Miller og Urey-hypotesen

En øvelse til Del 2: Livets Opståen i projektet Celler – Livets Byggesten

Forestil dig, at du er en del af forsker-gruppen sammen med Miller og Urey. I er i gang med at planlægge forsøget fra teksten, og I skal opstille en hypotese for det. En hypotese er en kort sætning, som forklarer, hvad du regner med, der vil ske i forsøget, men som du ikke kan være helt sikker på, før efter forsøget er gennemført.

Fx: hvis du vil tabe et æg ned på gulvet, kan du opstille hypotesen: ”Ægget vil smadre, når det rammer gulvet, fordi æggeskallen er skrøbelig og gulvet er hårdt”. Derefter udfører du forsøget, og du taber ægget ned på jorden. Går det i stykker, bekræfter vi hypotesen ved dette tilfælde. Går det derimod ikke i stykker, afkræfter vi hypotesen ved dette tilfælde.

Du, Miller og Urey planlægger at genskabe de tidlige forhold på Jorden i de to kolber. I opstiller nu hypotesen for, hvad I tror, der vil dukke op i kolberne efter forsøget.

Vores hypotese er, at…

 

Læs nu videre i Livets Opståen indtil afsnittet ”RNA verdenen”, inden du besvarer den næste del.

Du, Miller og Urey udfører forsøget, og I ser, at der er aminosyrer i det sorte bundfald. Er hypotesen bekræftet eller afkræftet? Hvorfor?

 

Vi  _______________________________ hypotesen, fordi