Behandling af malaria

Behandling af malaria indebærer både forebyggelse (profylakse), herunder både fysisk og kemisk, og den egentlige behandling, når et individ er blevet smittet. Dog vil der i dette afsnit blot være fokus på fysisk forebyggelse, kemisk forebyggelse i form af medicin og den egentlige behandling, da vacciner bearbejdes i fanen ”Vacciner”.

Forebyggelse

Profylakse/forebyggelse er et af de vigtigste midler mod malaria, da man herved undgår infektionen og de mange konsekvenser, den medfører. Forebyggelsen kan f.eks. indebære myggebalsam, myggenet, insektmiddel og lignende for at undgå kontakt med myggen, eller det kan være i form af kemoprofylakse, hvor der gives medicin. Kemoprofylakse påbegyndes 1 uge før opholdet i risikoområdet og fortsættes op til 4 uger efter opholdet. Et af de mest benyttede midler til dette kaldes Malarone. Malarone består af midlerne atovaquon og proguanil og benyttes både til forebyggelse og behandling af malariainfektioner med P. Falciparum. Stoffet virker ved at hæmme enzymatiske processer, der er vigtige for parasittens metabolisme og replikation i de stadier, hvor parasitterne er i leveren og i blodlegemerne. De to stoffer virker bl.a. ved at gribe ind i hver sin syntesevej for pyrimidiner, som er en gruppe af heterocykliske aromatiske organiske forbindelser, hvorfra nukleobaserne uracil, cytosin og thymin er deriveret. Disse baser indgår i parasitternes nukleotider, og en manglende syntese af disse forhindrer altså replikationen.

Det ene stof, Atovaquon, virker ved at hæmme elektrontransportkæden i parasittens mitokondrier via cytochrom bc1komplekset og ved at medføre kollaps af mitokondrie-membranen.

Det andet stof i produktet, Proguanil virker ved at hæmme syntesen af et vigtigt enzym, kaldet deoxythymidylat kinase, som benyttes af parasitten under DNA replikation, da det sætter en phosphatgruppe på deoxynukleotidet.

Proguanil øger ligeledes Atovaquons evne til at forårsage kollaps af mitokondriemembranen. Stofferne kan altså fremme hinandens virkninger.

Malarone er et af de stoffer, hvor der er set færrest alvorlige bivirkninger og det har vist sig at være effektivt over for malaria selv i områder, hvor andre stoffer har skabt resistente parasitter. Dog er det et meget dyrt middel, og det er derfor ikke så benyttet på større befolkningsgrupper i Afrika. Alt efter om stoffet skal benyttes til forebyggelse (særligt for rejsende) eller som bekæmpelse af malaria, er doserne forskellige. Ved forebyggelse begyndes behandlingen 1 uge før ankomst til risikoområdet, og fortsættes 1 uge efter afgang derfra. Hver dag skal den behandlede indtage en dosis af Malarone, hvoraf mængden bestemmes ud fra kropsvægten.
Ved bekæmpelse af sygdommen indtages i 3 dage 4 piller en gang dagligt (for <40kg). Dvs. samlet 12 piller. En sådan pakke på 12 piller koster i Danmark 395,95kr og er modsat en anden behandling med hydroxychloroquin, (100 piller for 8-9kr) ikke en mulighed i mange u-lande. Læs mere om chloroquin som behandling nedenfor.

 

Behandling

Til behandlingen af malaria benyttes flere forskellige stoffer, alle med forskellige virkninger. Her er der dog fokus på det hidtil mest benyttede stof, Chloroquin.

Chloroquin (se figur 8) bruges, hvis patienten menes at være blevet smittet med en parasit, som ikke er P. falciparum. I så fald suppleres med stoffet Proguanil, da Chloroquin ikke længere er tilstrækkelig pga. omfattende resistens (se virkning i forrige afsnit). Chloroquin tilhører gruppen af antimalariamidler kaldet Quinoline, et heterocyklisk aromatisk organisk stof (se figur 8).

 

Figur 8. Chloroquin

 

For at forstå Chloroquins virkning, er det vigtigt først at forstå parasittens fordøjelse af det røde blodlegeme.

Når en parasit har besat et rødt blodlegeme, vil den i den efterfølgende modningstid optage og fordøje op til 80 % af hæmoglobinen fra cellen. Det gør den ved at trække dele af værtscellens cytoplasma ind i sig gennem det såkaldte endolysosomale system. Processen starter med en såkaldt cytostoma, en slags mund som cellen danner af en invaginering. Denne frigives som en transportvesikel indeholdende værtscellens cytoplasma beklædt med to lipidmembraner (se fanen ”Malaria og kroppen”, underafsnit ’Protozoer’). Nedbrydningen af hæmoglobin begynder formentlig allerede i vesiklen, og afsluttes, når vesiklen er fusioneret med fordøjelsesvacuolenResten af hæmoglobinmolekylet, hæm-gruppen, FP (ferriprotoporfyrin IX, se figur 9) kan parasitten dog ikke nedbryde.

 

Figur 9a. Hæm-molekylet.

 

Frit FP er farligt for parasitten, idet det kan ødelægge både membraner og proteiner, så det er derfor vigtigt for parasitten at komme af med dette affaldsstof. Det gør den ved at omdanne stoffet til en krystallignende substans kaldet haemozoin, som er uskadelig for parasitten.

Det er dette FP som er målet for quinoline antimalariastofferne.

Chloroquin er en svag base, og i den uladede form vil den frit kunne diffundere ind i sure miljøer, hvor den kan binde til protoner og blive fanget. Der er dog både sure miljøer i raske celler og i inficerede celler, men mængden af optaget Chloroquin er langt større i inficerede end i raske celler, og jo mere frit FP der er til stede i cellerne, des større optag af Chloroquin.

Det er ikke helt klart, hvordan den efterfølgende binding af Chloroquin foregår i cellen, men overordnet menes det, at Chloroquin binder til FP i transportvesiklerne og derved forhindrer dette stof i at krystallisere. Herved forekommer der en ophobning af det farlige stof i parasitten, som til sidst ødelægges.

 

Figur 9b: Hæmozoin med illustration af bindinger. Hæm er den iltbærende del af de røde blodlegemer og forekommer altså i store mængder i disse celler.

 

Resistens

Resistens betyder modstandsdygtighed og er i medicinens verden ofte et udtryk for, at en mikroorganisme har udviklet et forsvar mod en given medicin eller behandling. Hos mennesker og dyr taler man derimod om immunitet som modstandsdygtighed. I forbindelse med malaria er det særligt P. falciparums resistens over for Chloroquin, der er vigtigt. Denne resistens forekommer i store dele af både Afrika og Asien og medvirker til, at medicinen der gives, derfor ikke virker længere.

Hos bakterier kan der hurtigt forekomme resistens over for forskellige slags antibiotika som følge af deres høje vækstrate. De har langt færre mekanismer til at undgå fejl under DNA-replikationen, men er til gengæld langt hurtigere til at dele sig end vores celler er. Dette medfører, at der hurtigt kommer mange bakterier med en masse forskellige mutationer. Med en sådan formeringshastighed kan mange nye mutationer hurtigt blive prøvet af i forhold til det omgivende miljø, og de gavnlige af dem vil efterfølgende overleve og sprede sig. Dette er tilsvarende den omtalte mekanisme hos parasitten, antigen mangfoldighed, hvor der som følge af små mutationer under celledeling, bliver dannet antigener og epitoper med små forskelle, hvoraf dem med lavest affinitet for immunforsvarets celler overlever bedst og formerer sig.

Bakterier kan dog også udvikle resistens ved enten at optage resistensfremmed DNA fra omgivelserne eller ved at give resistensgener til hinanden gennem en proces kaldet konjugering. En sådan resistens kan komme til udtryk gennem nyerhvervede forskellige egenskaber hos cellerne, fx mindre optag af det skadelige stof, en evne til at nedbryde det eller en evne til at gemme sig for det. Alle disse egenskaber gør at det medicin/stof som før hjalp os med at slå bakterierne ihjel, nu ikke længere er virksomt.

Parasitter udvikler ligeledes resistens ved den først beskrevne mekanisme, nemlig en masse hurtige delinger med dertil nyopståede mutationer. Nyopståede mutationer, særligt i et gen kaldet kelch13, har vist sig at gøre malariaparasitterne resistente overfor det ellers meget benyttede Chloroquin.

 

Figur 10. Konjugering: den resistente bakterie danner en pilus, for at skabe kontakt til en anden bakterie. De vil efterfølgende fusionere og den ikke-resistente bakterie vil danne en kopi af plasmidet, som indeholder resistens-genet. Denne nye kopi bliver optaget i bakterien, som nu også har denne modstandsdygtighed, og dermed er blevet en ny donor. Den er efterfølgende ligeledes udstyret med en pilus. Relaxosomer er en gruppe af proteiner, der er vigtige for facilitering af plasmider, da de er med til at klippe op i plasmidet og gøre det tilgængeligt for replikation. 

 

Disse mutationer kommer til udtryk hos parasitten som følgende forsvarsmekanismer:

  • Mindre optag af medicinen som følge af tab af transporter.
  • Eksport af medicinen gennem transmembrane ATPaser.
  • Manglende funktion til at aktivere medicinen, så den ikke kan angribe mekanismen.
  • Ændring af proteinerne eller de kendetegn ved parasitten som medicinen ellers genkender. Denne forsvarsmekanisme bevirker således, at medicinen slet ikke kan detektere parasitten (se fanen “Undvigelsesmekanismer”).

Disse punkter er eksempler på resistens over for mange forskellige slags medicin udviklet af malariaparasitterne.