DNA databasen — GenBank

Denne underside hører til Biotech Academy’s gymnasie projekt Bioinformatik – En introduktion

Oversigt over brug af værktøjet

GenBank er hoveddatabasen for kendte DNA-sekvenser, og den kan findes gennem NCBI’s internetside.
Hver DNA-sekvens i GenBank har sin egen GenBank-side. GenBank-siden indeholder informationer om DNA-sekvensen, bl.a. hele nukleotidsekvensen, organismen den stammer fra, links til dens translaterede proteinsekvens m.m.

Generel guide

GenBank-sider er alle opbygget på samme måde og består af tre dele, som gennemgås nedenfor.

 • Header
  Denne del indeholder den generelle information omkring sekvensen:
  Accession-nummeret, sekvensens navn, hvilken organisme sekvensen stammer fra, hvilket kromosom den er på, hvilke artikler og publikationer der omtaler den mm..
 • Feature
  Denne del er en slags tabel, der indeholder informationer om selve DNA-sekvensen og funktionen af de forskellige områder i sekvensen. Her beskrives bl.a. hvilke nukleotider, der faktisk koder for proteinet (denne del betegnes CDS, der er en forkortelse af coding sequence) samt positionerne for introns og exons (se infoboksen til højre).
 • Origin
  Denne del indeholder udelukkende selve DNA-sekvensen (nukleotiderne) samt dens positioner.