Kredsløbet

Kredsløbet er det transportsystem, der transporterer oxygen, sukker og mange andre stoffer rundt i kroppen via blodet. Hjertet er kredsløbets motor. Hjertet er en muskel, der hele tiden arbejder. Når hjertet trækker sig sammen, pumpes der blod ud i kroppen. Blodet transporteres rundt i kroppen via et netværk af blodårer.

Røde blodlegemer

Røde blodlegemer er en type af celler, der findes i blodet. Det er de røde blodlegemer, der transporterer oxygen rundt i kroppen. Antallet af røde blodlegemer i blodet kan variere. Har man mange røde blodlegemer er det nemmere at transportere oxygen rundt i kroppen, end hvis man har få.

Puls

Pulsen betegner hvor mange gange, hjertet slår per minut. En lav puls betyder, at der pumpes blod ud relativt få gange i minuttet. Det betyder også, at tilførslen af oxygen og sukker til de enkelte celler er relativ lav. En høj puls betyder derimod, at oxygen- og sukkertilførslen til de enkelte celler er relativ høj.

Kondition

Under fysisk aktivitet er kroppens energiforbrug meget højt. Kroppens celler skal derfor bruge meget oxygen til at forbrænde energi. Personer med en god kondition er gode til at transportere oxygen rundt i kroppen. Oxygen bruges til respiration, der danner energimolekylet ATP fra ADP. ADP molekyler ”genoplades” til ATP i højere grad, når der er mere oxygen til stede. Med en god kondition er man derfor bedre i stand til at producere ATP, som bruges til at aktivere muskler.

Blodsukker

Blodsukkeret er et udtryk for, hvor meget sukker, der er i blodet. Et højt blodsukker betyder, at koncentrationen af sukker er høj. Dvs. at der er relativt meget sukker per mL blod.

Blodsukkeret stiger, når man spiser mange kulhydrater. Blodsukkeret er generelt højt umiddelbart efter et måltid og lavt lang tid efter et måltid.

Opvarmning

Formål med opvarmning er at forebygge skader og at gøre den enkelte sportsudøver parat, fysisk såvel som mentalt, for derved at øge præstationsevnen.

Når man begynder at øge aktivitetsniveauet, begynder pulsen at stige, da oxygenbehovet er større. Man kan ikke yde det optimale uden opvarmning, da transporten af oxygen er tilpasset ens fysiske aktivitetsniveau inden opvarmning. Derudover er det også en fordel at varme op, da mange enzymer virker bedre ved en temperatur, der er lidt højere end 37 grader.

Efter 15-20 min. opvarmning har de fleste opnået en passende muskeltemperatur og oxygentilførsel, der øger præstationsevnen. En god opvarmning inkluderer aktiviteter, der får pulsen til at stige og aktiverer relevante muskelgrupper evt. i form af styrkeprægede- eller strækøvelser.

Borg skala

Borg skalaen er en model, der angiver sammenhængen mellem pulsen under træning og træningens effekt.

 

Figur 1. Borgskalaen. Skalaen viser forskellige kategorier af træning, afhængigt af intensiteten af øvelsen. 

Borgtrinene angiver ens puls, altså hjerteslag per minut i tiere. Det betyder, at hvilepulsen, som er angivet ved 6. borgtrin, er omkring 60 slag per minut. Ved 17. borgtrin er pulsen 170 slag per minut.