Biostriben – Gymnasie – Basal kemi

Herunder finder du videoer, som er målrettet de gymnasiale uddanelser (STX, HTX, mm). Til alle videoerne er der knyttet spørgsmål som kan få eleverne til at tænke videre over emnerne.

I dette emne får du en introduktion til grundlæggende kemiske principper. De ting, du lærer her, vil du kunne bruge i både kemi, biologi og bioteknologi. Du vælger den video, du vil se, i menuen til venstre. 

Enheden mol

Enheden mol vil du støde på utallige gange i fremtiden. I denne video lærer du ikke bare om enheden mol, men også om enheder generelt. Det er viden, du vil få brug for mange gange fremover.

Før du ser videoen

Hvis du bare har styr på simpel matematik, er du klar til at se videoen om enheden mol.

Når du har set videoen

Når du har set og forstået videoen, er du klar til at fortsætte i mange retninger, for du har lært noget ekstremt brugbart. Et godt sted at starte vil være at fortsætte med at se videoerne her om Basal Kemi. Her kan du fx lære at afstemme et reaktionsskema.

Opgaver til enheden mol

Multiple choice spørgsmål
Spørgsmål 1:
Hvad er en enhed?
a) Det betyder ’1’
b) Det er en egenskab, vi giver tal for at huske, hvad det er, vi regner med
c) Det er ét bestemt tal, som alle videnskabsfolk er enige om
d) Det er det samme som en meter

Spørgsmål 2:
Hvis du har et mol bøger, hvor mange bøger har du så?
a) Én bog
b) 10.000 bøger
c) Rigtig, rigtig mange, nemlig 6,022*1023 bøger
d) Cirka så mange bøger, som der er i et dansk bibliotek

Problemopgaver
Opgave 1:
Forklar hvad Avogadros tal er.

Opgave 2:
Du har to mol H2SO4, hvor mange mol har du af hvert atom?

Opgave 3:
Du har 3 mol C12H22O11 og 3 mol H2O, hvor mange mol har du af hvert atom? De 3 mol C12H22O11 og de 3 mol H2O gennemgår en kemisk reaktion og bliver til 6 mol C6H12O6. Hvor mange mol har du nu af hvert atom?

Opgave 4:
Dette spørgsmål går lidt ud over videoens indhold, men måske kan du godt finde løsningen alligevel. Kan 3 mol C12H22O11 og 3 mol H2O blive til 7 mol C6H12O6?

Afstemning af reaktioner

Masse kan ikke lige pludselig forsvinde i en kemisk reaktion. Det er dette simple princip, vi bruger, når vi afstemmer et reaktionsskema. I denne video får du en introduktion til, hvad et reaktionsskema er og de begreber, der knytter sig til disse. Derudover lærer du det vigtige håndværk at kunne afstemme et reaktionsskema.

Før du ser videoen

Hvis du bare har styr på simpel matematik, er du klar til at se videoen om afstemning af reaktionsskemaer.

Når du har set videoen

Når du har set og forstået videoen, er du klar til at bruge din viden. Du kan lære, hvordan du kan bruge din evne til at afstemme reaktionsskemaer, og hvorfor det er så vigtigt, i videoerne om mængdeberegning.

Opgaver til afstemning af reaktionsskemaer

 

Opskriv den afstemte reaktion.

Reaktion 1:
CH3CH2OH + O2  ->  CO2 + H2O

Reaktion 2:
AgNO3 + Na2S -> Ag2S + NaNO3

Reaktion 3:
C7H16 + O2 -> CO2 + H2O

Reaktion 4:
Mg + HCl -> H2 + MgCl2

Reaktion 5:
C8H7N + O2 -> CO2 + H2O + NO

Reaktion 6:
Al + S -> Al2S3

Hvis man har 1 mol Al og ubegrænset S, hvor meget Al2S3 kan man så få, hvis reaktionen er som ovenfor?

Mængdeberegning 1: Introduktion til mængdeberegning

At være hurtig til mængdeberegning er en uvurderlig evne at besidde. Mængdeberegning handler om, hvor meget man har af et stof. Da man kan måle både masse (i gram eller kilogram) og stofmængde (i mol) så er det vigtigt, at man kan regne frem og tilbage mellem de to ting. Det er netop det, denne video handler om.

Før du ser videoen

Det er absolut nødvendigt at du ved, hvad ‘mol’ er, før du ser videoen. Heldigvis kan du se videoen om mol og finde ud af det.

Når du har set videoen

Når du har set og forstået videoen, kan du gå videre til ‘Mængdeberegning 2’, hvor du lærer om, hvordan mængdeberegninger kan bruges i kemiske reaktioner.

Opgaver til mængdeberegning 1

Multiple choice spørgsmål
Spørgsmål 1:
Hvad står “m” for i forbindelse med mængdeberegning?
a) Stofmængden
b) Molarmassen
c) Massen
d) Mikro

Spørgsmål 2:
Hvad står “n” for i forbindelse med mængdeberegning?
a) Stofmængden
b) Molarmassen
c) Massen
d) Et tilfældigt tal

Spørgsmål 3:
Hvad står “M” for i forbindelse med mængdeberegning?
a) Stofmængden
b) Molarmassen
c) Massen
d) Mega

Spørgsmål 4:
Hvad er den rigtige ligning?
a) n=m*M
b) n=m/M
c) m+n=M
d) m=n/M

Spørgsmål 5:
Hvilket stof har den største molarmasse?
a) C8H7N
b) CH3CH2OH
c) H2O

 

Problemopgaver

Opgave 1:
Du har 7 mol H2SO4 – hvor mange gram H2SO4 har du?

Opgave 2:
Du har 1,8 kg C6H12O6 – hvor mange mol har du af stoffet?

Opgave 3:
Du har 4 mol af en væske, der vejer 72 g. Hvad er molarmassen af stoffet? Kan du komme i tanke om et stof med denne molarmasse? Betyder det, at det er lige præcis dette stof?

Mængdeberegning 2: Stofmængder i reaktioner

Når du lader to kemikalier reagere, hvor meget får du så ud af det? Hvor meget skal jeg bruge af de to reaktanter, hvis jeg vil lave en bestemt mængde produkt? Det er lige præcis disse spørgsmål, du lærer at besvare i denne video.

Før du ser videoen

Denne video kombinerer viden om enheden mol, afstemning af reaktionsskemaer og den type mængdeberegning, der forklares i del 1. Derfor er det vigtigt, at du har set og forstået videoerne om disse emner, inden du kaster dig ud i denne video.

Når du har set videoen

Når du har set og forstået videoen, har du erhvervet en vigtig egenskab. Prøv at søge på nettet efter flere mængdeberegningsopgaver – du kan aldrig få nok træning, og hvis du bliver rigtig god, har du en fordel i fremtiden. Hvis du ikke gider mere kemi, så kan du prøve et af BioStribens andre spændende emner.

Opgaver til mængdeberegning 2:

Du får opgivet en række reaktioner, hvor du skal finde masse, molarmasse og stofmængde for alle reaktanter og produkter. Husk at kontrollere om reaktionen er afstemt, og om der bliver noget tilbage af en af reaktanterne.

Reaktion 1:
Du har 684 g C12H22O11. Hvor mange gram C6H12O6 får du ud af det? Hvor meget vand bliver brugt?

C12H22O11 + H2O -> C6H12O6

Reaktion 2:
Du har 450 g C7H16 og 128 g O2. Hvor meget får du af produkterne?

C7H16 + O2 -> CO2 + H2O

Reaktion 3:
Vi vil meget gerne lave 5 kg NH3. Hvor meget skal vi mindst bruge af de to reaktanter?

N2 + H2 -> NH3

Reaktion 4:
Du har 372 g AgNO3 og 177 g NaCl. Find nu molarmasser, stofmængder og masser for både reaktanter og produkter.

AgNO3 + NaCl -> NaNO3 + AgCl

BioStriben er udarbejdet af Pernille Ott Frendorf, Emma Holsey Kristiansen, Alexandra L. Zahid og Anders Ellegaard.

null

Pernille læser til daglig til civilingeniør i Bioteknologi.

Læs mere om Pernille her.

Pernille Ott Frendorf

null

Emma læser til daglig til civilingeniør i Bioteknologi.

Læs mere om Emma her.

Emma Holsey Kristiansen

null

Alexandra læser til daglig til civilingeniør i Bioteknologi.

Læs mere om Alexandra her.

Alexandra L. Zahid

null

Anders læser til daglig til civilingeniør i Bioteknologi.

Læs mere om Anders her.

Anders Ellegaard

null

Cecilie Amalie Neijendam Thystrup

Cecilie læser til dagligt på DTU sin bachelor i Teknisk Biomedicin.

Du kan læse mere om Cecilie her.