Hvorfor er det sejt?

I et projekt som dette vil der være mulighed for at udforske begrebet biomarkører, der spiller en afgørende rolle inden for diagnosticering af sygdomme. Når du får foretaget en blodprøve, åbnes døren til en verden af information om din krop, som kan fortælle om din sundhedstilstand. Men hvordan kan læger diagnosticere sygdomme, når der ikke findes klare biomarkører? Dette SRP-projekt inviterer dig til at undersøge opdagelsen af biomarkører, evalueringen af deres effektivitet og til at diskuterer, hvad der sker, når biomarkører ikke er tilgængelige. Samtidig kan du diskutere, hvordan man definerer en sygdom og hvilke udfordringer der opstår, når der ikke er enighed om denne definition.

Histologi er det eksempel på en form for biomarkør. Her ses for eksempel tumor væv fra en biopsi fra mavesækken.

Faglige vinkler og tværfaglige ideer

I et projekt om biomarkører får du rig mulighed for at vælge den faglige vinkel, der interesserer dig mest! Du kan både analysere den generelle anvendelse af biomarkører eller dykke ned i detaljerne såsom identifikationen af biomarkører hos nyfødte, jagten på en effektiv biomarkør til tidlig påvisning af Alzheimers, eller udforske, hvordan forskere nu arbejder på at detektere psykiske sygdomme ved hjælp af biomarkører. I analysen af emner som disse kan du reflektere over, hvad der karakteriserer en god biomarkør inden for disse specifikke områder. På et samfundsmæssigt niveau kan du undersøge, hvordan man håndterer situationer, hvor der ikke findes en biomarkør, og hvordan det påvirker personer med en sådan sygdom. Du kan også udforske, hvordan folk definerer begrebet ‘sygdom’ og overveje, om denne definition bør ændres. Alt dette er emner, som du kan udforske i din SRP om Biomarkører!

Du kan overveje at trække paralleller til fagene:

 • Samfundsfag
  • Nogle aktører ønsker øget overvågning af biomarkører (genbank mm.) i befolkningen, for at få data på diverse sygdomme, som er værdifuld for forskningen. Hvad er argumenter for og imod?
 • Historie
  • Hvilke biomarkører har været betydningsfulde for den medicinal historien?
 • Matematik
  • Hvordan undersøger man om et bestemt stof er en biomarkør for en bestemt sygdom? Hvordan kan man opdage biomarkører med statistik?
 • Dansk
  • Lav en argumentations- / diskursanalyse omkring debatten omkring øget indsamling af biomarkører blandt befolkningen

Gode kilder til at komme i gang:

 1. Biotech Academys forløb om Biomarkører – https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/biomarkoerer/
 2. Video om biomarkøre ved psykiske sygdomme – https://www.youtube.com/watch?v=7Ud1vsLcXag
 3. Statens Serum Institut forskning i Biomarkører – https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/forskning/b/biomarkoerer-immunologi-og-antistoffer
 4. Det Etiske Råd – Hvad er Sygdom? – https://nationaltcenterforetik.dk/Media/637834740692522626/2016%20Baggrundstekst%203%20Hvad%20er%20sygdom.pdf
 5. Videnskabelig artikel om biomarkører – https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023005303

Husk:

Hvis du har nogle spørgsmål afholder vi et live event, hvor du kan stille alle dine spørgsmål til os d. 7 december fra 16-18:30 på dette link: https://discord.com/invite/7hq4MXxP.