⇐ Tilbage til oversigt

Mikrobiologi

Biostriben for grundskolen

Herunder finder du videoer, som er målrettet grundskolen. Til alle videoerne er der knyttet spørgsmål som kan få eleverne til at tænke videre over emnerne.

Mikrobiologi handler om biologi på celleniveau. Her kan du lære om naturens mindste levende organismer og de fantastiske mekanismer, der får det hele til at fungere. Hvis du nogensinde har tænkt over, hvad en bakterie eller en virus egentlig er, så er dette det helt rigtige sted at finde svaret.
 

Prokaryoter

Vi skelner især mellem to typer organismer, prokaryoter og eukaryoter. Prokaryoterne, som du kan lære om her omfatter bl.a. bakterier og er som regel mere simple end eukaryoterne. Derfor er prokaryoter også et rigtig godt sted at starte at lære om mikrobiologi.

Prokaryoters Opbygning

Hvad er der inde i en bakterie? Det får du svaret på her.

Før du ser videoen

For at få en rigtig god forståelse for mikrobiologi, er det en rigtig god ide at man forstår Det Centrale Dogme samt de biokemiske molekyler celler består af.

Når du har set videoen

Der er masser at lære om prokaryoter endnu. Hvis du har set og forstået videoen, kan du trygt fortsætte med videoerne.

Opgaver til prokaryoters opbygning

Multiple choice spørgsmål

Spørgsmål 1:
Hvad er ribosomernes funktion?
a) De driver flagella.
b) De holder DNA på plads.
c) De udfører proteinsyntese (translation).
d) De stabiliserer cytosolet.

Spørgsmål 2:
Hvad er cytosol?
a) Det er den væske, der er inde i cellerne.
b) Det er et slimet lag omkring bakterien.
c) Det er det område, hvor DNA er i cellen.
d) Det er synonym med cellekerne.

Spørgsmål 3:
Hvad er nukleoid?
a) Det er den væske, der er inde i cellerne.
b) Det er et slimet lag omkring bakterien.
c) Det er det område, hvor DNA er i cellen.
d) Det er synonym med cellekerne.

Spørgsmål 4:
Hvad er kapslen for noget?
a) Det er den væske, der er inde i cellerne.
b) Det er et slimet lag omkring bakterien.
c) Det er det område, hvor DNA er i cellen.
d) Det er synonym med cellekerne.

Problemopgaver

Opgave 1:
Hvad er den største forskel på prokaryoter og eukaryoter?

Opgave 2:
Tegn og beskriv hvordan en bakterie kan bevæge sig.

Opgave 3:
Tegn en bakteriecelle. Den skal have følgende ting: indre membran, cellevæg, ydre membran, kapsel, ribosomer og DNA.

Opgave 4:
Hvad er funktionen af membranerne og cellevæggen omkring bakteriecellen?

Opgave 5:
Dette spørgsmål kræver at du søger viden andre steder. Der er to store grupper af bakterier, de Gram-positive og de Gram-negative bakterier. Hvad er forskellen på disse?

Prokaryoter

Vi skelner især mellem to typer organismer, prokaryoter og eukaryoter. Prokaryoterne, som du kan lære om her omfatter bl.a. bakterier og er som regel mere simple end eukaryoterne. Derfor er prokaryoter også et rigtig godt sted at starte at lære om mikrobiologi.

Prokaryoters Funktion

I denne video kan du lære om, hvor man finder prokaryoter og hvad man bruger dem til. Du lærer også at bakterier ikke altid er dårlige, men at du faktisk er dybt afhængig af dem.

Før du ser videoen

For at få en rigtig god forståelse for mikrobiologi, er det en rigtig god ide at man forstår Det Centrale Dogme samt de biokemiske molekyler celler består af.

Når du har set videoen

Når du har set og forstået alle videoerne om prokaryoter, har du opnået en god forståelse for simpel mikrobiologi. Du er nu klar til at lære om de mere komplekse eukaryoter.

Opgaver til prokaryoters funktion

Multiple choice spørgsmål

Spørgsmål 1:
Hvad er en infektion?
a) Det er fx et sår.
b) Det er når man får sprøjtet noget ind i kroppen.
c) Det er når bakterier bruges til idustriel produktion.
d) Det er når skadelige bakterier vokser inde i kroppen.

Spørgsmål 2:
Hvad hedder de medicinske midler, man kan bruge til at slå bakterier i kroppen ihjel med?
a) Immunforsvar
b) Antibiotika
c) Infektion
d) pH

Problemopgaver

Opgave 1:
Nævn de ting, der har indflydelse på en bakteries vækst. Hvorfor og hvordan tror du de har indflydelse?

Opgave 2:
Forklar hvordan bakterier er en del af menneskets immunforsvar.

Opgave 3:
Forklar hvordan bakterier kan hjælpe med fordøjelsen af mad.

Opgave 4:
Hvad kan man bruge bakterier til i industrien?

Opgave 5:
Man tager antibiotika for at dræbe bakterier i kroppen, hvis man har en sygdom, der er forårsaget af en bakterie. Kan du se en ulempe ved at spise antibiotika? (Hint: Se dine svar på de andre problemopgaver)

Opgave 6:
Dette spørgsmål kræver at du finder viden andre steder også. Hvad kaldes det, når en bakterie ikke længere kan dræbes med et bestemt antibiotikum. Hvordan dræber man sådan en bakterie?

Eukaryoter

Vi skelner især mellem to typer organismer, prokaryoter og eukaryoter. Eukaryoter, som du kan lære om her, er kendetegnet ved at de har en cellekerne, hvor DNA befinder sig. Eukaryote celler er i stand til at specialisere sig og danne flercellede organismer såsom dyr og planter.

Eukaryoters Opbygning

Her lærer du om nogle af alle de mange komponenter, der skal til for at en eukaryot celle fungerer.

Før du ser videoen

For at få en rigtig god forståelse for mikrobiologi, er det en rigtig god ide at man forstår Det Centrale Dogme samt de biokemiske molekyler celler består af.

Når du har set videoen

Når du har set og forstået videoen, er du klar til at lære om, hvordan eukaryote organismer formerer sig, og hvad man kan bruge dem til.

Opgaver til eukaryoters opbygning

Multiple choice spørgsmål

Spørgsmål 1:
Hvad er en organel?
a) Det er det samme som organ.
b) Det er den inderste del af en celle.
c) Det er de membranopdelte rum i en eukaryot celle.
d) Det et andet navn for eukaryot.

Spørgsmål 2:
Hvad hedder det molekyle cellen bruger til at transportere energi med?
a) Glucose.
b) ATP.
c) Mitokondrie.
d) Ribosom.

Problemopgaver

Opgave 1: Match organeller og funktioner

 Organeller

 1. Cellekerne
 2. Vauole
 3. Lysosom
 4. Golgi-apparatet
 5. Ru endoplasmatisk retikulum
 6. Grønkorn
 7. Mitokondrie

Funktioner

 1. Det er her DNA er
 2. Det er her, der sker fotosyntese
 3. Det er her, der bliver lavet energi til resten af cellen
 4. Det er her proteiner bliver gjort klar
 5. Det er her cellen har et lager af væske
 6. Det er her cellens affald nedbrydes
 7. Det er her man finder ribosomer

 

Opgave 2:
Hvad er den største forskel på prokaryoter og eukaryoter?

Opgave 3:
Hvad er forskellen på plante – og dyre celler? Tegn det eventuelt.

Opgave 4:
Hvad er ideen med membranopdelte rum? Hvad gør memebranerne?

Eukaryoters Celledeling – Mitose

Eukaryoter kan dele sig på to måder, mitose og meiose. Her lærer du om mitose.

Før du ser videoen

For at få en rigtig god forståelse for mikrobiologi, er det en rigtig god ide at man forstår Det Centrale Dogme samt de biokemiske molekyler celler består af.

Når du har set videoen

Hvis du endnu ikke har set videoen om meiose, så er det helt sikkert det næste, du skal kast dig ud i. Du kan også lære om, hvad man kan bruge eukaryote organismer til.

Opgaver til mitose

Multiple choice spørgsmål

Spørgsmål 1:
Hvilket et af disse er ikke et af formålene med mitose?
a) Genetisk diversitet.
b) Vækst.
c) Reparation.
d) Aseksuel reproduktion.

Spørgsmål 2:
I hvilken fase fordobles DNA
a) Profase.
b) Interfase.
c) Anafase.
d) Cytokinese.

Spørgsmål 3:
I hvilken fase bruger cellen mest tid?
a) Profase.
b) Interfase.
c) Anafase.
d) Cytokinese.

Spørgsmål 4:
Hvilken en af disse er ikke en del af mitose?
a) Telofase.
b) Metafase.
c) Profase.
d) Interfase.

Spørgsmål 5:
Hvordan er dattercellernes gener i forhold til modercellen?
a) Dattercellerne har hver halvdelen af modercellens gener.
b) Dattercellerne har hver især en tilfældig blanding af modercellens gener.
c) Den ene dattercelle har fået alle generne, den anden har ikke fået noget.
d) Begge datterceller er genetisk identiske med modercellen.

Problemopgaver

Opgave 1:
Hvad sker der i interfase? Tegn og beskriv. Hvor er DNA, og hvor meget er der?

Opgave 2:
Hvad sker der i profase? Tegn og beskriv. Hvor er DNA, og hvordan ser det ud? Hvad er centrosomernes funktion?

Opgave 3:
Hvad sker der i metafase? Tegn og beskriv. Hvor er DNA i cellen?

Opgave 4:
Hvad sker der i anafase? Tegn og beskriv. Hvor er DNA, og hvordan ser det ud?

Opgave 5:
Hvad sker der i telofase? Tegn og beskriv. Hvor er DNA, og hvordan ser det ud?

Opgave 6:
Hvad sker der ved cytokinese? Tegn og beskriv. Hvad sker der efter cytokinese?

Eukaryoters Celledeling – Meiose

Eukaryoter kan dele sig på to måder, mitose og meiose. Her lærer du om meiose.

Før du ser videoen

For at få en rigtig god forståelse for mikrobiologi, er det en rigtig god ide at man forstår Det Centrale Dogme samt de biokemiske molekyler celler består af.

Når du har set vidoen

Hvis du ikke har set videoen om mitose, er det helt sikkert det næste du skal kaste dig ud i. Hvis du har set og forstået videoerne om mitose og meiose, kan du lære om, hvad man kan bruge eukaryote organismer til i videoen ‘Eukaryoters Funktion’.

Opgaver til meiose

Multiple choice spørgsmål

Spørgsmål 1:
Hvad betyder diploid?
a) At være i gang med at dele sig.
b) At have to kopier af hvert kromosom.
c) At have mistet sin cellekerne.
d) At have en kopi af hvert kromosom.

Spørgsmål 2:
Hvad betyder haploid?
a) At være i gang med at dele sig.
b) At have to kopier af hvert kromosom.
c) At have mistet sin cellekerne.
d) At have en kopi af hvert kromosom.

Spørgsmål 3:
En kønscelle er ___?
a) Haploid.
b) Diploid.
c) Tripolid.
d) En zygote.

Spørgsmål 4:
Hvad hedder de menneskelige kønsceller? (Vælg den mest rigtige)
a) Sædceller.
b) Ægceller.
c) Sædceller hos mænd, ægceller hos kvinder.
d) De hedder bare kønsceller.

Spørgsmål 5:
Hvad er en zygote?
a) En celle, der er midt i meiosen.
b) En celle dannet af en mandlig kønscelle og en kvindelig køncelle.
c) En celle, der er midt i mitosen.
d) En haploid celle.

Spørgsmål 6:
Hvor mange mødreceller og hvor mange datterceller er der ved meiose?
a) 2 moderceller og 4 datterceller.
b) 1 modercelle og 2 datterceller.
c) 2 moderceller og 2 datterceller.
d) 1 modercelle og 4 datterceller.

Spørgsmål 7:
Hvordan er dattercellernes genetiske materiale i forhold til modercellen?
a) Dattercellerne har ét sæt kromosomer med en blanding af modercellens gener.
b) Dattercellerne har to sæt kromosomer med en tilfældig blanding af modercellens gener.
c) De to datterceller har fået alle generne, de andre har ikke fået noget.
d) Alle datterceller er genetisk identiske med modercellen.

Problemopgaver

Opgave 1:
Hvad er formålet med at lave meiose i stedet for mitose?

Opgave 2:
Hvor i menneskets livscyklus møder man en zygote? Er zygoten haploid eller diploid?

Opgave 3:
Interfasen er ikke en del af meiosen, men cellen forbereder sig her til meiose. Hvad sker der i interfase?

Opgave 4:
Profase I er den første fase i meiosen, hvad sker der her? Tegn og beskriv. Hvor er DNA, hvormeget er der, og hvordan ser det ud?

Opgave 5:
Homolog overkrydsning er et af de vigtigste skridt i meiosen. Forklar princippet i homolog overkrydsning. Hvorfor skal kromosomerne blandes på denne måde?

Opgave 6:
Hvad sker der i metafase I? Tegn og beskriv. Hvor er DNA? Tegn de homologe par.

Opgave 7:
Hvad sker der i anafase I? Tegn og beskriv. Hvor er DNA?

Opgave 8:
Hvad sker der i telofase I? Tegn og beskriv. Hvor er DNA? Hvad er antallet af celler indtil videre, og hvordan svarer deres genetsike indhold til modercellen?

Opgave 9:
Hvad sker der i profase II? Tegn og beskriv. Sker der homolog overkrydsning her?

Opgave 10:
Hvad sker der i metafase II? Tegn og beskriv. Hvor er DNA, hvordan ser det ud, og hvor meget er der?

Opgave 11:
Hvad sker der i anafase II? Tegn og beskriv. Hvor er DNA, hvordan ser det ud, og hvor meget er der?

Opgave 12:
Hvad sker der i telofase II? Tegn og beskriv. Hvor mange celler er der nu?

Eukaryoters Funktion

Før du ser videoen

For at få en rigtig god forståelse for mikrobiologi, er det en rigtig god ide at man forstår Det Centrale Dogme samt de biokemiske molekyler celler består af.

Når du har set videoen

Hvis du har set og forstået alle videoerne om eukaroter, har du efterhånden en god grundlæggende mikrobiologisk viden.

Opgaver til eukaryoters funktion

Multiple choice spørgsmål

Spørgsmål 1:
Hvilken en af disse er ikke eukaryote organismer?
a) Svampe.
b) Dyr.
c) Planter.
d) Bakterier.

Spørgsmål 2:
Hvilken en af disse er ikke flercellede?
a) Gær.
b) Trøffel.
c) Menneske.
d) Græs.

BioStriben er udarbejdet af Pernille Ott Frendorf, Emma Holsey Kristiansen, Alexandra L. Zahid, Anders Ellegaard og Cecilie Amalie Neijendam Thystrup.

null

Pernille læser til daglig til civilingeniør i Bioteknologi.

Læs mere om Pernille her.

Pernille Ott Frendorf

null

Emma læser til daglig til civilingeniør i Bioteknologi.

Læs mere om Emma her.

Emma Holsey Kristiansen

null

Alexandra læser til daglig til civilingeniør i Bioteknologi.

Læs mere om Alexandra her.

Alexandra L. Zahid

null

Anders læser til daglig til civilingeniør i Bioteknologi.

Læs mere om Anders her.

Anders Ellegaard

null

Cecilie læser til dagligt på DTU sin bachelor i Teknisk Biomedicin.

Læs mere om Cecilie her.

Cecilie Amalie Neijendam Thystrup