Hvorfor er det sejt?

Livet på Jorden er konstant i forandring, og tilpasningsevnen af organismer spiller en afgørende rolle for forskellige arters overlevelse. Dyk ned i evolutionens fascinerende verden med dit studieretningsprojekt, hvor du udforsker organismers tilpasningsevne og de komplekse mekanismer bag evolutionen. Få indblik i, hvad der driver evolution, herunder årsagerne til mutationer, samt de bioteknologiske metoder, man bruger til at undersøge evolution og ændringer i DNA. Undersøg, hvordan og hvorfor gener udvikler sig forskelligt på tværs af livsdomænerne: Eukaryoter, Bakterier og Archaea, og opdag ligheder og diversitet mellem dem. Alternativt kan du fordybe dig i naturlig selektion og udforske, hvordan bioteknologien bruger selektion til at fremelske organismer med gavnlige egenskaber, herunder enzymer, der potentielt kan revolutionere medicinudvikling eller bidrage med nye innovative og bæredygtige løsninger til globale udfordringer.

Øvelsen

Hvad går den ud på?

I forbindelse med dit projekt kan du udføre øvelsen ”Evolutionseksperimentet” med jordbakterien Pseudomonas fluorescens, og analysere, hvordan kolonimorfologien ændrer sig under varierende vækstbetingelser, herunder forskellige oxygenkoncentrationer. Du kan desuden eksperimentere med at dyrke jordbakterien under forskellige vækstforhold, såsom forskellige temperaturer eller medier, og herigennem kortlægge, om det påvirker jordbakterien ved at analysere dens kolonimorfologi. Derudover kan du dykke ned i, hvorfor jordbakteriens tilpasningsevne afspejles i dens kolonimorfologi. På denne måde kan du lave et konkret forsøg, hvori evolutions processen visualiseres, og bruge dette til at trække linjer til evolution som koncept.

Hvilke metoder kommer du til at bruge?

 • Udpladning af jordbakterien
 • Undersøge kolonimorfologier
 • Kontrollere vækstbetingelser i et kontrolleret videnskabeligt eksperiment
 • Mikroskopering af celler (hvis dit gymnasie har dette udstyr)

 

Faglige vinkler og tværfaglige ideer:

 • Bioteknologi: Undersøg anvendelsen af genmanipulation og/eller selektion i udviklingen af nye gavnlige enzymer eller organismer. Dette kan f.eks. være muligheden for at selektere for enzymer med evnen til at nedbryde plastik, eller selektion af mere modstandsdygtige afgrøder til landbrug.
 • Kemi: Gå i dybden med nogle af de kemiske processer der har en afgørende rolle inden for evolution, herunder mutationer, genetiske rekombination og DNA-replikation.
 • Historie: Dyk ned i Charles Darwins liv og opdagelser samt tiden omkring beskrivelsen af evolutions-teorien.
 • Biologi: Dyk ned i historiske udviklinger af forskellige livsformer, som f.eks. mennesker, og undersøg, hvordan menneskene har tilpasset sig forskellige miljøer og klimaer gennem tiden.
 • Geografi: Undersøg, hvordan forskellige geografiske faktorer påvirker evolution og biodiversitet.
 • Religion/Filosofi: Undersøg etiske og moralske dilemmaer inden for genetik og bioteknologi, f.eks. i forbindelse med genmodificering af dyr, mennesker, planter, og/eller selektion af dyr og planter i landbrugssammenhæng. Forædling er en form for kontrolleret og evolution på speed – undersøg debatten om forædling og begrebet “naturlighed.” Undersøg konfliken mellem naturvidenskaben og religiøse institutioner omkring evolutionsbegrebet.
 • Samfundsfag: Analyser globale eller lokale samfundsmæssige opfattelser af evolution samt holdninger til genmodificering og/eller selektion.

 

Gode kilder til at komme i gang:

Forslag til litteratur, du kan bruge i din opgave og som baggrund for øvelsen: 

Videoer (ikke kilder):

Videnskabelig artikel:

 • Rainey, P. B., & Travisano, M. (1998). Adaptive radiation in a heterogeneous environment.Nature, 394(6688), 69–72. https://doi.org/10.1038/27900

Bøger:

 • Dansk oversat version: Charles Darwin (1859), Arternes oprindelse
 • Engelsk original version: Charles Darwin (1859), On the Origin of Species

Hjemmesider:

Husk:

Hvis du har nogle spørgsmål afholder vi et live event, hvor du kan stille alle dine spørgsmål til os d. 7 december fra 16-18:30 på dette link: https://discord.com/invite/7hq4MXxP.