Transformation

Transformation er indsættelsen af fremmed DNA i en celle, som det fx sker i gensplejsning.

De fleste celler vil normalt ikke optage DNA fra omgivelserne, og flere metoder til transformation består derfor i at gøre deres membran permeabel (gennemtrængelig) for DNA. Det er meget forskelligt, hvilke metoder der virker på de enkelte organismer.

Figur 38. Ved transformation optager en celle fremmed DNA. Der findes forskellige metoder til denne optagelse.

  • Elektroporation er en nem og hurtig metode, hvor en blanding af DNA og celler udsættes for et kortvarigt elektrisk felt i en elektroporator. Herved bliver cellemembranen permeabel, og nogle af cellerne vil derved optage DNA’et og blive transformerede. Cellerne vil efterfølgende være skrøbelige og skal derfor håndteres skånsomt, indtil de er “kommet sig”.
  • Kemisk kompetence er en anden transformationsmetode, hvor cellerne behandles kemisk med fx calcium-ioner (Ca2+), så de kan optage fremmed DNA (bliver kompetente).

Planter er væsentligt mere avancerede organismer end de encellede gær- og bakterieceller. Planter kan transformeres med den særlige bakterie Agrobacterium tumefaciens. Bakterien transformeres først selv med det ønskede gen i en særlig vektor. Bakterien kan bagefter selv indsætte genet i planten, da den naturligt lever ved netop at gensplejse de planter, den skal gro på.

Plante-transformation er ikke yderligere beskrevet i dette materiale, men forklares i mange undervisningsbøger og på adskillige websider.

Denne underside hører til Biotech Academy’s gymnasie projekt Moderne Genteknologi