Genteknologiske metoder

Denne underside udgør fjerde del af teorien for Biotech Academys materiale om Moderne genteknologi.

Genteknologien besidder flere kraftfulde værktøjer, som bl.a. kan tages i brug ved design af en ny cellefabrik og i generel biologisk forskning.

Det er disse teknikker, der bl.a. kan skabe en ny DNA-sekvens til indsætning i en celle og bagefter teste, om sekvensen faktisk er til stede i organismen.

De genteknologiske værktøjer kan fx afsløre, hvad der foregår langt under mikroskopisk niveau i en prøve med bare få nanogram DNA!

Flere af værktøjerne kan forstås uden kendskab til hinanden, så vælg evt. de ud, der er interessante for dig.

 

Grundlæggende værktøjer til sammensætning af ny DNA-sekvens:


Værktøjer til gensplejsning:


Værktøjer til at teste om gensplejsningen er lykkedes:

Er DNA’et i cellen?

Er proteinet, som DNA’et koder for, i cellen?

Værktøj til at teste genets påvirkning af cellen og bruge cellefabrikken:

 

Alle metoder kan også vælges i menuen til venstre.