Fremtiden for PET nedbrydende enzymer

Der er altså gode udsigter for miljøvenlig nedbrydning af plastikpolymeren PET. Forskere prøver at forbedre de PET bionedbrydende enzymer. Det gør de ved at ændre i eller omkring deres aktive center. Denne proces har det seje engelske navn: Enzyme-engineering, og er et stort felt inden for bioteknologi. På dansk kalder vi det: Enzym-modificering. Forskere prøver også at gøre PETase endnu bedre til at binde PET. Det vil gøre, at enzymet kan nedbryde PET hurtigere. Forskere er også interesseret i at ændre enzymet, så det er mere stabilt og mere robust at bruge i bioteknologi-industrien.

Fundet af Ideonella sakaiensis kan være starten på en ny teknologi, der er løsningen til miljøvenlig nedbrydning af plastik. Det særlige ved Ideonella sakaiensis er, at den har det ekstra enzym MHETase. Det gør, at den er i stand til at nedbryde monomeren i PET. Man har ikke fundet nogle celler, udover Ideonella sakaiensis, der kan bruge PET som mad. Det betyder dog ikke, at de ikke er et sted ude i naturen.

For at vi kan få ryddet plastikken på jorden af vejen med plastiknedbrydende enzymer, skal bionedbrydningen gå mange gange hurtigere, end den gør lige nu. Det er derfor en stor forbedring, der skal til. Men forskere verden over er optimistiske, og ser et stort potentiale indenfor forskningsfeltet, hvor man forventer fremskridt indenfor de næste par år.