Træning – fysiologiske og biokemiske ændringer

Resume: Undervisningsprojektet, Træning – fysiologiske og biokemiske ændringer, er rettet mod 8. – 10. klasse. Det vil give eleverne en forståelse af, hvad der på molekyleplan sker i kroppen, når de træner. Yderligere vil det give en forståelse af kostens betydning for kroppens funktioner.

 

Det er et tværfagligt undervisningsprojekt, hvor fagene biologi, fysik/kemi og idræt indgår. Eleverne vil igennem dette undervisningsprojekt lære om grundlæggende emner inden for den humane fysiologi, herunder kroppens kredsløb og muskelopbygning.

Eleverne vil også lære om centrale dele af kroppens stofskifte såsom glykolysen og citronsyrecyklussen.

Desuden indeholder undervisningsprojektet praktiske øvelser, som eleverne kan udføre. Øvelserne tager udgangspunkt i træningsforløb og kostplan. Eleverne skal udarbejde deres egen trænings/sundhedsrapport, der bl.a. understøttes af øvelser, der udføres i idrætstimer. Øvelserne har til formål at samle op på projektets indhold, efter at artiklerne er læst.

God fornøjelse med materialet!

 

Teori

Velkommen til teoriafsnittet af projektet.

Sundhed og træning er redskaber til at opnå resultater med kroppen. Der findes utallige vejledninger til kost og træning, men hvad bør man tro på og rette sig efter? Hvad er sundhed egentlig, og hvad er hensigtsmæssig træning?

Teorien til dette projekt giver en forståelse for betydningen af kost og motion set med et biokemisk perspektiv. Man kan lære om kroppens omsætning af energi og få en kemisk forståelse for, hvordan sukker og fedt bruges til bevægelse af muskler. Desuden vil man få indblik i, hvordan kost og motion kan påvirke kroppens evne til at omsætte energi. Materialet består af 7 afsnit – de kan læses i rækkefølge eller specifikke dele kan udvælges efter behov. Vælg afsnit ved at trykke på de farvede knapper nedenunder.

 

Øvelser:

Velkommen til øvelsesdelen af projektet.  

Denne øvelse munder ud i en individuel trænings- eller sundhedsrapport, hvori eleven har haft mulighed for at reflektere over tilpasning af træningsøvelser og kost med et bestemt formål.   

Her finder du fire forskellige rapportskabeloner:

  • Den sunde krop” forudsætter at man har læst afsnittene “Kroppens stofskifte”, “Kredsløbet” og “Den sunde krop”
  • Konditionstræning” forudsætter at man har læst afsnittene “Kroppens stofskifte”, “Kredsløbet” og “Kondition” 
  • Præstationsevne” forudsætter at man har læst afsnittene “Kroppens stofskifte”, “Kredsløbet” og “Præstationsevne” 
  • ”Muskelopbygning” forudsætter at man har læst afsnittene “Kroppens stofskifte”, “Muskler” og “Muskelopbygning”

Det anbefales, rapportskabelonen udskrives og udfyldes i hånden, da det kan være nødvendigt at tegne på skabelonen. Dele af rapporten kan og skal udfyldes umiddelbart efter at have gennemgået teorien. Efterfølgende er det nødvendigt med et praktisk modul med adgang til idrætsfaciliteter, hvor eleverne skal afprøve elementer fra deres rapport. Det kan være nødvendigt at inddele eleverne i grupper til samarbejde om rapporterne, så det praktiske modul kan udføres i et klassefællesskab. Tilslut afrundes rapporten i et teoretisk modul.  

Det fremgår i rapportskabelonerne, hvad der skal udfyldes før og efter den praktiske time.  

Rapportskabelon: Den sunde krop

Rapportskabelon: God kondition

Rapportskabelon: Opbygning af muskler

Rapportskabelon: Præstationsevne

Forslag til besvarelser kan findes på lærervejledningssiden. 

Adgang til lærervejledninger kræver et password, der tilsendes efter henvendelse til biotech@bio.dtu.dk .

Kildehenvisning:
Dette projekt blev udgivet i februar 2016. Det er udarbejdet af Biotech Academy og er blevet opdateret løbende.

null

Projektet er udarbejdet af Mathilde Bolding Andreasen.
Mathilde læser Biokemi på Københavns Universitet.

Mathilde Bolding Andreasen