Kernebegreber – Kapitel 2: Hvordan kan jeg knække koden med Mendels ærter?

 

Hvad var det nu lige de forskellige begreber betød?

Prøv at forklare hver af følgende begreber med din sidemakker (hold musen over for at se svaret):

 

Karakter

En karakter kan for eksempel være højde, form eller farve.

Træk

Et træk er beskrivelsen af en karakter. Hvis du har en ærteplante med gule ærter, er gul et træk for karakteren ærtefarve.

Dominant

Et træk kaldes dominant, hvis det er stærkt og vinder over et andet træk. Trækket gul er dominant over for trækket grøn for karakteren ærtefarve.

Recessiv

Et træk kaldes recessivt, når det taber til et dominerende træk. Trækket grøn er reccesiv over for trækket gul for karakteren ærtefarve.

Meiose

Meiose er kønscelledeling. Meiosen sker ved at en celle fordobler sit antal kromosomer for derefter at dele sig i fire kønsceller. Hver kønscelle har ét af hvert kromosom og ikke to som i kropsceller.

Det monohybride eksperiment

Det monohybride eksperiment lavede Mendel ved at bestøve en ren stamme med en anden ren stamme med kun ét varierende træk.

Alleler

Alleler er varianter af det samme gen. Dette kan eksempelvis være genet, der koder for højde, hvor en allel kan kode for høj, mens en anden allel kan kode for lav.

Homozygot

Et genpar er homozygot, når dets alleler er ens.

Heterozygot

Et genpar er heterozygot, når dets alleler er forskellige.

Rene stammer

En plante med en ren stamme, er en plante, hvis genpar er homozygot. Altså et genpar hvor begge alleler man interesserer sig for, er ens.

Når du har lært om krydsningsskemaer, så tag lige og forklar kernebegreberne til din sidemakker:

 

Genotype

Genotypen er sammensætningen af alleler

Fænotype

Fænotypen er det træk som en genotype udtrykker