Vacciner

Undersiden “Vacciner” udgør fjerde del af teorien for Biotech Academys materiale om Vacciner og COVID-19.

 

Det siges, at vacciner er en af det mest betydningsfulde opfindelser inden for lægevidenskabens historie. Ordet ”vaccination” har været kendt siden slutningen af 1800-tallet, og blev for første gang brugt af en mand ved navn Edward Jenner, som brugte ordet til at beskrive processen, hvor en rask person indtager svækkede eller døde, sygdomsfremkaldende partikler eller bakterier til at udvikle beskyttelse mod netop de sygdomme, som bakterien eller partiklen forårsager. Konceptet bag vaccination kan dog spores tilbage til en tid før 1800-tallet, og menes at være blevet brugt i mange hundrede år til at forebygge sygdomme rundt omkring i verden.

Men hvad er en vaccine overhovedet? Og hvorfor er det vigtigt at blive vaccineret? Ifølge WHO er en vaccine ”en simpel, sikker og effektiv måde, at beskytte folk mod skadelige sygdomme, før de kommer i kontakt med sygdommen”. Men hvordan virker den egentligt? Hvad består den af? De spørgsmål, og flere til, vil vi forsøge at besvare i det, du nu skal til at læse.

 

Når du vaccineres

Vacciner beskytter kroppen mod en bestemt type infektion, uden at have mødt den bestemte type infektion før. Princippet bag vacciner er derfor, at immunforsvaret skal ”snydes” til at tro, at vores krop er blevet inficeret med en bestemt mikroorganisme, så vi kan danne nogle antistoffer mod netop den mikroorganisme. Det er det smarte ved en vaccine! Din krop kan i fred og ro danne antistof, uden risiko for at din krop vil gøre dig syg. Igennem forskning har vi opdaget, at immunforsvaret kan snydes på forskellige måder. Dette betyder, at der findes flere former for vacciner, afhængig af hvilken sygdom vi gerne vil vaccineres imod.  F.eks. er flere vacciner bygget på, at man kun sprøjter en lille del af en bakterie eller virus ind i kroppen, eller giver en svækket version af bakterien eller virussen (eller en anden virus, der er tæt beslægtet). Denne del kan ikke forårsage sygdom på egen hånd, men stadig signalere til kroppen, at det er tid til at producere antistoffer. Fælles for dem alle er, at de fremprovokerer produktionen af specifikke antistoffer. Det svarer til, at man giver kroppen en tegning, der viser, hvordan virussen ser ud, så kroppen kan arbejde på et par håndjern, der passer til virussens ”håndled”.

 

Hvad sker der, når du vaccineres?

Når vi får injiceret en vaccine ind i kroppen, begynder vores krops celler straks at forberede til en infektion. Masser af celler begynder at arbejde hårdt og sende alle mulige signaler til hinanden. Dette er blandt andet grunden til, at man nogle gange kan få nogle bivirkninger, efter man er blevet vaccineret; kroppen arbejder hårdt på at beskytte dig! Hvis vaccinen f.eks. bygger på små dele af en bakterie, vil disse blive spist af nogle bestemte celler, som herefter vil signalere videre, at antistoffer skal produceres. B-cellerne går derfor straks i gang med at producere massevis af antistoffer, som vil flyde rundt i blodet, til når vi eventuelt møder bakterien. Hvis vi så skulle være så uheldige at komme i kontakt med den levende bakterie, vil antistofferne straks binde sig til alle bakteriecellerne, som derefter nemmere kan blive spist og tilintetgjort af kroppens immunceller. Desuden vil B-cellerne producere endnu flere antistoffer mod bakterien, så der er endnu flere antistoffer at skyde med, hvis vi møder bakterien igen.

 

Faktaboks: Verdens første vaccine – Kokopper & de immune malkepiger

Den farlige sygdom ”kopper” har eksisteret i rigtig mange år. Sygdommen ramte primært børn gennem tiden, og på grund af sin høje dødelighed spredte frygten for sygdommen sig hurtigt i 1700-tallet. Selv køer havde deres egen version af koppevirussen – såkaldte kokopper. Kokopper er også utrolig smitsomme, men ikke lige så farlige; men kunne smitte til mennesker. Kokopper blev først opdaget på hænderne af engelske malkepiger i 1700-tallet. Man lagde dog hurtigt mærke til, at malkepiger, som havde været smittet med kokopper, enten ikke blev syge af menneskekopper eller blev mindre syge.

Med denne opdagelse gik der ikke lang tid, før landmænd fandt ud af, at ved at dyppe en nål i kokopper og ridse et lille sår i armen på sig selv og sine familiemedlemmer, kunne man undgå at blive syg af menneskekopper. Denne metode blev kendt som den første vaccination. Selvom den biologiske teori bag vaccination endnu ikke var kendt, havde man opdaget, at det var muligt at gøre mennesker immune mod en bestemt sygdom ved at udsætte dem for små mængder af sygdomsmaterialet. Opdagelsen var banebrydende, og som resultat faldt børnedødeligheden drastisk.

Fun-fact: Ordet ’vaccine’ kommer fra det latinske ord ’vacca’, som betyder ko.

 

Når man har haft en sygdom pga. en virus, bliver man immun overfor den virus. Vi siger, at man bliver immuniseret. Det betyder, at man ikke kan blive syg af den samme virus igen lige foreløbigt. En vaccine bruges til at gøre dig immun overfor en sygdom uden at blive syg.