Bioinformatiske værktøjer

De følgende undersider beskriver en række af hyppigt anvendte værktøjer og databaser indenfor bioinformatik.

 

 

Kroppen er en kompleks maskine og lige som alle andre maskiner har kroppen brug for brændstof for at fungere. Mad indeholder næringsstofferne proteiner, kulhydrater og fedt og det er netop disse, som giver brændstof til kroppen.

Nogle af næringsstofferne har kroppen brug for i større grad end andre. Det er heller ikke ligegyldigt hvilke kulhydrater, du spiser flest af. For at blive klogere på kroppens brændstof, kan du læse om de forskellige næringsstoffer og vitaminer her:

Genteknologiske metoder

Laboratorieteknikker

Video demonstrationer af sterilteknik, renstrygning, pipettering og gelelektroforese

 

Grundlæggende værktøjer til sammensætning af ny DNA-sekvens:

Værktøjer til gensplejsning:

Værktøj til at teste genets påvirkning af cellen og bruge cellefabrikken:

Værktøjer til at teste om gensplejsningen er lykkedes:

Er DNA’et i cellen?

Er proteinet, som DNA’et koder for, i cellen?