« Back to Glossary Index

Meiose er en måde hvorpå celler deler sig. Formålet med meiotisk celledeling er at skabe genetisk variation, det er derfor ikke alle celledelinger der sker meiotisk. De celler som deler sig vha. meiose er kønsceller, også kaldet gameter. Gameter findes i alle organismer der deler sig seksuelt. I dyr hedder kønscellerne æg og sædceller, mens der i planter også findes et æg, men i stedet for sæd bruger planter pollen.

Celler der deler sig med meiose gennemgår to delings faser (mitose gennemgår kun en). I den første delingsfase bliver kromosomerne kopieret via DNA replikation og placeret i midten af cellen. Der forekommer en overkrydsnings begivenhed, hvor DNA, og dermed gener, bliver udvekslet iblandt de forskellige kromosomer. Det er denne overkrydsning der sørger for genetisk variation. Efter udvekslingen af DNA deler cellerne sig som den normalt ville gøre i mitose. De to datterceller gennemgår nu den anden delings fase. Til forskel for den første delings fase sker der ikke nogen DNA-replikation i den anden delings fase. I anden delings fase deler de to diploide celler sig og bliver til fire haploide celler. Disse fire haploide celler er gameter, og de indeholder alle sammen en unik kopi af hvert kromosom. Gameterne er nu klar til at splejse sig med en anden haploid celle vha. seksuel reproduktion og blive til en diploid celle kaldet zygote.

« Back to Glossary Index