; Whitaker, 2. udgave. A. Butterworth-Heinemann. Forklaring af fermentering og oprensing.
  • Wurm, FM. 2004. Production of recombinant protein therapeutics in cultivated mammalian cells. Nature biotechnology, vol:22,iss:11.pp 1393-1398.
  • Nielsen, J. 2001. Metabolic engineering. Applied microbiology and biotechnology. vol:55, iss:3,pp:263-283. Introduktion til forbedringsmulighederne af celler med metabolic engineering. 
  • Life: The Science of Biology. 2006. Sadava, D; Heller, HC; Orians, GH; Purves, WK; Hillis, DM. 8. udgave. W. H. Freeman. Chapter 14?
  • Man tager et gen…, 1994. Novo Nordisk.
  • Beekwilder, et al. 2006. Production of resveratrol in recombinant microorganisms. Applied and environmental microbiology, vol:72,iss:8,pp:5670-5672.
  • Cleetham, JC et al. 1998. NMR structure of human erythropoietin and a comparison with its receptor bound conformation. Nature structural biology. Vol:5,iss:10,pp:861-866.

   

  3. Genetisk tuning af cellefabrikker

  • Hannig, G; Makrides, S. 1998. Strategies for optimizing heterologous protein expression in Escherichia coli. Trends in biotechnology. vol:16,iss:2,pp:54-60.
  • Sørensen, HP; Mortensen, KK. 2005. Advanced genetic strategies for recombinant protein expression in Escherichia coli. Journal of biotechnology. vol:115,iss:2,pp:113-128.
  • Hengen, PN. 1995. Purification of His-Tag fusion proteins from Escherichia coli. Trends in biochemical sciences. vol:20,iss:7,pp:285-286.

  4. Genteknologiske værktøjer

  Grundlæggende lærebog for genteknologiske værktøjer:

  • Molecular Biotechnology – Principles and Applications of Recombinant DNA. 2002. Glick, BR; Pasternak, JJ. 3. udgave. ASM Press
  • Molecular Biotechnology – Principles and Applications of Recombinant DNA. 2009. Glick, BR; Pasternak, JJ; Patten, CL. 4. udgave. ASM Press

   

  DNA-sekventering:

  • Metzker, ML. 2010. Sequencing technologies – the next generation. Nature reviews genetics, vol:11,iss:1,pp:31-46.

   

  Syntetisk biologi:

  • Panke, Sven. 2008. Synthetic Biology – Engineering in Biotechnology, ETH Zürich. Særligt anbefalesværdig.
  • Alper, J. 2009. Biotech in the basement. Nature Biotechnology. vol:27,iss:12,pp:1077-1078
  • Focus issue, dec 2009. Synthetic Biology. Nature Biotechnology, vol:27, iss:12, Særligt pp:1091-1111. Link.
  • What Is Life?: Investigating the Nature of Life in the Age of Synthetic Biology. 2008. Regis, Ed. 1. udgave. Farrar, Straus and Giroux. 

  Etik og lovgivning i genteknologi

  • Phillips, T. 2008. Genetically modified organisms (GMOs): Transgenic crops and recombinant DNA technology. Nature Education vol:1,iss:1
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2003. Genmodificerede og klonede dyr. Kapitel 3. Version 1.0 Link.
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 02-10-2014. Website om Genetisk Modificerede Organismer (GMO). Link.

  Cases:

  Insekttolerant bomuld

  • Subramanian, A et al. 2010. GM crops and gender issues. Nature biotechnology, vol:28,iss:5,pp:404-406.
  • Damgaard, C et al. 2005. Genmodificerede planter. Danmarks Miljøundersøgelser og forlaget Hovedland. 2. udgave. Link
  • Lu, Y et al. 2010. Mirid Bug Outbreaks in Multiple Crops Correlated with Wide-Scale Adoption of Bt Cotton in China. Science, vol:328,iss:5982,pp:1151-1154
  • Sharma, DC. 2010. Bt cotton has failed admits Monsanto. India Today. Link

  Gylden ris 2.0

  • Paine, JA et al. 2005. Improving the nutritional value of Golden Rice through increased pro-vitamin A content. Nature biotechnology, vol:23,iss:4,pp:482-487.
  • Potrykus, I. 2010. Regulation must be revolutionized. Nature, vol:466,iss:7306,pp:561.
  • Meyer, G. 2001. Gylden ris har lang rejse foran sig. Nyt fra Center for bioetik og risikovurdering, KVL. 2. årgang, 3. nr. Link.

  Geden som en moderne medicinfabrik

  • Edmunds, T et al. 1998. Transgenically Produced Human Antithrombin: Structural and Functional Comparison to Human Plasma-Derived Antithrombin. Blood, vol:91,iss:12,pp:4561-4571.
  • Nielsen, RH. 2006. Vejen er banet for nye billige lægemidler produceret af dyr. Ingeniøren, Link
  • Choi, C. 2009. ATryn, on Old MacDonald’s Pharm. Scientific American. Link
 • Ordforklaring

  Liste over vigtige begreber og forklaring af hvad, de betyder.

  Aktiveringsenergi  
  Aktiveringsenergi er et kemisk udtryk for der beskriver hvor hurtigt en reaktion kan forløbe i forhold til bl.a. temperaturen. Jo mindre aktiveringsenergi, jo hurtigere reaktion. Enzymer kan ofte sænke en reaktions aktiveringsenergi.

  Allel  
  En allel af et gen er en bestemt udgave af genet. Mange organismer har to alleler af hvert gen.

  Aminosyre 
  En aminosyre er en særlig kemisk gruppe af stoffer. De 20 biologiske aminosyrer indgår i forskellig kombination i de lange kæder, der udgør et protein. Alle aminosyrer indeholder en amin-gruppe (-NH3) og carboxy-gruppe (-COO-).

  Antibiotikum 
  Et antibiotikum er et stof der virker imod bestemte mikroorganismer, som enten dræbes eller hæmmes i vækst.

  Baseparring 
  Baseparring er den kemiske tiltrækning, der gør, at to DNA-strenge vil parres, hvis der overfor A sidder T, og overfor C sidder G.

  Cellefabrik
  En cellefabrik er en celle der producerer et værdifuldt produkt, oftest som følge af gensplejsning.

  Codon
  Et codon er tre af hinanden følgende nukleotider i et gen. Hvert af de 64 mulige codons koder for en aminosyre, som bliver en del af det protein, som codonets gen koder for. Codons kaldes også tripletter.

  Den genetiske kode 
  Den genetiske kode er oversættelsen af hvilke aminosyrer, som de 64 mulige codons fører til. Se figur 1.3 i 1 Hvad er DNA og gener?

  DNA
  DNA lagrer alle cellers arvemateriale (generne) i lange dobbeltstrenge af nukleotiderne A,T,C og G. Det er rækkefølgen af disse der afgør hvilket protein, genet koder for.

  DNA polymerase
  En enzymtype, der kan kopiere DNA i en proces kaldet replikation.

  Ekspression      
  I biologi er ekspression, når et gen aktiveres og derfor fører til dannelse af mRNA og sidenhen protein.

  Ekspressionsvektor
  En ekspressions-vektor er DNA, der indeholder de hjælpende DNA-elementer (promoter, terminator etc) der skal til for at udtrykke genet i en organisme. Læs meget mere i 3 Genetisk tuning.

  Enzym  
  Enzymer er proteiner, der katalyserer bestemte biokemiske reaktioner og processer, dvs. sørger for at de foregår.

  Fermentering   
  Fermentering er dyrkningen af mikroorganismer i beholdere (fermentorer). Læs mere.

  Gelelektroforese
  Gelelektroforese er en teknik til at adskille forskellig DNA eller protein i en prøve. Læs her.

  Genom
  Et genom er en organismes totale mængde af DNA-sekvens, dvs. alle gener og genregulerende områder m.m.

  Glykosylering
  Proteiner kan blive glykosyleret af cellerne, hvilket er en påhæftning af forskellige slags sukre. Glykosylering kan have betydning for halveringstiden af et medicinsk stof i blodet eller fx give bestemte signaler om proteinet til cellen.

  Halveringstid 
  Halveringstiden er den tid, der skal gå, før koncentrationen af et stof er halveret. Bruges gerne om medicin i blodet.

  Heterozygot     
  En heterozygot organisme har to forskellige alleler af et gen, og den dominante form vil kunne ses af fænotypen (hvordan organismen bliver).

  Homozygot
  En homozygot organisme har to ens alleler af det gen, man taler om. Hvis allelerne er den recessive (vigende) form, vil de ligesom den dominante form kunne ses af fænotypen (hvordan organismen bliver).

  Katalyse  
  Katalyse af en reaktion vil sige at øge dens mulighed for at forløbe (gerne markant). Katalysen foretages af en katalysator (fx et enzym) som ikke forbruges i reaktionen selv.

  Komplementære nukleotider   
  Nukleotider der passer sammen ved baseparring. Dvs. A-T og C-G.

  Kromosom 
  Kromosomer er lange DNA-strenge. Ved almindelig (mitotisk) celledeling overføres en kopi af hvert kromosom til den nye celle.

  mRNA  
  mRNA (messenger RNA) er en RNA-type. Den dannes ved transkription af de gener, der er aktive, og bruges i translationen til at danne protein.

  Mutation  
  En mutation er en ændring i DNA-sekvensen, som kan opstå til gavn eller ulempe for cellen, fx ved UV-belysning. Celler, der er genetisk forandrede, kaldes mutanter.

  Nukleotid 
  Den kemiske struktur, som DNA- og RNA-strengene bygges op af. Der eksisterer A, T, C og G. I RNA erstattes T af nukleotidet U.

  Protein
  Et protein er kemisk set en lang kæde af aminosyrer, som foldes på en bestemt måde og dermed får en funktion i cellen.

  Rekombinant produktion
  Produktion med gensplejsede organismer.

  Replikation   
  Replikation er en cellebiologisk proces, hvor en DNA-streng kopieres i to. En DNA-dobbeltstreng skilles undervejs i to enkeltstrenge, som hver får påsat de komplementære nukleotider. Resultatet er dermed to dobbeltstrenge.

  Restriktionsenzym         
  Et restriktionsenzym (eller restriktionsendonuklease) er i stand til at skære en DNA-dobbeltstreng over ved en bestemt sekvens.

  Screening 
  Screening er en metode, der kan bruges til at kende særlige genetiske varianter fra de andre.

  Selektion
  Selektion er en metode, hvor man etablerer nogle forhold for organismerne, som gør at de interessante overlever og dermed udvælges. Læs mere.

  Southern blot 
  Southern blotting bruges til at søge efter tilstedeværelsen af en specifik DNA-sekvens i en DNA-prøve ved hjælp af baseparring med en probe. Læs mere.

  Transgen organisme  
  En organisme, der indeholder gener fra en fremmed organisme.

  Transkription 
  Transkription er en proces, hvor aktive gener afskrives fra DNA’et til mRNA, som kan bruges i cellen til translation.

  Translation 
  Translation er en proces, hvor mRNA oversættes til protein i et ribosom. Hver codon (tre nukleotider) oversættes til en aminosyre efter den genetiske kode.

  Udtryk
  Se ekspression

Kildehenvisning:

Dette projekt blev udgivet i april 2011. Det er udarbejdet af Biotech Academy og er blevet opdateret løbende.

null

Projektet er udarbejdet af Peter Rugbjerg.
Peter er civilingeninør fra DTU.

Peter Rugbjerg

null

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og udvikling har støttet projektet med midler fra Tips/Lotto-puljen.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og...

null

Novo Nordisk er en af verdens førende bioteknologiske medicinal-virksomheder inden for diabetesbehandling. Har været sponsor og partner på dette projekt.

Novo Nordisk

null

Novozymes er verdensførende inden for forskning og produktion af enzymer og har været partner og sponsor på projektet.

Novozymes

null

Jesper Vind er Senior Science Manager og arbejder med at forbedre enzymer hos Novozymes. Jesper har været sparringspartner på denne artikel.

Jesper Vind